Innovativa språng genom optisk mätteknik

En nyckelteknologi för regioner i framkant

 • Exploratoriet, Skellefteå
 • Adopticum

Det råder ingen tvekan om att det är ny digital, teknik som driver merparten av utvecklingen i det globala samhället. Och ett av de absolut hetaste teknikområdena idag är optisk mätteknik – vilken bland mycket annat är vad som möjliggör förarlösa bilar.
 
Detta är en nyckelteknologi som kommer att bli avgörande för konkurrenskraft och tillväxt hos de regioner som leder utvecklingen.
 
Målet är att skapa innovativa produkter och tjänster baserade på den senaste spjutspetsteknologin inom optisk mätteknik.

C-Me

Idéverkstad

Spegel spegel på väggen där säg mig hur min hälsa är?

Vi tänker oss en produkt som analyserar äldre personers hälsa. För att de ska längre kunna klara sig själv hemma. Att man bygger in optisk mätteknik i en spegel som känner av ansiktsuttryck (sinnesstämning), kroppstemperatur, puls etc, all data man kan få [...]

Vi tänker oss en produkt som analyserar äldre personers hälsa. För att de ska längre kunna klara sig själv hemma. Att man bygger in optisk mätteknik i en spegel som känner av ansiktsuttryck (sinnesstämning), kroppstemperatur, puls etc, all data man kan få ut ur ‘tekniken’. Den analyseras av en dator som känner av avvikelser och kan då rapportera till ex närmast anhöriga eller hemsjukvård.

 

Vi har en åldrande befolkning och den demografiska förändringen medför en högre sjukvårdskostnad för samhället. Ett sätt att minska kostnaden är att tidigt kunna upptäcka ohälsa samt att för äldre kunna bo hemma längre. För att kunna bo hemma längre krävs det att användaren och dess anhöriga känner trygghet.

 

En integrerad (omärkbar) smart enhet bakom ett spegelglas. Enheten består av kameror som optiskt läser av användarens psykiska och fysiska hälsostatus. Sensorerna består av färgkamera, IR-kamera, 3D-kamera som mäter och samlar användarens hälsostatus över tid. Datat analyseras av ett lärande system och rapporterar avvikelser i en grafisk presentation till närmast anhöriga eller hemsjukvård.

 

Att användaren kan leva självständigt längre hemma samtidigt som det medför en kostnadsbesparing för sjukvården! Detta system kan även bidra till en tidigare hemgång för patienter som vårdats på sjukhus, vilket spar pengar och frigör resurser. En trygghet för användaren och anhöriga.

Laget består av

 • Sara Hällgren
 • Tobias Pahlberg
 • Mikael Lundström
 • Tomas Hedström
 • Tomas Bäcklund
 • Julia Boman
 • Åsa Holmner

Kontaktperson

Sara Hällgren

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

SortOut

Idéverkstad

Smarta sopor

Kan vi leva i en värld utan sortering? Hur skulle det vara att leva i ett högkonsumerande samhälle och fortfarande känna att man gör rätt? Behöver det alltid vara tråkigt att sopsortera?   Genom att väcka insikt inom hållbarhet och [...]

Kan vi leva i en värld utan sortering? Hur skulle det vara att leva i ett högkonsumerande samhälle och fortfarande känna att man gör rätt? Behöver det alltid vara tråkigt att sopsortera?

 

Genom att väcka insikt inom hållbarhet och smart konsumtion vill vi på SortOut förbättra miljön och förenkla sopsorteringen i hushållen med hjälp av spelifiering.
Optisk mätteknik används tillsammans med smarta material och smarta kärl.
Vi skapar insikt och visualisering av det avtryck vi gör på jorden.

 

Denna idé tillför kostnader, men har vi råd att inte göra det?
Det kräver även mycket av oss som konsumenter, men vad behövs för att vi skulle vilja bidra? Det bästa hade varit om det inte fanns några sopor alls, men vi måste i alla fall ta vara på resurserna. Hur gör vi det på bästa sätt?
That’s what we’re trying to sort out!

Laget består av

 • Karolina Lindberg
 • Patrik Wilén
 • Fredrik Karlsson
 • Erik Berg
 • Robert Brännström
 • Anna Dietrich
 • Adeel Yasin

Kontaktperson

Karolina Lindberg

Hisspitch av produkten/tjänsten

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

Gruppens presentation

Space In

Idéverkstad

Plats du behöver - när du behöver det

Idag är det svårt att i förväg veta om soffan man köpt går att bära upp i trappen, om alla IKEA-inköpen ryms i bagaget eller om barnstolarna får plats i bilen man är på väg att köpa. Detta resulterar ofta [...]

