Onsdag den 29 maj

Valbara spår pass 1 - kl 16:40

I moderna demokratiska samhällen är påverkansarbetet en del i att utforma lagstiftning, regelverk och styrmedel. Påverkansarbete och lobbying utsätts ofta för kritik för att representera särintressen, men kanske är påverkansarbete en grundläggande mekanism för att representera olika intressen, främja kunskapsbaserat beslutsfattande och säkerställa en balanserad demokratisk process? Huvudfrågan är ändå, gör det någon skillnad?

Medverkande:
Rickard Carstedt, Regionala utvecklingsnämndens ordförande Region Västerbotten
Tomas Mörtsell, ordförande CPMR Baltic Sea Commission
Carina Christiansen, North Sweden European Office
Anders Sellström, North Sweden Stockholm Office
Jonas Larsson, strateg Region Västerbotten

8 x företagare i omställning:
Västerbotten är ”Föregångare i omställning”, med den samhällsomvandling vi genomför i norra Sverige. Vi är det mycket tack vare många modiga och duktiga företagare, som i praktiken utför det här förändringsarbetet – med nya, smarta och hållbara produkter och tjänster. Ni möter åtta av dem under fyra valbara spår.

Blå Huset

En familjeägd hotell-, restaurang- och konferenskoncern som hämtar kraft i hållbarhet. Utgår från Umeå men med ambitionen att konkurrera med de bästa i världen. Flera gånger har Blå Huset uppmärksammats i nationella och internationella tävlingar och rankingar för branschen.
Representant: Sara Johansson, VD

Granö Beckasin
Större än en upplevelse! Granö Beckasin AB är en destination och hotell i Västerbottens inland. Vårt uttalande mål och syfte är att vår bygd ska växa och frodas. Man kan säga att vi jobbar för en tillväxt som kan mätas i antalet invånare och entreprenörer i vår bygd snarare än i kronor. För oss har detta varit syftet från dag ett.
Representant: Cecilia Sandström, VD

I takt med att samhället växer och förändras behöver idrottsföreningarna hänga med, rustas och utvecklas. Det är en viktig angeläget för samhället, men hur säkerställer vi det? RF-SISU Västerbotten visar på framgångsfaktorer, goda exempel och lyfter utmaningar som avgör hur väl vi lyckas rusta idrottsrörelsen i samma takt som samhället växer och omvandlas – så att vi inte tappar bort livet mellan husen.
 
Medverkande:
Niklas LindmarkAnnelie Nilsson och Micke Eriksson RF-SISU Västerbotten

Almi har ett samhällsuppdrag att verka för ett mer jämlikt företagande i Sverige och ett mål om att minst 40% av företagen som får lån och stöd för affärsutveckling ska vara kvinnoledda. Vi berättar mer om vad vi kan göra tillsammans för att höja tempot i Västerbotten och hur vi kan stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Medverkande:
Mattias Walfridsson, affärschef Almi
Erika Lind, rådgivare Almi

Välkommen att lyssna till ett samtal om vikten av ett starkt, modigt och progressivt ledarskap på samtliga nivåer för att skapa förändring och öka takten på omställningen. För att klara den gröna omställningen så behöver vi framtidssäkra vårt energisystem och det gör vi genom ledaskap och samverkan tillsammans. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten samverkar tillsammans inom samverkansplattformen FREIA – Framtidens Robusta Energisystem I AC-län för att säkerställa ett framtida robust energisystem i Västerbotten. 

Medverkande
Roland Sjögren (KD) Kommunalråd Lycksele Kommun 
Johanna Byström, Avdelningschef strategi och marknad Skellefteå Kraft 
Elin Pietroni, Vice VD Umeå Energi
Bengt Strömgren, Strateg Region Västerbotten 

Valbara spår pass 2 - kl 17:05

Den gröna omställningen av näringsliv och samhälle pågår i hela Västerbotten. Vi berättar om goda exempel och projekt som pågår inom Region 10s kommuner. Dialog om behov och möjligheter framåt samt vilka möjligheter som finns kring finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland och medfinansiering från regionala utvecklingsmedel. Kanske får du en idé på ett kommande projekt eller hittar en ny samarbetspartner? Evenemanget riktar sig till såväl offentliga aktörer, företag, organisationer och civilsamhälle.
 
Medverkande:
Gustaf Axelsson, näringslivschef Lycksele kommun
Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun
Jenny Lundqvist, koordinator Region 10
Malin Ylinenpää, programansvarig Tillväxtverket
Nils Enwald, verksamhetschef Region Västerbotten

Att utveckla besöksnäringen är att göra platsfrämjande insatser som i det långa loppet handlar om att både besökare och boende ska trivas. Det börjar med ett besök, fortsätter med en vilja att komma tillbaka och följs av ett intresse att bli bofast. Attraktivitet handlar ytterst om att kunna bli vald och vi vill att Västerbotten ska bli vald både som destination att besöka och som plats att bo och leva på.

Medverkande:
Annika Sandström, Regionturismchef Region Västerbotten
Marino Carlsson, Destinationsutvecklare Gold of Lapland
Linda Vismer, Ordförande Naturturismföretagen

8 x företagare i omställning: Västerbotten är ”Föregångare i omställning”, med den samhällsomvandling vi genomför i norra Sverige. Vi är det mycket tack vare många modiga och duktiga företagare, som i praktiken utför det här förändringsarbetet – med nya, smarta och hållbara produkter och tjänster. Ni möter åtta av dem under fyra valbara spår.

Vallakokerskan AB 
Företaget utvecklar och tillverkar miljövänlig skidvalla som skapar minimalt avtryck i miljön och är ofarlig för människan som vallar, utan att tumma på glidet jämfört med konventionella vallor.
Representant: Erica Almgren Stenberg, VD

Coeo Events
Coeo är en digital engagemangs- och mötesplattform som är öppen året om. En kraftfull plattform för att lösa behov som tidigare gjorts i personliga möten, med smartare och effektivare digital interaktion. Skapar inkludering och engagemang på ett hållbart sätt.
Representant: Tina Sandström

För att människor ska kunna leva ett aktivt liv, med tillgång till idrott, rörelse och aktivitet, behöver det finnas platser i samhället som möjliggör det, helst inspirerar till det. Motion och idrott måste vara en naturlig del i byggandet av det hållbara samhället. Men frågan är: Vem säkerställer det, när många av länets kommuner har svårt att hitta finansiering för att underhålla, utveckla eller bygga idrottsanläggningar och miljöer? Vi tror att det krävs nya, innovativa sätt för att planera, finansiera och bygga framtidens idrottsmiljöer.
 
Medverkande: 
Daniel Sandström, anläggningsansvarig RF-SISU Västerbotten
Linn Lundström RF-SISU Västerbotten

Vi är många som länge har pratat om vikten av att öka farten i den gröna omställningen. Nu när vi börjar få upp hastigheten är frågan: hur kan vi gasa på ytterligare? Elin Pietroni är ny i rollen som vice vd på Umeå Energi och pratar om hur tekniska landvinningar underlättar utvecklingen och hur det är samarbeten, inte minst gränsöverskridande sådana, som driver den. Och med det i bakhuvudet svarar hon på frågorna: kan vi jobba ännu närmare varandra, vågar vi testa projekt som inte har direkt affärsnytta och har vi någon chans att nå klimatmålen?

Medverkande:
Elin Pietroni vice vd, Umeå Energi

Inom arbetet med att stärka förutsättningar för digitalisering i Västerbotten har det under ett antal år byggts upp en lärplattform för att samla lärresurser kopplat till digital kompetens. Nu har också en enklare självstudieutbildning baserat sig på den regionala digitala strategin med beslutsfattare som primär målgrupp tagits fram. Lärandet bygger på innehållet i strategin kompletterat med diskussionsfrågor, inspirationsfilmer, enklare övningar och test. Utbildningen är uppdelad på samma fem fokusområden i strategin som behöver stärkas för att skapa bättre förutsättningar för digital transformation i Västerbotten. På seminariet beskrivs lärkonceptet och den praktiska tillämpningen på lärplattformen. Vi för också dialog om hur hela eller delar av lärandet kan användas i den egna kommunen.

Medverkande: Malin Bergvall, projektledare Digitalisering och Innovationsledning på Region Västerbotten 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen