Om mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Årets tema är ”Det hållbara ledarskapet”, och handlar om att lyfta styrkan i ledarskap som baseras på jämställdhet, jämlikhet och tillit.

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2021 för åttonde gången. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan under en förmiddag i maj. Här djupdyker vi i frågor om den regionala utvecklingen och mobiliserar aktörer från hela länet kring påverkansfrågor relevanta för Västerbotten.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

År 2021 genomförs Mötesplats Lycksele digitalt för första gången med anledning av den pågående pandemin. Vanligtvis genomförs Mötesplats Lycksele under två dagar på plats i Lycksele, Västerbotten.

Årets tema

Det hållbara samhället – vår gemensamma utmaning


Västerbottens utgångspunkt är mycket god.
Med kompetens och kreativitet, erfarenhet, förnybar energi, digitalisering och en omvittnat hög tillit till varandra har vi lyckats skapa goda förutsättningar för en tillväxt som är grön, inkluderande och jämställd. Och det är den framgången Västerbotten söker, den långsiktiga. Den som är hållbar ur alla perspektiv. Ekologiskt, ekonomiskt och inte minst – socialt.
Verktyget för att nå det målet är samverkan.

Västerbotten vill vara öppna och tydliga med att vi äger uppdraget tillsammans, att skapa utveckling och tillväxt på ett hållbart sätt – tillräckligt för att leverera trygghet och möjligheter till alla. Det är en utmaning som är enkel att beskriva, men tuffare att lösa, med många hänsyn att ta.

Västerbotten är och ska vara en förebild. Länet kan inte enbart följa utveckling, utan måste gå före och leda på de områden där vi kan. Nyckeln till det är kunskapsöverföring och kunskapsutveckling i ständigt nya samarbeten.

Världen har visat under 2020 att vi kan ta stort ansvar och jobba tillsammans. Vi visade över lands- och organisationsgränser att vi kan förändra våra beteenden, och därmed också den värld vi lever i.

Share This