Mötesplats Lycksele 2020 är inställt

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 väljer Region Västerbotten med partners att INTE samlas, som brukligt är under Mötesplats Lycksele.
Ambitionen är dock alltjämt densamma – att jobba tillsammans för att driva den regionala utvecklingen, vi måste bara hitta nya vägar den här våren och sommaren.

Share This