Program för MPL

Programmet för Mötesplats Lycksele 2024 publiceras löpande

ONSDAG DEN 29 MAJ 2024

Konferensstart
kl. 13.00 – 17.30 
Lokal: stora scen

Västerbottens KSO:er förmedlar dels värdefulla erfarenheter de hittills gjort i sina kommuners hållbarhetsarbete, dels om de fått inspiration och verktyg för framtida satsningar ur den nyutgivna boken ”Hållbarhetsutveckling – att leda och förbättra mot värdeskapande” av kvalitetsexperten och docenten vid KTH Lars Sörqvist och ledarskaps/organisationsutvecklingsexperten Ebba Lindsö. 

I boken beskrivs det författarna kallar ”hållbarhetsutveckling”, nämligen hur man integrerar kvalitetsarbete – där kunderna ses som enda intressentgrupp ­– med hållbarhetsarbete – som ser till en mängd olika intressenters behov, såsom kommande kunder, leverantörer, framtida generationer och hela det omkringliggande samhället.

Att leda en kommun eller en statlig eller kommunal organisation kräver därför per definition hållbarhetsutveckling, eftersom det handlar om att värna det kringliggande samhället och kommande generationer. Hur kan användandet av vedertagna förbättringsmetoder inom kvalitetsutveckling effektivt driva kommuners hållbarhetsutveckling?

Moderator är Annika Dopping 

P.S. Vi delar ut ett exemplar av boken Hållbarhetsutveckling – att leda och förbättra mot värdeskapande av Lars Sörqvist och Ebba Lindsöö till alla som deltar vid Mötesplats Lycksele! Boken finns att hämta i showroom.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora bolag men i Västerbotten är det bara 15% av aktiebolagen som leds av kvinnor. För att vara en föregångare i omställning och möta såväl möjligheter som utmaningar är det avgörande att vi nyttjar hela samhällets potential. Faktum är att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa när det kommer till andelen kvinnor som driver företag. Hur kan det vara så i jämställda Sverige och framför allt, hur skapar vi förändring?

Keynote: Lina Skandevall, vd Skandevall Media som kommer att dela med sig hur vi skapar förändring. Lina är företagare sedan 20 år, Investing Partner i Female Fund, en del av tankesmedjan Ownershift och har tidigare varit Företagarnas näringspolitiska expert kring kvinnors företagande.

Medverkande:
Rickard Carstedt (S), regionråd Region Västerbotten
Juliana Perez Falke, strategidirektör Almi AB
Lina Skandevall, vd Skandevall Media
Annakarin Nyberg, Handelshögskolan Umeå universitet

Vi behöver bygga ett robust energisystem som klarar och stärker den stora omställningen i Sverige, och där har Västerbotten en betydande roll i arbetet. Vi behöver öka takten och arbeta tillsammans mer och på nya sätt både inom och utanför Västerbotten. Världen och vi står inför en total omställning av energisystemet, att göra ingenting är inte ett alternativ för att klara framtidens energiförsörjning. Samtidigt vill vi visa på de enorma möjligheter som vi har i Västerbotten att ta en ledande roll inom utvecklingen av energilösningar och på allvar stärka möjligheterna att få lokalt värde av satsningarna.

Medverkande: 
Annelie Karlsson, Samordnare Region Västerbotten
Tina Holmlund, verksamhetsledare Energi- och klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten

Ann-Christine Schmidt
, Skellefteå kraft
Elin Pietroni, Vice VD Umeå Energi

Panel:
Jan Eriksson, VD Umeå Energi Elnät AB
Johanna Byström, Avdelningschef strategi och marknad Skellefteå Kraft
Maria Jalvemo, programmet Fossilfritt Övre Norrland Svenska Kraftnät
Ann-Marie Gelius, Enhetschef Network Connections Vattenfall
Roger Jansson, VD Åsele Kraft
Christer Hedlund, VD Maxmoduler

14.53 – 15.23 Paus 30 minuter – Mingel och fika i Showroom

Västerbotten är föregångare i omställning men vi behöver öka takten.
Vilka trender och samhällsförändringar sker ute världen som kan påverka vår region?
Västerbottens företag som går före i omställningen, vad är drivkraften och vad behöver de för att ta nästa steg? Hur kan vi inspireras och påskynda arbetet genom att vara en attraktiv region och på så sätt locka till fler utländska investeringar? Kan vi öka den gränsöverskridande samverkan?

Keynote: Jan Larsson VD Business Sweden

Medverkande:
Jan Larsson, vd Business Sweden
Ole M. Kolstad, Adm Direktör vid Rana Utvikling.
Anders Hjalmarsson, vd Västerbottens Handelskammare
Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun tillika styrelseordförande Sparbanksstiftelsen Norrland

Den ekonomiska globaliseringens, klimatets och de militära stormakternas påverkan på världspolitiken och Rysslands militära angrepp på Ukraina har illustrerat hur en ny världsordning börjar växa fram där de öst-västliga förbindelserna hamnar i fokus. Vad ställer det för krav på infrastrukturen?

