Program för MPL

Programmet för Mötesplats Lycksele 2024 publiceras löpande på denna plats.

Onsdag 29 maj 2024

Observera att tider och innehåll är preliminärt.

Akt 1, 13.00 – 16.30

Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora bolag men i Västerbotten är det bara 15% av aktiebolagen som leds av kvinnor. För att vara en föregångare i omställning och möta såväl möjligheter som utmaningar är det avgörande att vi nyttjar hela samhällets potential. Faktum är att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa när det kommer till andelen kvinnor som driver företag. Hur kan det vara så i jämställda Sverige och framför allt, hur skapar vi förändring?
Föreläsare är Lina Skandevall, vd Skandevall Media som kommer att dela med sig hur vi skapar förändring. Lina är företagare sedan 20 år, Investing Partner i Female Fund, en del av tankesmedjan Ownershift och har tidigare varit Företagarnas näringspolitiska expert kring kvinnors företagande.

Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten
Rickard Carstedt, Regionråd Region Västerbotten
Juliana Perez Falke, Strategidirektör Almi AB Lina Skandevall, VD Skandevall Media

Västerbotten är föregångare i omställning men vi behöver öka takten. Hur kan vi inspireras av varandra och hur kan vi påskynda arbetet
genom att vara en attraktiv region och på så sätt locka till fler utländska investeringar till Västerbotten? Vilka trender och samhällsförändringar
ute världen kan påverka vår region? Västerbottens företag som går före i omställningen, vad är drivkraften och vad behöver dom för att ta nästa steg? Samverkan gränsöverskridande, hur kan det öka?
Keynote: Jan Larsson, VD Business Sweden
Medverkande:
Jan Larsson VD Business Sweden
Ole M. Kolstad VD Rana Utvikling
Anders Hjalmarsson Handelskammaren
Johan Duvdahl Näringslivschef Storumans Kommun tillika Styrelseordförande Sparbanksstiftelsen Norrland

Den ekonomiska globaliseringens, klimatets och de militära stormakternas påverkan på världspolitiken och Rysslands militära angrepp på Ukraina har illustrerat hur en ny världsordning börjar växa fram där de öst-västliga förbindelserna hamnar i fokus. Var ställer det för krav på infrastrukturen?

Akt 2, 16:40 – 17:25

Spårval 1 och 2

Akt 3, 19.00 – sent

 

Torsdag 30 maj 2024

Akt 4, 08.30 – 09.50

Civilsamhället bär en betydande del av samhällsomvandlingen. Men behöver ges bättre förutsättningar för att bidra som innovationsmotor i samhällsomvandlingen. Hur man stärker civilsamhället kommer Ylwa och Niclas att berätta mer om.

Medverkande: Ylva Löwenborg, ordförande Samforma
Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten

Hur transformerar vi för en hållbar framtid för människor och planet? och hur kan vi tillsammans få inspiration till ett mer hållbart norra Sverige i takt med samhällsomvandlingen?

Medverkande: Fredrik Lindencrona, Head of research and co-creation Inner Development Goals, Internationell samordnare Uppdrag psykisk hälsa vid SKR

Akt 5, 10:20-11:10

Spårval 3 och 4

Akt 6, 11.20 – 12.00

Lunch 12:00

 

Utställare i Showroom

Prisutdelningar

Regio Stars 
Prisutdelare: Region Västerbotten 
Regio Stars uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder. 

Årets idrottsförening i Västerbotten 
Prisutdelare: RF-SISU 
Årets idrottsförening i Västerbotten lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen