Om Mötesplats Lycksele

Region Västerbotten har under de senaste tre åren arbetat strategiskt med en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete.

Visionen är att bli bäst i världen på att förädla framtidens stora naturresurs – människors kreativitet och idéer. Lösningen är att skapa de allra bästa förutsättningarna, och i den atmosfären sätta upp bra team via möten och samarbeten över alla gränser.

Själva processen heter Innovationsloopen, vars vision är att med gemensamma ansträngningar skapa de bolag och produkter som blir efterfrågade på en världsmarknad i framtiden. Mötesplats Lycksele är huvudeventet, den stora kraftsamlingen, som arrangeras i juni varje år. Hit slussas idéerna från vårens Idéverkstäder till Utvecklingsverkstäder, för att bli prototyper, produkter och slutligen företag.

Projektet är en viktig och långsiktigt satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Under tre intensiva dagar får vi under ordnade former, informella samtal och kreativa möten chansen att överbrygga organisatoriska gränser och hitta nya samarbetsformer hos och för oss i norra Sverige. Här möts visionerna och de handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat.

 

Sagt om

Ann-Christine Schmidt, Koordinator FUI, Skellefteå Kraft

”Kunskap, relationer och kapital är allt! Har vi råd att inte mötas – för att samverka och samspela?”

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, Storumans kommun

”Vi behöver skapa och förstärka miljöer som är attraktiva att leva i, för både kvinnor och män, ung som gammal. Tillsammans kan vi hitta konkreta förslag som sedan kan utvecklas till intressanta projekt.”

Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande, Lycksele kommun

”Ska vår region öka sin attraktivitet måste vi tillsammans se till att ständigt bli bättre på att attrahera kapital, arbetskraft och besökare. När vi lyckas gynnas också alla i hela länet.”

Ulf Ejelöv, Regionchef, Swedbank Norra regionen

”För att uppnå en hållbar tillväxt för medborgare, företag och organisationer i våra respektive områden krävs en ökad samverkan. Att skapa miljöer där kreativitet, innovationskraft och gemensamt lärande sker naturligt är något vi alla vinner på.”

Torbjörn Halvardsson, vd, Företagarna

”Nio av tio jobb skapas i småföretag – och för det behövs både talang och kompetens. Att mötas över gränserna, i nya konstellationer, kan utveckla både de små och de riktigt stora företagen i länet.”

Erik Bergkvist, (s), regionråd

”För att skapa en hållbar tillväxt i hela länet måste vi dela med oss av innovationskraft, kunskap och erfarenhet. Och vad passar då bättre än ”vassa” tankar som kan diskuteras under avslappnade former?”