Programmet

Detaljerat programmet för Mötesplats Lycksele 2022(pdf)

Tisdag 7 juni 2022

19.00 Middag  och mingel på Restaurang Anisa
Gemensam middag, meet-up, lättare underhållning.

Onsdag 8 juni 2022

9.00 – 12.00 Inspirationsföreläsningar
Rickard Carstedt och Anna Pettersson hälsar välkommen! Moderator Anna Pettersson introducerar Akt 1

Gruvnäringens potential i en hållbar framtid. Viktoria Lindberg, miljöchef, Bolidenområdet

Förädla på plats ger ökad lönsamhet! Christer Hedlund, vd, Maxmoduler

Grön kompetens, hur hittar vi den? Annica Mäkitalo, strateg, näringsliv och utbildning, Region Västerbotten

Energins betydelse för den gröna omställningen. Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft 

Panelsamtal om kompetensförsörjning och efterfrågan på arbetskraft. Christer Hedlund, vd, Maxmoduler och Annica Mäkitalo, strateg, näringsliv och utbildning, Region Västerbotten

Öst-västlig klimatsmart infrastruktur skapar grön arbetsmarknadsregion. Joakim Strand, riksdagsledamot och fullmäktiges ordförande i Vasa

Samhällsomvandlingen i ett cirkulärt perspektiv. Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet, vice vd, chef affärsutveckling, marknad och internationellt

Hur tänka långsiktigt och strategiskt för att städer och orter ska vara attraktiva att bo, verka och leva i? David Carlsson, vd och koncernchef, Balticgruppen 

Grönt spår mellan Hällnäs och Storuman! Maud Ericson, strateg infrastruktur, Region Västerbotten

Panelsamtal om energibehovet kopplat till en cirkulär samhällsomvandling. Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft och Anna Jarnehammar, IVL

12.00 – 13.00 Lunch 

 

13.00 – 14.00 
Moderator Anna Pettersson introducerar Akt 3

  • Social innovation, Impact Academy 2030, Coompanion. Johan Wennerstrand, projektledare, Lycksele kommun
  • Hur ska civilsamhället kunna hänga med i näringslivets just nu extrema utvecklingstakt? Åsa Ögren, ordförande, RF-SISU Västerbotten
  • Nystart med nytt mindset! Tom Englén, verksamhetsledare, Change the game

14.00 – 15.00 Tillsammans-workshop
Hur tar vi bäst tillvara på de möjligheter som skapas i norra Sverige, genom den stora omställning som pågår? Hur skapar vi en hållbar framtid för alla västerbottningar?

Uppgift: Att skapa en Att-Göra-Lista för Västerbotten. 10 positioner vi ska jobba med under det kommande året – en praktisk handlingsplan för att skapa en ännu bättre, en än mer rättvis och därmed mer hållbar region.

15.00 – 16.00 
Presentation av insikter och sammanfattning av dagen

 

Sidhuvud MPL_2 2022
11
apr
2022

Samverkan om utveckling och framtid 

Nu är anmälan öppen! Årets Mötesplats har fokus på den gröna omställningen och en jämställd, hållbar region.
FB MPL 2022 1920x1080
12
mar
2022

Nytt format 2022

Det nya formatet för 2022 kommer sömlöst integrera det fysiska och digitala mötet.
Scroll to Top