Medverkande:
Ole M. Kolstad, Adm Direktör vid Rana Utvikling.
Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS och Scandria Alliance 
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet EGTS

Moderator: Lotta Rönström, Senior Adviser, North Sweden European Office

16.40 Valbara spår

17.05 Spårbyte

Mingel och middag
kl 19.00 – sent

 

Under tiden du besöker våra utställare bjuder vi på snittar och bubbel.
Utställare: Almi, Coompanion/IDG, Luleå tekniska universitet, Move up North, Northern Access, RF-SISU, Svenska kraftnät, Swedbank, Västerbottens Handelskammare och Västerbotten Sweden
Musikelever från estetiska programmet på Tannbergsskolan underhåller.
Under tiden vi avnjuter middagen berättar Anders Salomonsson, kreativ ledare på Blå Huset, hur han tänker kring hållbar västerbottnisk mat. 
Region Västerbotten delar ut priser till årets Regio Stars för utvecklingsprojekt som står för nytänkande i Västerbotten och RF-SISU lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt.
Carolina Miskovsky, gitarr och sång, och Daniel Pettersson, nyckelharpa, låter oss lyssna på helt ny musik. Med på scenen är också Johan Wållberg, piano.

TORSDAG DEN 30 MAJ 2024

Konferensstart
kl. 8.30 – 12.00
Lokal: stora scen

Med drygt 7.000 idéburna organisationer i Västerbotten, nästan 20.000 anställda, 10 miljarder kronor i intäkter och hundratusentals ideella timmar är civilsamhället och den idéburna sektorn central för att säkerställa såväl attraktivitet och tillit som nya idéer och innovation i samhällsomvandlingen. Civilsamhället vill bidra till att höja tempot i omställningen – men behöver få bättre villkor och en tydligare plats på spelplanen. Samforma och RF-SISU Västerbotten berättar hur civilsamhällets kraft kan nyttjas ännu bättre och därmed öka takten på omställningen. 
Medverkande: 
Ylva Löwenborg, ordförande Samforma
Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.
Hur transformerar vi tillsammans för en hållbar framtid för människor och planet och hur kan vi få inspiration till ett mer hållbart Västerbotten i takt med samhällsomvandlingen? 
FN konstaterar att omvandling är oundviklig men dess kurs, riktning och hastighet är det inte. Det är mänsklig beslutsamhet som avgör. Västerbotten är en spännande del av världen och världen finns i Västerbotten.  Det har nog alltid varit sant, men nu och framåt behöver världen Västerbotten mer än någonsin. 
De inre hållbarhetsmålen är en ny global utvecklingsprocess där ledare från alla världens hörn, samlas. Fokuset är på de avgörande mänskliga förmågorna för att transformation ska kunna bli möjlig och värdeskapande.
I Västerbotten finns många viktiga mänskliga förutsättningar för att kunna hitta lösningarna till våra globala utmaningar. Hur kan Västerbotten och dess människor få syn på sina viktigaste förmågor för omställning tillsammans?  Vad i den västerbottniska historien lägger grunden för att Västerbotten ska kunna bli den bästa versionen av sig själv? 
Ni ledare i Västerbotten! – Gör er redo att ta ledartröjan för att förstärka de mänskliga förmågorna för transformation!
 
Keynote: 
Fredrik Lindencrona, Head of research and co-creation Inner Development Goals

09.25 – 09.55 Paus och fika i Showroom

09.55 Valbara spår

10.25 Spårbyte

Vad betyder medlemskapet i NATO för oss i norra Europa och hur kan vi bli starkare med hjälp av NATO och hur kan NATO bli starkare och kraftfullare med hjälp av Västerbotten och norra Sverige? Den civila beredskapen är grunden för Natos kollektiva försvarsförmåga samtidigt som det är ett nationellt ansvar att stärka resiliensen med utgångspunkt ur NATO Baseline Requirements for National Resilience (NBR). Hur stärker Västerbotten och norra Sverige våra civila förmågor för stärkt krisberedskap och civilt försvar och kan vi samverka mer över gränserna inom pärlbandet av det nordiska försvarssamarbetet för den arktiska regionen och därmed stärka Sveriges totalförsvar? 

Panelsamtal med avstamp i det förändrade världsläget och stärkt civil motståndskraft. 

Moderator: Annika Dopping 

Medverkande:
Magnus Hansson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten 
Stefan Janse, överstelöjtnant är samverkansofficer på Norra militärregionstaben och tidigare chef för Västerbottensgruppen 
Bent-Ove Jamtli, spesialrådgiver sikkerhets- og beredskapsavdelningen Helse Nord RHF 
Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå Kommun
Ulrik Dahlgren (S), kommunstyrelsens ordförande Storuman Kommun 

12.00 Avslutande lunch

Showroom

Besök vårt showroom under hela eventet, både under pauser i dagsprogrammet och under kvällens mingel.

Följande utställare hittar du i showroom:
Almi
Coompanion/IDG
De 4K
IUC Norr/Kompetenslyft grön energi
Luleå tekniska universitet
Move up North
Northern Access
RF-SISU
Svenska kraftnät
Swedbank
Västerbottens Handelskammare
Västerbotten Sweden

Prisutdelningar

Regio Stars 
Prisutdelare: Region Västerbotten 
Regio Stars uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder. 

Årets idrottsförening i Västerbotten 
Prisutdelare: RF-SISU 
Årets idrottsförening i Västerbotten lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen