Innovationsloopen utvecklar Digital hälsa. Gärna i 3D.

30 april, 2015

Effektivisering och utveckling av sjukvården i Sverige är en angelägen uppgift, för offentliga aktörer likväl som vårdgivare och vårdtagare. Digitaliseringen är ett viktigt inslag i det arbetet och därför ett fokusområde – inte minst i Västerbotten, där Innovationsslussen i flera år arbetat progressivt med nya innovationsprocesser.

 

Årets tredje workshop inom ramen för länets Innovationsloop, på Sliperiet på Konstnärligt Campus, fokuserade på Digital Hälsa, och specifikt på 3D-teknikens möjligheter för att effektivisera och förbättra vård.

 

– Det finns verkligen oanade möjligheter med både visualisering och simulering. Faktiskt har tekniken och användningsmöjligheterna betydligt färre begränsningar än vår fantasi idag. Den här dagen är ett steg mot att identifiera områden och utmaningar som kan förbättras och revolutioneras av den här typen av teknik redan idag, sa Torbjörn Johansson, projektledare för Innovationsloopen.

 

En av deltagarna i workshopen var Linda Swirtun från Vinnova.

– Vårdsektorn är ett massivt område och därför är vi på Vinnova givetvis starkt engagerade – inom en rad områden. Vi har satt ihop en grupp från flera avdelningar som särskilt ska utreda hur vi ska arbeta med de här frågorna i framtiden. En del i det är att komma hit och se hur ni gör i Västerbotten, som jobbat med Innovationsloopen i några år.

 

Under dagen fick teamen i workshopen även en visning av Sliperiets Fab Lab – en öppen yta, även för privatpersoner, som har det som krävs för att skapa prototyper och visualisera idéer med fysiska produkter.

– Här ses professorer, studenter och företagare för att ta idéer vidare, sa Marlene Johansson, director på Sliperiet som också deltog i grupparbetet.

Om Innovationsloopen är en process som handlar om co-creation då är vårt Fab Lab den inställningen i en fast och fysisk form.

 

De bästa idéerna slussas nu vidare, enligt Loopens process, till Mötesplats Lycksele i början av juni där idéer ska bli prototyper. Även Sliperiet kommer att finnas på plats.

– Jo. Vi kommer att sätta upp ett mobilt Fab Lab, ett makers space, i Lycksele. I det kommer grupperna att kunna testa utrustning, labba och tydligt se hur den idé de jobbar med kommer att se ut och kännas, sa Marlene Johansson.

 

– Det är spännande att Sliperiet följer med till Lycksele. Det är väldigt viktigt att få se fysiska versioner av saker man tänkt ut – att kunna ta och känna på de här utskrifterna och se om de går att förbättra ytterligare. Från hjärna till hand – och sen gärna tillbaka upp igen i en loop som hela tiden förbättrar de idéer och lösningar vi jobbar med, sa Torbjörn Johansson.

 

I slutet av dagen hade grupperna kommit fram till fyra koncept:

 

3D Kiosk

En som en mobil enhet likt en gammal bok-buss eller en pop-up-butik som assisterar och printar.
UC3D

Umea Centre to Create, Collaborate & Cure – en nod i Norden för Digital Innovation inom framtidens hälsosektor.

 

Open Health Umeå         

Open Health är ett resurscentrum, en fysisk plats för kunskapsutbyte, co-creation och nya samarbeten över organisationsgränser.

 

Öppen Hälsa

Tidigare har patienters data varit inlåst i nuvarande system. Öppen hälsa vill ge tillbaka kontrollen över information till patienter för att skapa en bank av öppen hälsodata.

 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen