Om mötesplats Lycksele

Sedan 2013 har Mötesplats Lycksele fungerat som en central träffpunkt i länet för alla som på något sätt jobbar med regional utveckling. Syftet är att uppdatera varandra, skapa samsyn och blicka framåt.

Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar.

Det är en delvis deltagarstyrd konferens där inspirationsföreläsningar med panelsamtal, en handfast workshop, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Här djupdyker vi i frågor om den regionala utvecklingen och mobiliserar aktörer från hela länet kring påverkansfrågor relevanta för Västerbotten.

Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

Årets tema

Västerbotten, föregångare i omställning

När Mötesplats Lycksele fyller tio år 2023 är det som en självklar samlingsplats för alla som jobbar med regional utveckling i Västerbotten. Tillsammans skapar hundratals människor från näringsliv, politik, kommuner, akademi, civilsamhälle och allmänhet en arena för nya idéer, nya lösningar och samarbeten. Seminarier, keynote-föreläsningar, kreativa workshops, prisutdelningar och massor av möten fyller agendan under två intensiva dagar.

Årets tema syftar på de stora och viktiga insatser som görs just nu för att skapa ett hållbart samhälle – ett arbete där Västerbotten är en ledare. Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att lösa utmaningarna och vara en föregångare i omställning.

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen