Mötesplats Lycksele

Företagsverkstad

Protoyper blir till verklighet, produkter och företag

Nästa steg i Innovationsloopen är Företagsverkstaden som hålls varje år under hösten.

Där återsamlas grupperna från Mötesplats Lycksele med representanter från företags- och innovationssystemet i regionen, bl a Almi och Norrlandsfonden. Målet är att ta ytterligare steg mot bolagisering.

Företagsverkstad 2015

Här tar prototyperna från Mötesplats Lycksele nästa steg till att bli produkter. Blivande entreprenörer möter innovationssystemet. 2015 års företagsverkstad hölls i de nyrenoverade lokalerna på gamla sliperiet, Umeå. Se den sammanfattande filmen här.