Mötesplats Lycksele

Idéverkstäder

Första steget i innovationsloopen är idéverkstäderna

På Idéverkstäderna träffas experter inom olika områden, studenter, seniorer, näringsliv, affärsutvecklare m fl för att i workshopformat arbeta fram idéer inom respektive ämnesområde.

I Idéverkstäderna samarbetar en rad olika organisationer och företag med att analysera olika ämnesområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Det sker löpande under året.
De starkaste idéerna slussas vidare från Idéverkstäderna till Utvecklingsverkstäderna i Lycksele.

 

Anmälan till vårens idéverkstäder

Kommer inom kort

 

Innovationsloopen på instagram

 

För mer information
Emil Hägglund

emil.hagglund@regionvasterbotten.se

076-141 05 05

Cirkulär ekonomi

Som kreativ rörelse i nyskapande regioner

 • Östersund
 • Region Jämtland

Världen behöver innovationer nu. Innovationer för att möta de enorma utmaningar vi står inför som handlar om att dels ställa om vår linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi och dels behovet att ställa om energisystemet så att vår energiförsörjning inte hotar jordens klimat.

 

I en linjär ekonomi används naturresurser som biomassa, mineraler och färskvatten för att tillverka och tjäna pengar på pinaler som så småningom slutar som värdelöst skräp. Inte sällan är tillverkningsprocesserna skadliga för djur, människor och klotets förmåga att producera nya nyttigheter.

 

Det här håller inte i längden. Vi blir fler och fler människor på jorden och fler och fler tillhör en medelklass som också vill konsumera och öka sin välfärd.

Smarta samhällen

 • Skellefteå
 • Skellefteåkraft, Umeå Entreprenad

Smarta samhällen syftar till smart energianvändning med mindre miljöpåverkan, och grundar sig på hur användarnas attityder och beteenden uppdateras och interagerar med varandra.

 

Vi ska stimulera människor, företag, organisationer och myndigheter att utvärdera sin miljöprofil och tillsammans med energiproducenter höja medvetenheten om effekterna och identifiera möjligheterna – den här gången med en tillväxtdrivande inställning.

 

Digital teknik, öppna data och sensorstyrda automatiserade mätningar ger nya förutsättningar till beteendeförändringar – vilka verktyg, produkter och tjänster, riktade mot smart energianvändning kan vi kreera som i sin tur skapar reella kundvärden?

Digital Hälsa

Sensorstödd 3D för visualisering, simulering och printing inom hälsovård

 • Sliperiet, Umeå
 • Innovationsslussen Norr

Utvecklingen inom digital 3D-teknik ger helt nya förutsättningar för att fö̈rbättra utfall och effektivitet inom framtida hälso- och sjukvård.

 

Det finns idag ett flertal digitala 3D-tekniker och koncept inom visualisering, printing och simulering – till stor del oprövade – som redan nu har potential att lyfta hälso- och sjukvård till nästa nivå. I kombination med sensorer kan de skapa enorma möjligheter för en accelererad utveckling av området ”Digital Hälsa” i en nära framtid.

 

Syftet med denna Idéverkstad är att samskapa idéer till nya hälso- och sjukvårdskoncept baserade på den nästa generationens digitala teknik.

Social inkludering

Att se möjligheter och ta tillvara allas potential

 • Dohi Utopiahuset, Kungsgatan 63 D
 • Umeå Regionen

Flyktingströmmarna ökar på 10-talet och visionen är en inställning där denna verklighet betraktas en möjlighet istället för ett problem. Uppdraget är att addera kamratskap, nyfikenhet och glädje till en samverkan som har ett positivt tillväxtperspektiv som utgångspunkt.

 

Målet är att skapa processer för nyanlända där de kan använda och utveckla sina färdigheter, vilket leder till ett starkare självförtroende, ökad gemenskap och bredare nätverk – alla viktiga steg mot genuin social inkludering.

 

Ett annat uppdrag är att involvera samhällets alla aktörer – privata, offentliga och civila – för att gemensamt bidra till denna målbild.

Turism på 10-talet

För ökad attraktivitet och användarvänlighet

 • Vasa, Domus Bothnica
 • Österbottens förbund, Region Västerbotten

Turism, eller besöksnäring generellt, är ett viktigt inslag för alla platser – inte minst för perifera, glest befolkade, natursköna regioner som Väster- och Österbotten.

 

Gemensamt för alla är dock fortfarande att det som attraherar människor även attraherar företag, organisationer och evenemang. Arbetet med att förpacka upplevelser och därtill synlig- och tillgängliggöra dem är en utmaning som besöksbranschen ständigt jobbar med.

 

Uppdraget är att med hjälp av modern, digital teknik presentera en regions utbud av upplevelser på ett mer attraktivt, användarvänligt och smart sätt.

Gränslös Musikteknik

 • Sliperiet Umeå
 • Stromatolite

Gränslös Musikteknink (Bordercrossing Music Tech) ställer frågan hur ny teknik kan tillgängliggöra existerande instrument, och forma morgondagens – så att personer som tidigare inte haft samma möjligheter helhjärtat kan interagera med sina medmusikanter?

 

Denna workshop vill utmana normer, överbrygga barriärer och korsa gränser för personer med funktionshinder, i syfte att skapa nya möjligheter att skriva arrangera och spela den musik de älskar. Dagens mediaformat kan utmanas genom att skapa nya musikaliska koncept och teknologier. Målgruppen är professionella såväl som dedikerade hemmafixare, konstnärer, hackare, kreatörer, utvecklare, designers, uppfinnare och allmänheten.