Idag är det svårt att i förväg veta om soffan man köpt går att bära upp i trappen, om alla IKEA-inköpen ryms i bagaget eller om barnstolarna får plats i bilen man är på väg att köpa. Detta resulterar ofta i skador, dels fysiska – soffan gick sönder då den skrapades mot väggen – och psykiska – man bryter ihop då man försökt packa bilen inför skidsemestern för 7e gången och inte får in det sista paret pjäxor.
Space in är en app där du använder den inbyggda 3D-kameran på din smartphone för att scanna in objekt och omgivning. Appen beräknar och visualiserar objektet i miljön. Bland funktioner kan nämnas placera in möbler i rum, beräkna bästa väg (och om det ryms) att bära in/ut möbler, skapa en packlista för hur och i vilken ordning du ska ställa in saker i förrådet eller välja ut och beräkna tapeter för ett rum.
De främsta konkurrenterna är tumstockar och digitala mätverktyg. Det finns däremot ingen produkt eller app på marknaden som kombinerar mätning och visualisering på ett enkelt sätt.

Laget består av

 • Håkan Ottoson
 • Greger Burman
 • Gabriella Rymark
 • David Degerfeldt
 • John Karbin
 • Staffan Persson
 • Christer Söremark
 • Jannike Lindberg

Kontaktperson

Jannike Lindberg

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

SenseAmp

Idéverkstad

Har du någon gång reflekterat hur mycket du använder synen under en dag? Tänk att inte veta vem som står framför dig? Att veta vad du håller i? Hur marken framför dig är? Det finns idag 37 Miljoner blinda i världen och [...]

Har du någon gång reflekterat hur mycket du använder synen under en dag? Tänk att inte veta vem som står framför dig? Att veta vad du håller i? Hur marken framför dig är?
Det finns idag 37 Miljoner blinda i världen och alla har samma utmaning.

I en självständig och trygg vardag behövs många typer av informationer som blinda inte idag kan ta del av.

Känna igen sin mamma på gatan, hitta den du ska möta inne på ett cafe, navigera i områden där vita käppen inte ger stöd idag. Beskriv användarens, kundens och marknadens viktiga, verifierade behov.

 

Genom en blandning av olika optiska och andra sensorer samt intelligenta integrationer av dess data i real-tid så ges blinda tillgång till helt ny information. Med en adaptiv AI algoritm så lär sig SenseAmp vad den enskilda individen behöver i varje givet tillfälle.

 

Sense Amp ger ökad självständighet genom ett brett erbjudande av verbal/hauptisk information av vad som händer eller befinner sig i omgivningen. SenseAmp ger användare ökad socialt deltagande och ett rikare perspektiv och tolkar både Ansikte- och känslouttryck. Sense Amp ger en säkrare självständig navigering i kända och okända miljöer. Ute som inne. I trafiken skyddas användaren bland annat genom varningssensorer för rörliga och fastaobjekt i 360 graders perspektiv.

 

Förutom den vanliga blind-käppen så finns enskilda verktyg som BlindSquare navigeringsverktyg, FindFace ansiktsigenkänning etc. SenseAmp gör detta och mycket till i realtid i en produkt som är öppen för ytterligare kopplingar till öppna informationssystem.

Genom vår innovation SenseAmp ska livskvaliteten, säkerheten och självständigheten för blinda förbättras!

Laget består av

 • Conny Reidefors
 • Peter Linder
 • Mats Lindfors
 • Lars Lindqvist
 • Håkan Andersson
 • Sofia Gullholm
 • Åsa Svanberg

Kontaktperson

Conny Reidefors

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

PT3

Idéverkstad

Vår inriktning blev “Vård och rehab på distans”. Tankar kring vad den teknik vi sett i dag lämnade avtryck i form av mätning värden, värme etc. och det gav oss sammantaget en idé om en personlig tränare på distans. Det utvecklades till tankar [...]

Vår inriktning blev “Vård och rehab på distans”. Tankar kring vad den teknik vi sett i dag lämnade avtryck i form av mätning värden, värme etc. och det gav oss sammantaget en idé om en personlig tränare på distans. Det utvecklades till tankar om “patientträning”, “patienttrygghet”.

 

Exempelvis skulle vår tjänst kunna användas vid rehabilitering. Behov identifieras, mätdata noteras och läggs in tillsammans med aktuellt träningsprogram. Träningen kan sedan börja. Mätning av träningen övervakas och mäts vid och under varje träningstillfälle. Feed-back ges momentant. Positiva förändringar och negativa (inflammationer t.ex.) upptäcks omgående och justeringar i träningsprogrammet kan påkallas och göras.

Inriktningar som vi förkastade (för stunden)
Trygghets/övervakningskamera med sensorer (värme) kopplade till larm.
Övervakning av basala funktioner på distans (andning, cirkulation, temperatur)
Övervakning av patienter på distans (via AG)
Övervakning mha värmekameror i rum och plats, mäta ändrade beteenden
Simulera nya miljöer för att värdera möjlig flytt av personer med speciella behov (äldre och andra).
Digital konsultation med värmekamera och “3D-mappning”

Laget består av

 • Johanna Forsgren Israelsson
 • Jonas Holmlund
 • Erik Söderström
 • Maria Nilsson
 • Michael Stiglund
 • Maria Jansson
 • Annica Simonsson

Kontaktperson

Johanna Forsgren Israelsson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

TrICorridor

Idéverkstad

En idé för fördiagnostisering i all kontakt med vården.

Denna idé ger en holistisk bild av människan som ger tillförlitligare och effektivare vård.   Behov: Vi vill öka kapaciteten, göra mer för samma peng, dvs öka produktiviteten. Samtidigt ger det tillförlitligare vård. Genom tjänsten ges effekter av minskat lidande [...]

Denna idé ger en holistisk bild av människan som ger tillförlitligare och effektivare vård.

 

Behov:
Vi vill öka kapaciteten, göra mer för samma peng, dvs öka produktiviteten. Samtidigt ger det tillförlitligare vård. Genom tjänsten ges effekter av minskat lidande genom tidigt upptäckande. En slags preventiv vård, eller kanske ännu bättre beskrivet en synsk vård.

 

Unikitet:
Det unika är att alla passerar analysområdet (en yta där du rör dig framåt där data inhämtas) oavsett vad du har för problem innan du träffar läkare. Underskrift analyseras optisk och matchas mot tidigare(grafologi). Därefter kan du välja hur du ska scannas. Grad av scanning beroende av upplevd skada. IR går genomföras som möjliggör upptäckande av inflammationer, infektion, blodcirkulation. 3D-mätning ger möjlighet till mätning av kroppsform och muskelförsvagningar kan upptäckas. Det går göra rörelseanalyser och balansmätningar, samt spektrumanalyser. Med verktyget går det också upptäcka drog eller alkoholrelaterade aspekter, och även misstanke om misshandel genom färganalys. Det går också upptäcka motoriska störningar och bristsjukdomar. Datortomografi används i vissa fall.

 

Fördelar:
Ger tillförlitligare behandling och effektivare processer inom sjukvården. Genom att verktygen ger en holistisk bedömning kan sjukdomar upptäckas som har betydelse för helheten och uppvisade symptom. Det ger också en samlad objektiv bedömning för alla, vilket ger rättvis och rättssäkrare bedömning. En jämlik bedömning. Ger också underlag för läkare.

 

Konkurrens:
Triage, Ersätter personella resurser, appen KRY, och bord 2!

Laget består av

 • Lena Forsberg
 • Anders Marklund
 • Johan Lundmark
 • Per Holmström
 • Urban Markström
 • Niclas Tidström
 • Jeanette Davidsson
 • Daniel Granlund

Kontaktperson

Lena Forsberg

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.

Mirror Diagnostics

Idéverkstad

Spegel, Spegel på väggen där

Människor vill hålla sig friska och i form. Trots att de allra flesta har många olika prylar för att hålla koll på antal steg, vikt och tittar sig i spegeln minst en gång per dag, är det inte alltid lätt att hålla [...]

Människor vill hålla sig friska och i form. Trots att de allra flesta har många olika prylar för att hålla koll på antal steg, vikt och tittar sig i spegeln minst en gång per dag, är det inte alltid lätt att hålla koll på hur kroppen mår och att förebygga ohälsa såsom ryggproblem, övervikt, begynnande demens och dylikt. Med Mirror Diagnostics får du en daglig kropps och hälsoanalys. Den både mäter in dig och samlar data från dina prylar såsom smarta klockan, våg och så vidare. Med hjälp av denna digitala spegel kan du analysera din nuvarande hälsa, jämföra den med din tidigare och varna dig om eventuella riskzoner du är nära. Spegeln är en plattform där den exakta funktionen bygger på vilka appar som passar just dig. Kort sagt: spegel, spegel på väggen där, säg mig vem jag egentligen är?

Styrkan med spegeln är att den bygger på människors befintliga beteende, och att man kan kapitalisera på app-marknaden runt spegeln. Svagheter är såklart att få människor att byta ut sina befintliga speglar, och att det redan idag finns liknande koncept (dock inga färdiga produkter ännu).

Laget består av

 • Ida Lindh
 • Sonny Karlsson
 • Emil Hällstig
 • Martin Gudmundson
 • AnnSofie Lilja
 • Lars-Eric Carlsson
 • Sandra Jonsson
 • Mikael Johansson

Kontaktperson

Ida Lindh

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens beskrivning

Gruppens presentation

Klicka på bilden för att se gruppens presentationsbilder.