Mötesplats Lycksele

Utvecklingsverkstäder

Under Utvecklingsverkstaden ser vi till att idéer blir till prototyper

Från Idéverkstäderna följer en rad av deltagarna med sina idéer till arbetet i Utvecklingsverkstäderna. Här adderas ytterigare kompetens till grupperna – som fortfarande består av människor från alla professioner och generationer.

I Utvecklingsverkstäderna kommer åtta grupper att jobba vidare med koncepten för att skapa protytyper och presentera dem i slutet av den tredje dagen.

Här skapas de allra bästa förutsättningarna, och i den atmosfären skapas bra team och samarbeten över alla gränser. Grupperna är tvärvetenskapliga och samlar student och seniorer, forskare och entreprenörer, designers, experter och programmerare.
Projektet erbjuder ett högintressant nätverk, bra team, nya insikter och en investering i en förstudie till de vinnande idéerna.

Resultaten från de olika mötena finns redovisade nedan.

Elwin

Utvecklingsverkstad

Elwin

Elwin är en spindel i ditt elnät som kommunicerar med alla enheter, optimerar din elförbrukning och skapar en win-win-situation.

Elwin uppmanar oss: ”Become an empowered prosumer - prosumer är konsument och producent i ett. Det är en affärsmodell som ä [...]

Elwin är en spindel i ditt elnät som kommunicerar med alla enheter, optimerar din elförbrukning och skapar en win-win-situation.

Elwin uppmanar oss:

”Become an empowered prosumer

– prosumer är konsument och producent i ett. Det är en affärsmodell som är en del av cirkulär ekonomi.

– stock up on energy!” Sluta minska börja lagra.

Elnätet är överbelastat, priserna kommer att stiga, energiförsörjning blir mer sårbar.

Vår lösning stödjer er att utveckla energilagring i hemmet.

Snart har vi ett internet of things, där alla apparater i hemmet rapportera sin förbrukning till Elwin.

Tjänsten kopplar information från alla apparater som lagrar energi hemma, som t.ex. en Tesla powerwall.

Dessutom får Elwin information om din lokala energiproduktion från t.ex. solceller.

Med all denna information och prognoser bidrar Elwin till att jämna ut de farliga topparna i elnätet. Dessutom

får du kunskap om förbrukning och möjlighet att sälja energi – helt automatisk genom tjänsten. När det blir

strömavbrott ger Elwin dig trygghet.

Och sist men inte minst leder det till minskat beroende av fossila bränslen och därmed en positiv miljöpåverkan!

Laget består av

 • Laura Vidje
 • Håkan Ottosson
 • Olivia Collin
 • Magnus Viklund
 • Martin Blaszczyk
 • Robert Gabrielsson
 • Tomas Åberg

Kontaktperson

Laura Vidje

Hisspitch av produkten/tjänsten

Se gruppen presentera sin idé i kongressalen under Mötesplats Lycksele.

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Förd(el)a

Utvecklingsverkstad

Förd)el)a

Fördela – är en lösning som låter privatpersoner och organisationer ”panta” sina energibesparingsvinster i olika lokala projekt.

Fördela – är en lösning som låter privatpersoner och organisationer ”panta” sina energibesparingsvinster i olika lokala projekt.

Laget består av

 • Fredrik Gustafsson
 • Timmy Nyberg
 • Pernilla Brorson
 • Ingrid Westman
 • Theodor Appelblad
 • Pierre Sandström
 • Jennifer Folin

Kontaktperson

Fredrik Gustafsson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Se gruppen presentera sin idé i kongressalen under Mötesplats Lycksele.

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Resursbörsen

Utvecklingsverkstad

Resursbörsen

Resursbörsen är ett forum och handelsplats där regionens företagare kan hyra, dela och låna resurser av varandra, där de betalar för en funktion snarare än fysiska produkter.

 

Resursbörsen är ett forum och handelsplats där regionens företagare kan hyra, dela och låna resurser av varandra, där de betalar för en funktion snarare än fysiska produkter.

 

Laget består av

 • Emil Hägglund
 • Emil Lind
 • Kristoffer Sör
 • Josefin Häggström
 • Malin Nilsson

Kontaktperson

Emil Hägglund

Hisspitch av produkten/tjänsten

Se gruppen presentera sin idé i kongressalen under Mötesplats Lycksele.

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Circular Areas

Utvecklingsverkstad

Circular Areas

Circular Areas utvecklar nationellt och internationellt samskapande inom områden som främjar delning av cirkulära affärsmodeller erfarenheter och resurser.

    Ser det cirkulära som strategisk fördel för hållbart värdeskapande och blomstring av: gemenskaper [...]

Circular Areas utvecklar nationellt och internationellt samskapande inom områden som främjar delning av cirkulära affärsmodeller erfarenheter och resurser.

 

 

Ser det cirkulära som strategisk fördel för hållbart värdeskapande och blomstring av:

gemenskaper av människor, ideella organisationer, kommuner och regioner och kommersiella affärsmodeller.

 

CIRKULÄRA OMRÅDEN utvecklar nationellt och internationellt samskapande inom områden som främjar delning av cirkulära affärsmodeller erfarenheter och resurser.

 

CIRKULÄRA OMRÅDEN erbjuder förverkligande av lokala cirkulära initiativ genom: framstegsteam, ide- och utvecklingsverkstäder,samt årliga toppmöten mellan betydelsefulla personer (Summits).

 

CIRKULÄRA OMRÅDEN arbetar också för ett världsomspännande samskapande av cirkulära initiativ som främjar utveckling och blomstring av områden runt om norra Sverige och världen.


VILKET ÄR DITT NÄSTA LILLA STEG ATT TA FÖR ATT FÖRVERKLIGA DETTA TILLSAMMANS MED OSS?

Laget består av

 • Tove Gulliksson
 • Beatrice Johansson
 • Lars Wallrup
 • Johan Åkerström
 • Jenny Persson
 • Tomas Melin
 • Patricia Alvarado
 • Erik Noaksson

Kontaktperson

Tove Gulliksson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Se gruppen presentera sin idé i kongressalen under Mötesplats Lycksele.

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.

STEP

Utvecklingsverkstad

STEP

Din provtagningsguide för Säker och Trygg Egen Provtagning i vårdrum på t ex landsbygden. 

Din provtagningsguide för Säker och Trygg Egen Provtagning i vårdrum på t ex landsbygden. 

Laget består av

 • Tomas Gustafsson
 • Anders Almberg
 • Lisbet Olofsson
 • Therese Hiltunen
 • Ingvar Fischer
 • Gunilla von Bergen
 • Lars Englund
 • Dan Humble

Kontaktperson

Tomas Gustafsson

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Matchin

Utvecklingsverkstad

Matchin

Matchin är en webbaserad plattform med fokus på att matcha ihop föreningar med nyanlända unga och deras intressen.

Ungdomarna kan skapa en profil och fylla in vad denne tycker är roligt och sedan söka aktiviteter och att göra sig sökbara. Med [...]

Matchin är en webbaserad plattform med fokus på att matcha ihop föreningar med nyanlända unga och deras intressen.

Ungdomarna kan skapa en profil och fylla in vad denne tycker är roligt och sedan söka aktiviteter och att göra sig sökbara. Med sin profil har de en möjlighet att söka efter intresseområden. Olika hjälpmedel, som exempelvis lättläst och ”text till tal” gör sidan tillgänglig för alla. Plattformens inbyggda översättningsprogram återger informationen på svenska och på andra språk som användaren föredrar. Varje användare får personligen visa vad som ska visas för andra användare.

Föreningarna visar upp sina aktiviteter och kontaktpersoner.

Allt eftersom plattformen tar form utvecklas stödord som sammankopplar olika intressen och olika föreningar mera effektivt.

På plattformen finns det för ett ansökningsförfarande från båda håll.

Det finns utrymme på hemsidan att kommunicera mellan föreningar och andra användare.

Laget består av

 • Erik Vidje
 • Ann-Catrin Zackrisson
 • Jonas Lindqvist
 • Carlos Martinez
 • Marlene Fällgren
 • David Andersson
 • Rickard Persson
 • Sandra Jonsson
 • Andrea Rodriquez
 • Maheen Habeb

Kontaktperson

Erik Vidje

Hisspitch av produkten/tjänsten

Se gruppen presentera sin idé i kongressalen under Mötesplats Lycksele.

Gruppens presentation

Gruppens grafiska presentation om sin idé. För fullständig information om idéerna, ta kontakt med gruppens kontaktperson.