Mötesplats Lycksele

Idéverkstäder

Första steget i innovationsloopen är idéverkstäderna

På Idéverkstäderna träffas experter inom olika områden, studenter, seniorer, näringsliv, affärsutvecklare m fl för att i workshopformat arbeta fram idéer inom respektive ämnesområde.

I Idéverkstäderna samarbetar en rad olika organisationer och företag med att analysera olika ämnesområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Det sker löpande under året.
De starkaste idéerna slussas vidare från Idéverkstäderna till Utvecklingsverkstäderna i Lycksele.

 

Anmälan till vårens idéverkstäder

Kommer inom kort

 

Innovationsloopen på instagram

 

För mer information
Emil Hägglund

emil.hagglund@regionvasterbotten.se

076-141 05 05

Teknologiska sportkläder

Handgripligt laboratorium förenar kläder med teknik

  • Sliperiet, Umeå
  • Västerbottens idrottsförbund / Sportup North

Innovationsloopens och Innovationspark Norrs gemensamma Idélabb ”Bärbar smart integrerad sportteknik” vill skapa nya koncept för bekväm lättburen och ”osynlig” sportteknik. Med hjälp av smarta material och ”soft elektronik” integreras teknik sömlöst i våra kläder.

 

Inspirerande möjligheter visas i Sliperiets SoftLab som är en prototyp- och utvecklingsverkstad för textiler, kroppsnära teknologi, digital modeproduktion och Internet of Things. Här möts forskare, studenter, konstnärer, entreprenörer och kreatörer för att utforska idéer kopplade till textil och kroppsnära teknologi.

 

Några kommer dedikerat jobba med idéer kring täcken för Hästar:

Västerbotten och vintertid är en utmaning för hästägare. Hästarna behöver tjocka täcken på sig och detta medför en isolering från elektriciteten i stängslet och hästarna kan därmed enkelt rymma. Hur ser morgondagens hästtäcke ut som löser detta problem?

Social Innovation

Kompetensförsörjning genom inkluderande socialt entreprenörskap

  • Hotell Lappland, Lycksele
  • Coompanion

Integration och inkludering är en av de absolut viktigaste frågorna på 10-talet.
Lyckas vi dåligt får vi utanförskap – ett destruktivt fenomen, både för enskilda individer och för samhället som en kollektiv.

Men, lyckas vi ta tillvara allas potential skapar vi en framtid med större gemenskap, högre skatteintäkter och en utvecklad välfärd.

 

Frågan blir alltså hur vi bäst tar tillvara allas erfarenheter och förmågor?
Coompanion – den kooperativa affärsrådgivaren – adresserar dessa frågor via två aktuella projekt ”Arena Social Innovation” och ”ASF för tillväxt i Västerbotten”.

Innovativa språng genom optisk mätteknik

En nyckelteknologi för regioner i framkant

  • Exploratoriet, Skellefteå
  • Adopticum

Det råder ingen tvekan om att det är ny digital, teknik som driver merparten av utvecklingen i det globala samhället. Och ett av de absolut hetaste teknikområdena idag är optisk mätteknik – vilken bland mycket annat är vad som möjliggör förarlösa bilar.
 
Detta är en nyckelteknologi som kommer att bli avgörande för konkurrenskraft och tillväxt hos de regioner som leder utvecklingen.
 
Målet är att skapa innovativa produkter och tjänster baserade på den senaste spjutspetsteknologin inom optisk mätteknik.

Morgondagens smarta samhälle

Smarta energilösningar, datacenter och molntjänster, internet of things

  • The Great Northern, Skellefteå
  • Skellefteå Kraft & Skellefteå Science City

Under denna Idéverkstad ges det möjlighet att välja mellan tre olika spår.

Smarta energilösningar;
Norra Sverige ska bli ett föredöme inom hållbara energi- och klimatlös- ningar. I detta spår ger vi utrymme att skapa förändring och förbättring på olika nivåer inom energiområdet. Allt ifrån stora industriella processer till smarta hållbara lösningar i vardagen för varje enskild individ.

Datacenter och molntjänster;
Norra Sverige har perfekta förhållan- den för att utveckla en ny och spän- nande framtidsbransch för elinten- siva företag. Detta spår handlar om idéer som kan bli produkter och tjäns- ter för datacenter inom exempelvis molntjänster, elförsörjning, stor data och nyttjande av energi från server- hallar.

Internet of Things
Inbyggda små sensorer och proces- sorer blir allt mer vanliga i vår vardag och i arbetslivet – och möjligheterna är oändliga. Är du intresserad av IoT, sensorer, öppna data eller AR i så fall ska du välja detta spår. Vi vill vi få fram konkreta idéer till tillämpningar på denna teknik som kan bli kom- mersiella produkter.