Om mötesplats Lycksele

Sedan 2013 har Mötesplats Lycksele fungerat som en central träffpunkt i länet för alla som på något sätt jobbar med regional utveckling. Syftet är att uppdatera varandra, skapa samsyn och blicka framåt.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Det är en delvis deltagarstyrd konferens där inspirationsföreläsningar med panelsamtal, en handfast workshop, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Här djupdyker vi i frågor om den regionala utvecklingen och mobiliserar aktörer från hela länet kring påverkansfrågor relevanta för Västerbotten.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

År 2022  innebär en nystart för mötesplatsen, när vi post-pandemin samkör en slimmad fysisk konferens på plats i Lycksele och en digital version online.

Årets tema
En levande plats

För att göra det gemensamma tydligt, skapa kontaktytor och visa var och hur vi kan samverka jobbar Region Västerbotten med specifika årsteman i det regionala utvecklingsarbetet. En rörelse blir effektivare när den får en riktning.

Under 2022 kommer temat sammanfattas med: En levande plats.
Vi inspireras av visionen i den regionala utvecklingsstrategin: ”Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft”.

Den adresserar det faktum att det är många – invånare, kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv och ideell sektor – som är intressenter i och som har anspråk på regionens utveckling utifrån sina olika utgångspunkter, uppdrag och målsättningar. Utvecklingskraften ligger i att utnyttja dynamiken i samspelet mellan dessa.

Sidhuvud MPL_2 2022
11
apr
2022

Samverkan om utveckling och framtid 

Nu är anmälan öppen! Årets Mötesplats har fokus på den gröna omställningen och en jämställd, hållbar region.
FB MPL 2022 1920x1080
12
mar
2022

Nytt format 2022

Det nya formatet för 2022 kommer sömlöst integrera det fysiska och digitala mötet.
Scroll to Top