Mötesplats Lycksele

Idéverkstäder

Första steget i innovationsloopen är idéverkstäderna

På Idéverkstäderna träffas experter inom olika områden, studenter, seniorer, näringsliv, affärsutvecklare m fl för att i workshopformat arbeta fram idéer inom respektive ämnesområde.

I Idéverkstäderna samarbetar en rad olika organisationer och företag med att analysera olika ämnesområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Det sker löpande under året.
De starkaste idéerna slussas vidare från Idéverkstäderna till Utvecklingsverkstäderna i Lycksele.

 

Anmälan till vårens idéverkstäder

Kommer inom kort

 

Innovationsloopen på instagram

 

För mer information
Emil Hägglund

emil.hagglund@regionvasterbotten.se

076-141 05 05

GRÄV 2014

Morgondagens medskapande journalistik

  • Humlab X, Umeå
  • Dohi Sweden, Västerbottens Kuriren

Morgondagens medskapande journalistik Lokala mediers styrka är och kommer alltid att vara lokal förankring – en nära kontakt, ett djupt och långsiktigt förhållande, med regionens marknad, dess läsare, tittare och lyssnare. Utmaningen är att vidareutveckla det samspelet och öka interaktionen med hjälp av nya digitala och mobila lösningar (SO-LO-MO – social, local, mobile) samt att skapa nya affärsmodeller.

Framtidens hälso- och sjukvård

Innovativ samverkan för framtiden

  • Fabriken, Umeå
  • Innovationssluss Norr

Samverkan – vad har det med teknik att göra?

Framtiden är här och hälso- och sjukvårdsektorn står mitt i ett omfattande teknikskifte. Hur hanterar vi de nya förväntningar och möjligheter som dagens teknik erbjuder?

I den här medskapande ideverkstaden kommer vi tillsammans – utifrån nya perspektiv och idéer – påbörja arbetet med nya tjänster, produkter och arbetskoncept för framtidens hälso- och sjukvård. Vi fokuserar på det goda patientbemötandet, utmaningen med nya arbetssätt och innovativa tekniklösningar.

Sportregion

Att skapa en attraktiv och hälsosam sport- och livsmiljö”

  • Campus, Skellefteå
  • VI - Västerbottens Idrottsförbund

Framtidens evenemang: Stärka relationen mellan arrangörer och marknad/besökare genom nya digitala tjänster. Och på så vis öka evenemangens mervärde och samhällsnytta. Vision: Den tekniska innovationen har skapat nya ekonomiska och sociala mervärden som gör att Västerbotten blir en attraktiv värd för nationella och internationella evenemang.

 

Digitala tränings- och matcharenor: Att kunna följa sin egen utveckling är oerhört stimulerande för varje människa, motionär som elit. Direkt få återkopplingar på genomförd träning och match genom innovativ digital teknik. Hur kan vi skapa förutsättningar att förstå och visualisera en persons eller lags utveckling inom arenaidrotten, som idag är svår att följa och ännu svårare att leda framåt!

Swedbanks tillväxtdagar

Innovationer för morgondagens inland/landsbygd

  • Hotell Toppen, Storuman
  • Region Västerbottens

Hur kan väl utbyggda, snabba digitala kommunikationskanaler bidra till att utveckla den potential och möjligheter som finns i gles- och landsbygd? Idéverkstan sammanför traditionellt och nytt företagande, basnäringar med kulturella och kreativa näringar, medborgare, företagare, forskare, studenter med beslutsfattare för att diskutera möjligheter och nya idéer för tillväxt i en uppkopplad landsbygd i interaktion med utveckling i stadsregionerna.

Utmaningen är att samskapa idéer för samhällsservice och digitala tjänster utifrån individens och företagens behov, och att förändra attityder hos politiker, beslutsfattare, företag och individer om potentialen i nätbaserade, platsoberoende lösningar. Målet är att göra våra regioner attraktivare för såväl dagens som morgondagens medborgare.