Mötesplats Lycksele

Idéverkstäder

Första steget i innovationsloopen är idéverkstäderna

På Idéverkstäderna träffas experter inom olika områden, studenter, seniorer, näringsliv, affärsutvecklare m fl för att i workshopformat arbeta fram idéer inom respektive ämnesområde.

I Idéverkstäderna samarbetar en rad olika organisationer och företag med att analysera olika ämnesområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Det sker löpande under året.
De starkaste idéerna slussas vidare från Idéverkstäderna till Utvecklingsverkstäderna i Lycksele.

 

Anmälan till vårens idéverkstäder

Kommer inom kort

 

Innovationsloopen på instagram

 

För mer information
Emil Hägglund

emil.hagglund@regionvasterbotten.se

076-141 05 05

Datadriven tillväxt 2020

Nu skapas framtidens digitala lösningar

  • Konstnärligt campus, Umeå
  • Digitala Västerbotten

Världen förändras i en rasande takt. Att som samhälle själva klara den omställningen kräver mod, ständig omvärldsanalys, dagligt kunskapsutbyte, höga ambitioner och inte minst – väl fungerande samarbeten.
Om några år kommer det framstå tydligt, det som vi idag tycker är stora förändringar är bara början. Då kommer välfärden att produceras och konsumeras på många nya sätt.

 

Tillväxten blir alltmer digitalt driven och vår region har goda förutsättningar att bli ett föredöme i hur moderna informations- och kommunikationstekniska lösningar används för att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

 

Vi måste informera, mobilisera och samarbeta. Under denna Idéverkstad, ”Datadriven hållbarhet 2020”, ska vi tillsammans teckna visioner och presentera konkreta projekt som tillsammans bildar ett eko- system som ökar regionens framgångspotential inom datadriven hållbarhet.

Turism på 10-talet 2.0

Verktyg för mer tillgänglig turism

  • Ansia, Lycksele
  • Region Västerbotten turism

I ett samarbete över Kvarken genomfördes under hösten 2015 en Idéverkstad med turisterna, besökarna i våra regioner, i fokus.

 

Nu genomförs ytterligare en övning med representanter från besöksnäringen i Väster- och Österbotten och den här gången kreerar vi med och för turist-
producenterna själva.

 

Vilka konkurrensoberoende verktyg och hjälpmedel kan vi skapa som underlättar vardagen för turismaktörer och ökar tillgängliggörandet av våra olika destinationer och regioner?

Smarta lösningar, Hållbara samhällen

För ett progressivt, effektivt och attraktivt samhälle

  • Pansalen, Skellefteå Science City, Victoriagatan 5
  • Skellefteå Kraft & Skellefteå Science City

Smarta samhällen är progressiva, förnuftiga, effektiva och attraktiva. Därmed skapas också möjligheterna till att bli långsiktigt hållbara. Ny digital teknik i nya tillämpningar med inbäddade teknologier, sensorer, sociala media och stora, öppna datamängder.

 

Vad ett smart och hållbart samhälle nu behöver är att utnyttja och kombinera dessa möjligheter i nya idéer och nya användningsområden. Vilka smarta lösningar för ett hållbart samhälle – produkter och tjänster, samarbeten och processer – kommer medborgarna i vår region och resten av världen att efterfråga om några år? Vi tror att du bär på en del av svaret, tillsammans får vi helheten.
Välkommen att delta och bidra med dina erfarenheter, personlighet och idéer