Kompetensförsörjning i Västerbotten, ökat arbetskraftsutbud – Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet

Mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten finns ett samverkansavtal, där ett utpekat fokusområde för samverkan är kompetensförsörjning. För att konkretisera samverkan inom kompetensförsörjningsområdet planeras för tematiska dialogmöten under 2021 och 2022

Syftet med dessa möten är att stärka samverkan mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten inom området samt att öka kunskapen kring aktuell forskning och det operativa arbetet som sker inom kompetensförsörjning genom Region Västerbotten. Det första mötet, med temat Ökat arbetskraftsutbud hålls 17 juni, se bifogad inbjudan och möjlighet till anmälan.

Program Dialogmöte kompetensförsörjning med Region Västerbotten och Umeå Universitet 17 juni (pdf)

Share This