Om mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Årets tema är ”Det hållbara ledarskapet”, och handlar om att lyfta styrkan i ledarskap som baseras på jämställdhet, jämlikhet och tillit.

Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, arrangeras 2020 för åttonde året i rad. En delvis deltagarstyrd konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan under två intensiva dagar. Här möts visionerna och det handgripliga skapandet i en kraftsamling som ska mynna ut i konkreta resultat.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Parallellt med konferensen på går även Utvecklingsverkstaden på plats i Lycksele. I en process där idéer först blir koncept och sedan prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag – till gagn för regionen. Processen kallas Innovationsloopen och pågår kontinuerligt under året.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Årets tema

Det hållbara ledarskapet –
Samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit.


Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig.
För oss betyder det förstklassig vård och omsorg, skolor och utbildningar i världsklass, demokrati, trygghet, tillväxt och tillit. Dessa är våra gemensamma mål.

En grundförutsättning för att uppfylla dem är rättvisa – det vill säga jämställdhet och jämlikhet. Västerbotten behöver nämligen allas energi, idéer och erfarenheter för att fortsätta vara framgångsrikt, och skapa de bästa förutsättningarna för medborgarna att leva ett rikt liv.

Vi ska värna om våra styrkor, och bli ännu bättre där vi redan är i framkant, nationell och internationellt. Men vi måste också  innovera. För vinner gör den som är bäst på att anpassa sig efter ständigt nya förutsättningar.

Vi behöver ledare som förstår att förändring – om än obekvämt, fortfarande är någonting fint

Share This