Uppstartsmöte 2020

Idag samlas vi till ett uppstartsmöte om Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen.

Idag samlas vi till ett uppstartsmöte om Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Mötet handlar om att informera om våra tankar och planer för dessa plattformar och att inspirera våra partners i vårt gemensamma arbete för regionens utveckling. Medverkande är våra huvudpartners: Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Balticgruppen samt våra övriga partners: Västerbottens Handelskammare, Företagarna, RF_SISU, Coompanion och Almi Nord.

Temat för 2020 är ”Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit”.

Share This