Mötesplats Lycksele

Företagsverkstad

Protoyper blir till verklighet, produkter och företag

Nästa steg i Innovationsloopen är Företagsverkstaden som hålls varje år under hösten.

Där återsamlas grupperna från Mötesplats Lycksele med representanter från företags- och innovationssystemet i regionen, bl a Almi och Norrlandsfonden. Målet är att ta ytterligare steg mot bolagisering.

Ingen företagsverkstad hittades för år 2018.