Mötesplats Lycksele

Program

Program 30 – 31 maj

Program för Mötesplats Lycksele 2018:

 

Kommer längre fram under våren. Håll utkik!

Talare 2014

Hasse Liedgren

Idrott som en del av kulturdriven tillväxt

Hasse Liedgren är Ordförande för SK Storm

Skolan i Sandfors skulle läggas ner. Något behövdes göra för att hålla byn levande och idrottsföreningen SK Storm tog täten. Hasse Liedgren från SK Storm berättar om deras resa, från ett Sandfors med nedåtgående spiral till en by som andas hopp, möjligheter och tillväxt.

Eva-Marie Marklund och Mikael Berglund

AC-Net: en plattform att bygga vidare på

Vd:n för AC-Net tillsammans med styrelseordförande för Umeå energi

God tillgång till digital uppkoppling är något som idag tas för givet av de allra flesta. Inte minst här i Västerbotten där vi idag toppar den nationella bredbandsrankingen. Vi i Västerbotten har med andra ord ett stort försprång gentemot övriga Sverige, mycket tack vare det goda samarbetet mellan AC-Net, länets kommuner och andra aktörer. Detta är en av de viktigaste nycklarna till Västerbottens fortsatta framgångssaga.

Aurora Pelli

Studie 39 000

Analytiker Region Västerbotten

Hur ser utmaningarna och kompetensbehoven ut i norra Sverige idag och imorgon?

Aurora Pelli visar de senaste och viktigaste nyckeltalen för utvecklingen av arbetsmarknaden i Västerbotten och norra Sverige.

Emma Stenström

Att odla ett samhälle - om kulturdriven tillväxt

Emma Stenström är bla. forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Emma Stenström är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, gästprofessor vid Konstfack och en av pionjärerna inom forskningsområdet kulturekonomi.
Kultur betyder egentligen odling, och det passar bra i det här sammanhanget. Kultur kan bidra till att odla mening, sammanhållning, perspektiv, fantasi, välstånd och mycket mer. Tillväxt i ordets mer nyanserade bemärkelse, med andra ord.

I den här föreläsningen får vi stifta bekantskap med ett antal teorier som försöker förklara, och ibland problematisera, fenomenet, men också med konkreta exempel på platser, organisationer och personer, som hämtat kraft ur kulturen.

Annakarin Nyberg och Clara Lidström

Digitalt entreprenörskap i norra Sverige

Möt bloggdrottningen Underbara Clara och internetforskaren Annakarin Nyberg som ger sina perspektiv på företagande och entreprenörskap på nätet.

Pär Lärkeryd

Värdegrundsdrivet ledarskap

Pär Lärkeryd är sedan våren 2011 VD för Norra Skogsägarna

Vilka krav ställs på ledarskapet för att skapa en mer värdegrunddriven organisation?
Ledarskap är nyckeln till ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Anders Gothefors och Andreas Sundgren

Varför växa lite när man kan växa mycket?

Anders Gothefors, vd Connect Norr och Andreas Sundgren, Brännland Cider

Hur kan vi öka takten för tillväxt inom de kulturella och kreativa näringarna? Kan norra Sverige vara ett föredöme i frågan? Connect Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i regionen genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Connect är verksamma regionalt, nationellt och globalt och ansvarar också för nätverk av investerare – så kallade ”affärsänglar”.

Olof Dahlberg

Att välja rätt

Industrigruppen Örnsköldsvik

Gör unga medvetna val av utbildning som stämmer överens med arbetsmarknadens behov? Industrigruppen i Örnsköldsvik jobbar för att ungdomar ska välja sin framtid med kunskap om förutsättningarna, oavsett om de vill bli doktorer eller rockstjärnor. Satsningen som drivs av Örnsköldsviks Industrigrupp tillsammans med Örnsköldsviks kommun är inspirerat av projektet ”Arbetsmarknadskunskap” som drivs av Jobba i Västerås.

Lars Engman

Hur klarar vi kompetensen?

Lars Engman är verksamhetsledare för Träbransch Norr

I Skellefteå, Norsjö och Lycksele har man skapat en ny innovativ kompetensutveckling. En gemensam utbildningsmiljö för trä och verkstäder skapar broar mellan gymnasie- och högskolevärlden.

Nasteho Osman

Hur får vi fler unga kvinnor att stanna kvar i Västerbotten?

Femtastic, spoken wordartist och rappare

Unga kvinnor lämnar regionen i större utsträckning än unga män. Det är ett problem av många anledningar, inte minst för kompetensförsörjningen. Nasteho Osman ger oss sin syn på hur Västerbotten kan bli attraktivare för unga kvinnor.