I Lycksele pågår två parallella händelser som kommer att interagera med varandra. ”Utvecklingsverkstad” är en workshop som ämnar att utveckla de vinnande koncepten från vårens idéverkstäder, och börjar en dag innan det stora eventet drar igång. ”Konferens och föreläsningar” innebär den stora samlingen som erbjuder inspirerande talare, prisutdelningar och gränslösa möten.

Klicka på den del av konferensen du vill anmäla dig till:
 

anmalan_UV_16 anmalan_konferens_16
 

Anmälan öppnar inom kort.