Mötesplats Lycksele

Utvecklingsverkstäder

Under Utvecklingsverkstaden ser vi till att idéer blir till prototyper

Från Idéverkstäderna följer en rad av deltagarna med sina idéer till arbetet i Utvecklingsverkstäderna. Här adderas ytterigare kompetens till grupperna – som fortfarande består av människor från alla professioner och generationer.

I Utvecklingsverkstäderna kommer åtta grupper att jobba vidare med koncepten för att skapa protytyper och presentera dem i slutet av den tredje dagen.

Här skapas de allra bästa förutsättningarna, och i den atmosfären skapas bra team och samarbeten över alla gränser. Grupperna är tvärvetenskapliga och samlar student och seniorer, forskare och entreprenörer, designers, experter och programmerare.
Projektet erbjuder ett högintressant nätverk, bra team, nya insikter och en investering i en förstudie till de vinnande idéerna.

Resultaten från de olika mötena finns redovisade nedan.

Freshtain

Utvecklingsverkstad

En revolution för storköken

Beskrivning kommer inom kort.

Beskrivning kommer inom kort.

Laget består av

 • FREDRIK GUSTAVSSON
 • RUSLAN SHELDOVITSIN
 • MARIA ÖSTENSSON
 • JANNIKE LINDBERGH
 • EDEM RICHARD ADJORDOR
 • DUDU HAZAL

Kontaktperson

Fredric Gustafsson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

PrePro

Utvecklingsverkstad

Level up!

Svenska företag behöver digital kompetens i volymer som är svåra att hitta idag.. ..och ungdomar behöver kompetensen för att konkurrera om jobben i framtiden. Fram till 2020 saknas en miljon programmerare. Skolan har inte den kunskap och de resurser som behövs för att intressera [...]

Svenska företag behöver digital kompetens i volymer som är svåra att hitta idag..
..och ungdomar behöver kompetensen för att konkurrera om jobben i framtiden.
Fram till 2020 saknas en miljon programmerare.

Skolan har inte den kunskap och de resurser som behövs för att intressera alla ungdomar för att lära sig, och de som lär sig på egen hand är oftast nördiga killar. Men den här kunskapen behöver alla tjejer och killar ha – nu.

Vi har löst det. I ett nationellt projekt med Västerbottens ungdomsgårdar ser vi till att ungdomarna får digital kompetens genom att jobba med det de redan gillar. Göra bättre YouTube-filmer, producera musik, programmera ljuset på discot, en träningsapp till laget.

 

Pre-Pro ger ungdomsgårdarna verktygen de behöver för att skapa en digital kunskapsmiljö.

 

Pre Pro erbjuder:
– Konceptet
– Läromedel
– Verktygslåda
– Stödmaterial
– Support
– Handledning

 

Vi gör Sverige smart!

Laget består av

 • OLIVIA COLLIN
 • JESSICA LARSSON SVANLUND
 • DAN CARLSSON
 • EVELINA MATTSSON
 • INGE BREED
 • ANDREAS SKOG

Kontaktperson

Olivia Collin

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

Open North

Utvecklingsverkstad

Tillgänglig öppen data

När vi bygger behöver vi många komponenter. I ett allt mer digitalt samhälle utgörs många av dessa komponenter av digital information. Det finns en enorm mängd icke filtrerade digital rådata som är svåråtkommen. Vår vision med Open North är [...]

När vi bygger behöver vi många komponenter. I ett allt mer digitalt samhälle utgörs många av dessa komponenter av digital information. Det finns en enorm mängd icke filtrerade digital rådata som är svåråtkommen. Vår vision med Open North är att göra dessa rådata mer tillgänglig.

 

450 företag likviderades i regionen år 2014 och 2015. Detta motsvarar ungefär hälften av de nyetablerade företagen inom detta område (Västerbotten). Majoriteten av de företag som likviderades har tidigare haft aktiva verksamheter men har sedan successivt tappat marknadsandelar för att slutligen avverka verksamheten. I en allt mer digitaliserad värld måste det dagliga informationsflödet tas till vara på.

 

En kontinuerlig förnyelse och uppdatering av digital plattform för lagring och delning av information som gör det möjligt att utnyttja användningen av stora befintliga data som en resurs. Varje användare kommer att kunna identifieras med digital signatur som BankID eller motsvarande digital identifikation.

 

Fördelarna med Open North är:

 • Urbanisering av städer på landsbygden genom att skapa ett starkt nätverk för alla i behov av digital information. Vi ska underlätta anbudsförfaranden och företagstillväxt.
 • Gränsöverskridande interaktion.
 • Att befintliga och nya digitala resurser finns tillgängliga för alla.
 • Likasinnade människor knyter kontakt som kan leda till ny företagsstruktur, organisationer och utveckling av förvaltningen.
 • Underlätta erkännandet av mönster i digital data
 • Främja kvalitet, utveckling, innovation och tillväxt
 • Vidareutveckling av rådata ökar det ekonomiska värdet och effektiviteten i infrastrukturen

Vi har en hel del konkurrens men ingen kan koppla samman alla punkter. Till exempel, Facebook konkurrerar med oss i en social sfär. Arbetsförmedlingen ger främst personer CV och jobbinformation. Vår huvudidé är att inte konkurrera med andra, snarare för att hjälpa dem och hjälpa samhället att utveckla sig själv. Vi är som ”smartphone” och de andra är applikationer.

Detta är ett unikt koncept anpassat för förhållandena i Västerbotten som ett test – arena för global tillväxt och ekonomisk utveckling.

Laget består av

 • HÅKAN OTTOSON
 • STANISLAV BONDAR
 • MARIGOLD ANDERSSON
 • MAZEN ABDULLA
 • MARIA WALL
 • SVEN ROOSQVIST
 • SUSANNE TOPPALA

Kontaktperson

Håkan Ottosson

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

Find & Tell

Utvecklingsverkstad

Berikande upplevelser

Utmaningen:  Hur kan jag som turistaktör i Västerbotten tillsammans med andra aktörer visa, berika och fördjupa besökares upplevelse av Västerbotten, utöver förväntan. Idén:  Ett digitalt system för sälj/idé, bokning/planering och upplevelsen på [...]

Utmaningen: 

Hur kan jag som turistaktör i Västerbotten tillsammans med andra aktörer visa, berika och fördjupa besökares upplevelse av Västerbotten, utöver förväntan.

Idén: 

Ett digitalt system för sälj/idé, bokning/planering och upplevelsen på plats.

Hur funkar det:

Turistaktörer samlar upplevelser de erbjuder i en pool som besökare kan använda för att hitta, berika och fördjupa sitt besök i Västerbotten.

Användare av applikationen kan anpassa sina preferenser, genom att göra val i ett filter. Vill de se vandringsleder? Hitta turistbyrå? Paddla kajak? Då kan de ange det i applikationen.

Nyttan: 

För turistaktörerna blir nyttan flödet av besökare som de själva inte aktivt behöver uppsöka. De får en automatisk tillströmning av besökare och maximal synlighet med minimal insats.

För besökarna själva är nyttan densamma, de behöver inte aktivt söka upplevelser, då erbjudanden automatiskt dyker upp i deras mobila enheter via push-notiser som kan stängas av vid behov.

Laget består av

 • ROLAND NORBÄCK
 • ULF FIGARO
 • HANNA LILJEKVIST
 • JOHAN MIRANDA
 • HANS ALLERGREN
 • EMMA NORDLING

Kontaktperson

Roland Norbäck

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

Smorgasbord

Utvecklingsverkstad

Smultronställen tillgängliga för alla

En app som förhöjer och förstärker upplevelsen av ett besök i Västerbotten genom att den kopplar samman turister med ortsbefolkningen. Den digitala tjänsten vill tillgängliggöra länets upplevelser, evenemang och sevärdheter på ett socialt sätt.

En app som förhöjer och förstärker upplevelsen av ett besök i Västerbotten genom att den kopplar samman turister med ortsbefolkningen. Den digitala tjänsten vill tillgängliggöra länets upplevelser, evenemang och sevärdheter på ett socialt sätt.

Laget består av

 • TIMMY NYBERG
 • MICAEL RÖNNTOFT
 • JOACHIM KAISER
 • ERIKA HERBERT
 • SOFIA JOHANSSON
 • ZACHARIAS TJÄDER

Kontaktperson

Timmy Nyberg

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

Craftmaker

Utvecklingsverkstad

Snickarglädje genom 3D-printing

Craftmaker erbjuder länets snickeriindustri ytterligare ett verksamhetsben att stå på. Tjänsten kombinera modern teknik som 3D-skanning och 3D-prinitning i trä (spillmaterial från dagens verksamhet) för att erbjuda små unika serier och enskilda detaljer som kan ersätta sliten snickarglädje.

Craftmaker erbjuder länets snickeriindustri ytterligare ett verksamhetsben att stå på. Tjänsten kombinera modern teknik som 3D-skanning och 3D-prinitning i trä (spillmaterial från dagens verksamhet) för att erbjuda små unika serier och enskilda detaljer som kan ersätta sliten snickarglädje.

Laget består av

 • MARTIN BLASZCZYK
 • MARTIN LUNDQUIST
 • JONATAN JAKOBSSON
 • LARS ALBINSSON
 • JONAS LUNDSTRÖM

Kontaktperson

Martin Lundquist

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.

Cirrus

Utvecklingsverkstad

Datadriven tillväxt

Digitaliseringen är framtiden, regioner som vill bli framgångsrika måste därför bli duktiga på datadriven tillväxt. Ett företag som kopplar samman regionens leverantörer- och konsumenter av data, är därför en nödvändighet. Det företaget är Cirrus.   Idag finns mä [...]

Digitaliseringen är framtiden, regioner som vill bli framgångsrika måste därför bli duktiga på datadriven tillväxt.

Ett företag som kopplar samman regionens leverantörer- och konsumenter av data, är därför en nödvändighet. Det företaget är Cirrus.

 

Idag finns mängder av data som inte används i större utsträckning. Med hjälp av Cirrus kan nya- eller etablerade företag, omvandla datan och skapa innovativa lösningar till fördel för regionens kommuner och näringsliv i stort.

 

Cirrus ska också sprida kunskap om möjligheterna en större del samlad data ger, exempelvis genom utbildningar och workshops, detta för att garantera att datan når sin fulla potential. Vidare ska företaget tillhandahålla experter inom det sakområde datan berör. På så vis kan företag tillföra databaserat värde i sina existerande produkter och tjänster, eller utveckla helt nya.

 

Vi vill skapa detta företag och skapa konkreta möjligheter för regionen att komma ut som en vinnare i den digitaliserade framtiden.

Laget består av

 • THOMAS KVIST
 • ULF LARVIA
 • ERICA LUNDHOLM
 • VIKTORIA LINDQVIST
 • JERKER SJÖGREN
 • HÅKAN KEMI
 • ANDREAS BERGÉLI

Kontaktperson

Thomas Kvist

Hisspitch av produkten/tjänsten

Här kan du se gruppens presentation.

Gruppens presentation

Klicka på loggan för att se presentationsbilderna.