Onsdag den 29 maj

Valbara spår pass 1 - kl 16:26

Idrottsrörelsen skapar mervärden för samhället som omfattar så mycket mer än en rolig fritidsaktivitet. Den ger positiva effekter på allt från hälsoekonomi och självkänsla hos individer till besöksnäring, integration och gemenskap. Inte sällan står den lokala idrottsföreningen för kittet på en ort eller i ett bostadsområde.
I takt med att samhället växer och förändras behöver idrottsföreningarna hänga med, rustas och utvecklas. Det är en viktig angeläget för samhället, men hur säkerställer vi det? RF-SISU Västerbotten visar på framgångsfaktorer, goda exempel och lyfter utmaningar som avgör hur väl vi lyckas rusta idrottsrörelsen i samma takt som samhället växer och omvandlas – så att vi inte tappar bort livet mellan husen.

Medverkande: Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
Linn Lundström, RF-SISU

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Almi har ett samhällsuppdrag att verka för ett mer jämlikt företagande i Sverige och ett mål om att minst 40% av företagen som får lån och affärsutveckling ska vara kvinnoledda. Vi berättar mer om vad vi kan göra tillsammans för att höja tempot i Västerbotten och hur vi kan stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Medverkande: Mattias Walfridsson, Affärschef Almi
Erika Lind, Rådgivare Almi

Påverkansarbete och dess avgörande roll för demokratiska samhällen. I moderna demokratiska samhällen spelar påverkansarbete en oumbärlig roll för att utforma lagstiftning, allmän ordning och styrning. Även om det ofta utsätts för kritik och skepsis, står påverkansarbete som en grundläggande mekanism för att representera olika intressen, främja informerat beslutsfattande och säkerställa en balanserad demokratisk process.

Medverkande:
Rickard Carstedt, Regionala utvecklingsnämndens ordförande Region Västerbotten
Tomas Mörtsell, ordförande CPMR Baltic Sea Commission
Carina Christiansen, North Sweden European Office
Anders Sellström, strateg Region Västerbotten
Jonas Larsson, strateg Region Västerbotten

Slå på/av innehåll

Hur kan gestaltad livsmiljö fungera och se ut i praktiken? Hur kan vi genom dialogprocesser och användarcentrerad utveckling skapa förutsättningar för ett demokratiskt och attraktivt samhälle med gestaltade livsmiljöer där allas lika värde tas till vara?

Medverkande: Carola Fallgren, Arctic Design Center Region Västerbotten

Valbara spår pass 2 - kl 16:51

Att utveckla besöksnäringen är att göra platsfrämjande insatser som i det långa loppet handlar om att både besökare och boende ska trivas. Det börjar med ett besök, fortsätter med en vilja att komma tillbaka och följs av ett intresse att bli bofast. Attraktivitet handlar ytterst om att kunna bli vald och vi vill att Västerbotten ska bli vald både som destination att besöka och som plats att bo och leva på.

Medverkande: Annika Sandström, Regionturismchef Region Västerbotten Marino Carlsson, Destinationsutvecklare Gold of Lapland Linda Vismer, Ordförande Naturturismföretagen

För att människor ska kunna leva ett aktivt liv, med tillgång till idrott, rörelse och aktivitet, behöver det finnas platser i samhället som möjliggör det, helst inspirerar till det. Vi vet att idrottsanläggningar och miljöer för fysisk aktivitet är en källa till glädje och gemenskap, och som främjar motion, hälsa och livskvalitet. För att Västerbotten ska vara en föregångare i omställning, där människor vill leva, bo och verka, och trivs med sin fritid, behöver motion och idrott vara en naturlig del i byggandet av det hållbara framtida samhället. Men frågan är: Vem säkerställer det? Och hur och var gör vi det på bästa sätt?

Medverkande: Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
Linn Lundström, RF-SISU

Vi är många som länge har pratat om vikten av att öka farten i den gröna omställningen. Nu när vi börjar få upp hastigheten är frågan: hur kan vi gasa på ytterligare? Elin Pietroni är ny i rollen som vice vd på Umeå Energi och pratar om hur tekniska landvinningar underlättar utvecklingen men hur det är samarbeten, inte minst gränsöverskridande sådana, som driver den. Och med det i bakhuvudet svarar hon på frågorna: kan vi jobba ännu närmare varandra, vågar vi testa projekt som inte har direkt affärsnytta och har vi någon chans att nå klimatmålen?

Medverkande: Elin Pietroni vVD, Umeå Energi

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen