Torsdag den 30 maj

Valbara spår pass 1 - kl 10:21

Funktionsrätt ses ofta främst som en hälso- och sjukvårdsfråga men är också en angelägen och viktig del för regional utveckling. Alla västerbottningar ska kunna ta del av den regionala utvecklingen och alla ska också kunna bidra till den. Det vill säga, kunna leva hela, fulla och fria liv med fungerande skolgång, tillgång till arbetsmarknad, fritidsaktiviteter, kultur, turism och ett fungerande familjeliv på lika villkor. Hur skapar vi ett gott liv för alla?

Medverkande: Kertin Hamre, Projektledare Region Västerbotten

Hur skapar vi mer levande landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen? Goda exempel och lärdomar från Youth Up North. Tillsammans med det lokala civilsamhället, näringslivet, unga och vuxna vill vi utveckla nya metoder och insatser för att öka förtroendet för ungas kompetens, innovations- och drivkraft.

Medverkande: Linda Tjälldén, Projektledare Youth Up North, Youth 2030 Movement

Samarbete i stället för konkurrens och stuprör! Tech Industry by Umeå är ett unikt initiativ från näringslivet, där de största teknik- och industriföretagen inom Umeåregionen gått samman för att gemensamt med platsaktörer från Umeå kommun jobba med den kritiska kompetensförsöjningsfrågan. Volvo Lastvagnar, SCA, Komatsu Forest, Rototilt, Umeå Energi, Ålö/Quicke, Norrmejerier och Olofsfors, med Elivo som koordinatörer, vill attrahera fler studenter att stanna i, och fler yrkesverksamma att flytta till arbetsmarknadsregionen.

Medverkande: Peter Strömberg, HR-chef Rototilt Åsa Alvarsson, HR-chef SCA Jenny Eklund, Elivo Victor Woronowicz, Elivo

Slå på/av innehåll

Valbara spår pass 1 - kl 10:51

Det finns många spännande initiativ, verksamheter och aktörer i norra Sverige, som alla bidrar till att positionera vår region. Vi har många berättelser att förmedla, och många som gemensamt bygger bilden av vilka vi är och vad vi står för. Region Västerbotten har ett uppdrag att utveckla en attraktiv plats att besöka, arbeta och leva på. Vi gör nu en förenad insats för att hitta en gemensam grund för vad som är kärnan i bilden av Västerbotten.

Medverkande: Annika Sandström, Regionturismchef Region Västerbotten Jenny Eklund

Slå på/av innehåll

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen