Mötesplats Lycksele

Program

Program 30 – 31 maj

Program för Mötesplats Lycksele 2018:

 

Kommer längre fram under våren. Håll utkik!

Talare 2016

Alexander Bard

Globaliseringen och innovation i en digitaliserad värld

Alexander Bard siar om framtidens internet och ger sina bästa råd hur tillväxthinder kan minskas och hur bästa möjliga företagsklimat kan skapas.

Ylva Johansson

Ett inkluderande Sverige och Västerbotten

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) talar under rubriken ”Ett inkluderande Sverige och Västerbotten” om arbetsmarknad, integration och inkludering.

Katarzyna Wikström och Anna Frost

Ledarskapslabbet

Katarzyna Wikström, kommunchef Norsjö och Anna Frost, Evry

Norsjö kommun deltar i Vinnovas projekt, Ledarskapslabbet i syfte att utveckla personalens delaktighet i förändringsarbete. I projektet deltar konsultfirman Evry och forskare inom ledarskaps och organisationsutvecklingsområdet.

Projektet har resulterat i ett brädspel som kommunens personal kan spela för att hitta innovativa lösningar på sina vardagliga utmaningar. Spelet demonstreras under Mötesplats Lycksele i utställningsområdet.

Mårten Blix

Digitalisering och arbetsmarknad

Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, tidigare sekreterare för framtidskommissionen

Hur påverkar digitaliseringen den vår ekonomi och arbetsmarknad och är våra institutioner och företag verkligen redo för den stora förändringen?

Anna-Caren Sätherberg- landsbygdsdelegationen

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygd

Den parlamentaridka landsbygdsdelegationen besöker Mötesplats Lycksele för att berätta om sin syn på framtidens landsbygd och vad som behöver göras för att det ska vara hållbart att bo i hela Sverige.