Arbetsförmedlingens generaldirektör klar för Mötesplats Lycksele

Nu är det klart att Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, deltar vid Region Västerbottens framtidsdagar – Mötesplats Lycksele. Med sitt arbete att utveckla Arbetsförmedlingen till en modern och effektiv myndighet är Sjöberg en viktig aktör som kommer väcka många nya tankar under dagarna i Lycksele.

 

Mikael Sjöberg har tre år bakom sig som generaldirektör för Arbetsförmedlingen och har en lång bakgrund inom politiken. I samband med deltagandet under framtidsdagarna kommer han även att besöka Lycksele Kommun.

 

– Att besöka Västerbotten och tala på Mötesplats Lycksele känns viktigt och jag ser fram emot att få ta del av tankar och diskussioner kring globaliseringens inverkan på arbetsmarknad och inland. Västerbotten har en god arbetsmarknad men står liksom övriga landet inför växande utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. I de människor som nu strävar efter att ta sig ut på arbetsmarknaden finns dock en stor potential som vi har goda möjligheter att tillvarata, säger Mikael Sjöberg.

 

Arbetsmarknadspolitiken diskuteras flitigt i länet och ständigt arbetar man för att göra andelen arbetslösa så låg som möjligt. Vuxenutbildningar och kampanjer för att få ut unga på arbetsmarknaden är något som idag står högt på listan, och det är därför också helt rätt i tiden att Arbetsförmedlingens generaldirektör besöker framtidsdagarna 2017.