Social inkludering- olikheter föder spännande lösningar

8 maj, 2015

På vårens mest populära idéverkstad samlades inte mindre än 70 nyfikna innovatörer för att tillsammans arbeta fram förslag på hur Västerbotten och samhället i stort kan bli mer inkluderande.

 

Idéverkstaden med temat social inkludering, som hölls i Innovationsbyrån Dohi Swedens lokaler och arrangerades i samarbete mellan Dohi, Region Västerbotten och Umeåregionen, var en av vårens fem idéverkstäder i regi av Innovationsloopen. Hittills har idéverkstäder med temana cirkulär ekonomi, smarta samhällen och digital hälsa hållits. Senare i maj hålls vårens sista idéverkstad innan Mötesplats Lycksele i juni.

 

För att ge deltagarna inspiration till idéskapandet inledde ett antal inspiratörer dagen. Malin Eriksson från The Buddy program vid Umeå universitet berättade om hur svenska studenter hjälper internationella studenter att snabbt komma till rätta på sin nya studieort. I the Buddy program talar alla engelska med varandra, även svenskar emellan:

– Det lättaste sättet att exkludera någon är att prata ett språk den inte förstår, sa Malin Eriksson.

 

Amal Jabar Thamir, flyktingguidesamordnare vid Umeå kommun, berättade om hur Umeåregionen jobbat framgångsrikt med etableringslotsar för att få fler nyanlända i jobb, men också om flyktingguiderna i Umeå där svenskar ställer upp som guider för nyanlända.

– Lotsarna behövs för att öppna arbetsgivarnas ögon för utrikesföddas erfarenheter och bakgrund. Även om man inte kan språket kan man få jobb och på så sätt integrera sig i samhället och lära sig svenska på sikt, sa Amal Jabar Thamir.

 

En annan av föreläsarna var Boh Westerlund, företagare vid Hybricon bus systems.

– Kulturkrockar kan vara som begreppenfrihjul” och ”overdrive”- vi menar samma sak men säger olika.

 

Bland de övriga inspiratörerna fanns Devin Rexvi, doktorand i integrationsforskning vid Umeå universitet, Olof Stjernström från avdelningen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet och David Melender från Swedbank.

 

Dagen resulterade i sju nya idéer om hur samhället kan öka den sociala inkluderingen. Den gemensamma nämnaren för samtliga idéer var behovet av mötesplatser och betydelsen av kommunikation mellan människor. Två av förslagen går vidare till utvecklingsverkstäderna som arrangeras under Mötesplats Lycksele den 2-4 juni, där idéerna förädlas och vidareutvecklas till riktiga företagsidéer.

 

– Dagen har varit långt över förväntan, och då hade jag ändå höga förväntningar på den. Jag är så fantastiskt nöjd med hela upplägget och det märks också på alla deltagare – hur engagerade och fulla av idéer de är, och hur förberedda alla har varit – det värmer. Och, att få mötas över organisationsgränser, som vi gör här idag, det är verkligen ett lyckokast, sa Mona Åström, projektledare på Umeåregionen.

 

De sju idéerna är:

 

Grupp 1: Jobblänken

En webbplats i form av socialt företagande för att ta tillvara på människors kompetenser för att mätta arbetsmarknadens behov. En naturlig mötesplats på lika villkor för arbetssökande och arbetsgivare där även redan etablerade förmedlare av jobb finns som aktiva parter, t.ex. linkedin, Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag.

 

Grupp 2: Kick-in

En portal för underlätta för medborgerligt engagemang tillsammans med proaktiv forskning. En portal för att engagera sig i integrerande projekt/initiativ. Ett sätt för att hitta etablerade strukturer för att hjälpa andra.

 

Grupp 3: Air share

En digital förmedlingstjänst av mänskliga möten. En app där man lägger in ett behov men också tjänster man är redo att förmedla.

 

Grupp 4: Bjud in

En rörelse i form av ett socialt forum på internet och i sociala medier där människor, företag och organisationer kan bjuda in andra på förutsättningslösa möten, till exempel en fika. Nyckelorden är kamratskap, glädje och nyfikenhet. Alla kan bjuda in!

 

Grupp 5: Integrationshuset

En fysisk och digital mötesplats för ökad integration och samverkan. En arena för att skapa strukturer för att arbeta med de utmaningar och möjligheter som integrationen innebär.

 

Grupp 6: Skattkistan

En fysisk mötesplats för samordning av myndighetsutövande, civila samhället och näringslivet. En slags vägledning in i samhället för nyanlända.

 

Grupp 7: Buddy language

Ett socialt nätverk som bygger på principen ”help me to help you”. En digital plattform för att människor i större utsträckning ska delta i aktiviteter och få kontakt med nya människor.

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen