Innovationsloopen blir europeiskt föredöme

12 februari, 2016

Region Västerbotten har tillsammans med sju internationella partners beviljats projektet Osiris – en satsning på öppen och social innovation (OSI). Projektet är värt närmare 2,2 miljoner euro och grundar sig i den innovationsprocess som Region Västerbotten skapat genom Innovationsloopen och Mötesplats Lycksele.

 

– Det här är ett väldigt spännande besked, säger Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten. Det är tuff konkurrens om projekt från europeiska regionala utvecklingsfonderna och vi är väldigt glada över att innovationsloopen och mötesplats Lycksele har fått EU:s uppmärksamhet och aktiva stöd. Det är första gången Region Västerbotten leder ett projekt i den här omfattningen som omfattar hela Europa. Mötesplats Lycksele lyfts på detta sätt fram som ett europeiskt exempel.

 

Av 261 ansökningar till Interegs europeiska övervakningskommitté har 64 projekt beviljats medel vid beslutsmötet i Utrecht. Däribland projekt Osiris. Projektet, som ska pågå fram till juli 2020, har som huvudsyfte att skapa effektivare grogrund för innovationer och spridning av dessa.Projektet stimulerar regional utveckling och så kallad smart specialisering genom innovationsutveckling inom privat och offentlig sektor. Alla parter kommer under projektet att besöka varandra och jobba tillsammans i resultatinriktade workshopar. Resultaten sprids mellan parterna och arbetet dokumenteras digitalt efter den modell med digitala rapporter som utvecklats inom Mötesplats Lycksele.

I Västerbotten har den öppna innovationsprocessen Innovationsloopen med Mötesplats Lycksele bedrivits i tre år. I en serie av idé- och utvecklingsverkstäder möts människor med olika bakgrund för att jobba tillsammans med konkreta utmaningar. Målet är att göra Västerbotten till en bättre plats att leva på. Tillsammans bygger parterna ett ekosystem av kreativa mötesplatser mellan civila samhället, akademi, privat och offentlig sektor. Uppgiften är att ta fram nya produkter, tjänster eller innovationer.

 

Innovationsloopen har exempelvis jobbat med att förbättra mottagandet av nyanlända, hur morgondagens medskapande journalistik kan se ut, hur patientjournalerna i sjukvården kan utvecklas genom visualisering av människokroppen, hur Västerbotten kan bli en ännu starkare sportregion och hur man kan leverera likvärdig vård till alla trots långa avstånd.

 

– Den gemensamma nämnaren mellan de olika regionerna som är med i projektet är att alla söker efter ett nytt sätt att främja innovationsskapandet på utifrån sina utmaningar, säger Thomas Hartman. I Västerbotten står vi till exempel inför utmaningar kopplade till långa avstånd och gleshet, medan till exempel Slovakien behöver nya sätt för att få den kreativa och kulturella näringen att växa snabbare. Vi vill ta fram gemensamma metoder att jobba med att utveckla våra regioner baserat på varandras erfarenheter säger Thomas Hartman. Startskottet för projektet blir i samband med Mötesplats Lycksele i juni 2016 då samtliga internationella parter samlas i Lycksele.

 

FAKTA OSIRIS
Region Västerbotten koordinerar projektet som huvudpartner.

Övriga parter i projektet är Region Österbotten, provinsen Trento i Italien, provinsen Drenthe i Nederländerna, Institutet för informationsteknologi och kommunikation i Diofantos Grekland, Åbo universitet i Finland, kommunen Fundão i Portugal och Region Prešov i Slovakien.

Projektet finansieras av Interreg genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet omfattar 2,2 miljoner euro under tre år.

 

För mer information:
Thomas Hartman, Kommunikationschef Region Västerbotten
070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen