Social Innovation

Kompetensförsörjning genom inkluderande socialt entreprenörskap

 • Hotell Lappland, Lycksele
 • Coompanion

Integration och inkludering är en av de absolut viktigaste frågorna på 10-talet.
Lyckas vi dåligt får vi utanförskap – ett destruktivt fenomen, både för enskilda individer och för samhället som en kollektiv.

Men, lyckas vi ta tillvara allas potential skapar vi en framtid med större gemenskap, högre skatteintäkter och en utvecklad välfärd.

 

Frågan blir alltså hur vi bäst tar tillvara allas erfarenheter och förmågor?
Coompanion – den kooperativa affärsrådgivaren – adresserar dessa frågor via två aktuella projekt ”Arena Social Innovation” och ”ASF för tillväxt i Västerbotten”.

KoByBo

Idéverkstad

Kom, bygg och bo i Region 8

Behov av nya lösningar att attrahera människor och arbetskraft och kompetens till Region 8 Vikande arbetskraftsunderlag och entreprenörer. Fler entreprenörer och arbetskraft Entreprenörer, Nyanlända,Livserfarna Lösning: KOBYBO Attraheras, Utvecklas, Trivas Kom Bygg Bo Knowledge Beyond, Boundries KOM - Turism, Livsmiljö, Attraktivt boende, teknik BYGG [...]

Behov av nya lösningar att attrahera människor och arbetskraft och kompetens till Region 8
Vikande arbetskraftsunderlag och entreprenörer. Fler entreprenörer och arbetskraft
Entreprenörer, Nyanlända,Livserfarna

Lösning: KOBYBO
Attraheras, Utvecklas, Trivas
Kom Bygg Bo
Knowledge Beyond, Boundries

KOM – Turism, Livsmiljö, Attraktivt boende, teknik
BYGG – Vuxen SYO, Integration, “CV resa”
BO – Infrastruktur, Hälsa, kultur, social, Digital trygghet, Förfest, livsmijö

Värde: Livsmiljö, Trygghet, Livskvalité, Billigt boende, Digital trygghet, Världens längsta förfest

Hinder:

Vår ide bygger på en treenighet – KoByBo som bygger på Attraheras, Utvecklas, Trivas

Vi har utgått ifrån att attrahera nyanlända, entreprenörer och livserfarna i ett koncept som lockar till besök längre och kortare perioder. Exempel på det är att tänka turismen som presumtiv rekryteringsbas för både arbetskraft och entreprenörskap. Att fler ska upptäcka fördelarna med livsmiljöer, attraktivt boende och den globala marknaden.
Vi har också utgått ifrån att bygga sin karriär, ett bidrag till min CV resa där vi främjar flexibilitet, mobilitet när det gäller både var man vill bo och vad man vill försörja sig på.
Det tredje i vår treenighet är att trivas, dvs attraktiva livsmiljöer, Livs entreprenörskap, Digital trygghet och service när det gäller hälsa, kultur, utbildning och social hållbarhet.
Vår avsikt är att det ska upplevas som världens längsta förfest.

Laget består av

 • Malin Ackermann
 • Erik Gundersen
 • Katrin Enquist
 • Roger Albertsson
 • Patrik Jonsson
 • Roger Filipsson

Kontaktperson

Malin Ackermann

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

IT-Camp

Idéverkstad

Vägen h-IT

Företag i Västerbotten som är kopplade till IT-campen Inga förkunskaper krävs för att delta i IT-campen Finansieras av deltagande företagen och offentlig verksamhet Need - Brist på IT-kompetens och IT-säkerhet - Validera kunskaper och talangen hos individerna Approach - IT-camp med praktik på [...]

Företag i Västerbotten som är kopplade till IT-campen
Inga förkunskaper krävs för att delta i IT-campen
Finansieras av deltagande företagen och offentlig verksamhet

Need
– Brist på IT-kompetens och IT-säkerhet
– Validera kunskaper och talangen hos individerna

Approach
– IT-camp med praktik på företagen för kompetensförsörjningen
– 50/50 Kvinnor och män
– Samarbete med IT-företag i hela länet
– 1-årig utbildning där inga förkunskaper inom IT krävs, finansieras av IT-företagen och offentlig sektor
– Projekten i utbildningen är kopplade till företagen

Benefit
– Säkrad och skräddarsydd kompetens för företagen
– Möjlighet för alla
– E45an till en ny karriär
– Samspel mellan kust och inland

Cost & competition
– Förmedla konceptet för att få med företagen
– Hitta mentorer

Laget består av

 • Linn Fransson
 • Emelia Selin Nilsson
 • Rehman Amin
 • Enock Tshimanga
 • Håkan Ottoson
 • Evelina Mattsson
 • Mats Boström

Kontaktperson

Linn Fransson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

KUL

Idéverkstad

Kommunikation, Utbildning & Lösning

Vi ser ett behov i samhället, där de resurser som finns inte samordnas för att stärka arbetsmarknaden både för individ och organisation. KUL är en funktion som förenklar för arbetsgivare och individer att hitta varandra. KUL använder möjligheterna som finns [...]

Vi ser ett behov i samhället, där de resurser som finns inte samordnas för att stärka arbetsmarknaden både för individ och organisation.

KUL är en funktion som förenklar för arbetsgivare och individer att hitta varandra. KUL använder möjligheterna som finns på Arbetsförmedlingen och underlättar kommunikationen mellan aktörerna och skapa förutsättning för utveckling, tillväxt och hållbart arbetsliv..
K – kommunikation
U – utbildning
L – Du är lösningen

KUL verkar genom att stärka kontakten och kommunikationen mellan arbetsgivare, individ och arbetsförmedling.
Det finns ett behov att ha någon annan än arbetsförmedlingen att vända sig till när man söker arbetskraft och arbete för att få ett personligare möte med anpassade strategier för varje individ och organisation med möjligheter att matchas med varandra.

Vi vill säga till både individ och arbetsgivare Kommunikation och utbildining för Du är lösningen KUL!

Laget består av

 • Lisa Nilsson
 • Elin Larsson
 • Yama Zahedi
 • Simon Miderfjäll
 • Nina Grenvall
 • Alexandra Björnham

Kontaktperson

Lisa Nilsson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation

GEN

Idéverkstad

Global Entrepreneurship Network

Global Entrepreneurship Network ett globalt landsbygdsorienterat kooperativt bemanningsföretag med non proffit Behov: Att hitta personer som kan ägarskifta företag på landsbygden, vi behöver också förbättra integrationen av nysvenskar i landet. Vår landsbygd och specifikt vår glesbygd behöver förstärkt befolkning. Tillvä [...]

Global Entrepreneurship Network ett globalt landsbygdsorienterat kooperativt bemanningsföretag med non proffit

Behov:
Att hitta personer som kan ägarskifta företag på landsbygden, vi behöver också förbättra integrationen av nysvenskar i landet. Vår landsbygd och specifikt vår glesbygd behöver förstärkt befolkning.
Tillvägagångssätt/lösning:
GEN, Global Entrepreneurship Network underlättar ägarskiftet i företag på landsbygden.
GEN erbjuder relevant utbildning, mentorer, nätverk och mentorcafé där nysvenskar och företag möts.
Rekrytering av nysvenskar och seniora mentorer sker via nätet och fysiska mentorscaféer.
Nytta – kostnader = värde:
Vårt koncept bygger på integration, och ägarskifte i företag på landsbygden.
Kortsiktigt förmedlar vi arbetstillfällen och arbetskraftsförsörjning.
Långsiktigt underlättar vi ägarskifte i företag på landsbygd.
Vad kan stå i vägen för vårt koncept:
Svårigheter att få tag i medlemsföretag, mentorer, andra bemanningsföretag och finansiering.

Laget består av

 • Helen Nilsson
 • Sten-Anders Gustafsson
 • Susanne Gunnarsson
 • Tommy Hägglund
 • Torbjörn Johansson
 • Tomas Mannberg

Kontaktperson

Helen Nilsson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Gruppens presentation