Mötesplats Lycksele

Idéverkstäder

Första steget i innovationsloopen är idéverkstäderna

På Idéverkstäderna träffas experter inom olika områden, studenter, seniorer, näringsliv, affärsutvecklare m fl för att i workshopformat arbeta fram idéer inom respektive ämnesområde.

I Idéverkstäderna samarbetar en rad olika organisationer och företag med att analysera olika ämnesområden och komma upp med tänkbara förbättringar och nya lösningar. Det sker löpande under året.
De starkaste idéerna slussas vidare från Idéverkstäderna till Utvecklingsverkstäderna i Lycksele.

 

Anmälan till vårens idéverkstäder

Kommer inom kort

 

Innovationsloopen på instagram

 

För mer information
Emil Hägglund

emil.hagglund@regionvasterbotten.se

076-141 05 05

Inga idéverkstäder hittades för år 2018.