Mötesplats Lycksele

Program

Program 30 – 31 maj

Program för Mötesplats Lycksele 2018:

 

Kommer längre fram under våren. Håll utkik!

Talare 2017

Gudrun Schyman

Jämställdhet för en attraktiv region

Gudrun Schyman är Sveriges främsta ansikte utåt för feminism och jämställdhet. Hon har 40 år bakom sig inom politiken och har gått från riksdagsledamot till politisk vilde till att grunda partiet Feministiskt initiativ. Under sitt föredrag kommer hon tala om hur Västerbotten kan använda jämställdhet för att skapa en attraktiv region.

Tomas Blomqvist

Så blev Vakin en viktig internationell resurs

Tomas Blomqvist, VD Vakin, berättar hur Vakin genom ansvar och engagemang bortom kommungränsen, kombinerat med fokus på kompetensutbyte- och spridning under tio års tid har bidragit med spetskompetens i spännande projekt världen över.

 

Inge Andersson & Per Tidehag

Världens smartaste tandklinik

Inge Andersson, Head of product portfolio and offerings, Tieto Healthcare, welfare and education och Per Tidehag, tandvårdsdirektör VLL berättar om tandvårdens IT-lösningar för en högkvalitativ och kostnadseffektiv tandvårdsverksamhet.

Ulrika Cederskog Sundling

Västerbotten och världen – en vinnande mix

Ulrika Cederskog Sundling, vice VD Business Sweden, berättar om hur Västerbottens kompetens inom export och spännande utländska investeringar kan lyfta vår region.

Mikael Sjöberg

Den moderna Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg är sedan tre år tillbaka generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Under Mötesplats Lycksele talar han om möjligheter och utmaningar när näringsliv och offentlig sektor behöver rekrytera.

Terese Bengard

Hela Sverige i Världen

Terese Bengard, verksamhetschef ”Hela Sverige ska leva!”, belyser landsbygdens betydelse ur ett framtidsperspektiv och ifrågasätter myterna om dess invånare som introverta bakåtsträvare som inte gillar mångfald.

Annica Öhrn

Varför arbeta med innovationer när man är bäst på ständiga förbättringar?

Annica Öhrn, ansvarig för sjukvårdsinnovation Region Östergötland, berättar om Östergötlands utmaningar för att ge medborgaren en trygg, säker och tillgänglig vård.

Genom att identifiera samarbetsytor där näringsliv möter offentlig sektor ges nya möjligheter till samverkan mellan regional utveckling och hälso- och sjukvård.

Per Schlingmann

Urban express

Per är en av Sveriges mest inflytelserika och välrenommerade strateger inom kommunikation och kommer tala om hur företag och organisationer strategiskt kan möta framtidens utmaningar i form av globalisering, urbanisering och digitalisering.

Ann-Christine Schmidt & Patrik Öhlund

Growth unlimited – en ny industriera

Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator Skellefteå Kraft och Patrik Öhlund, VD Node Pole talar om ökad digitalisering och ny teknik skapar möjligheter för nya tjänster och produkter. Viktig infrastruktur, tillgång till hållbar och stabil energiproduktion, kompetensnivå, politisk och geologisk stabilitet ger unika förutsättningar för Sverige och norra Sverige.