Data är framtidens råvara

18 maj, 2016

Onsdag den 18:e maj hölls årets tredje Idéverkstad, inom ramen för Västerbottens innovationsprocess Innovationsloopen. Ämnet för workshopen den här gången ”Datadriven tillväxt 2020” och syftet; att snabbare driva på digitaliseringen i länet och bättre förbereda alla instanser på den ständiga omställning som sker i alla delar av vårt samhälle, inte minst kring den nya råvaran data.
– Den här dagen är en pusselbit i att försöka ta reda på vad som saknas och vilka samarbeten som bör till för att skapa ett effektivt ekosystem i Västerbotten, som drivs av digitaliseringen, sa Magnus Rudehäll, strateg vid Region Västerbotten.

 

Bakgrunden är den ständigt påverkande och föränderliga digitaliseringen som sker runt omkring oss. Världen förändras i en rasande takt och för att som samhälle själva klara den omställningen kräver både mod, omvärldsanalys, kunskapsutbyten, höga ambitioner och inte minst – väl fungerande samarbeten.
– Vi vill skapa ett större driv kring digitalisering, rätt och slätt för att skapa ett bättre samhälle, där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. Sen hoppas vi också kunna skapa konkreta tjänster och konkreta nyttigheter för medborgarna i länet, och slutligen också att engagera näringslivet i större utsträckning och få dem att ta tillvara på alla möjligheter som finns, sa Thomas Kvist projektledare för Digitala Västerbotten.

 

 

Nicke Berglund och Nico Allergien från konceptbyrån Nicke & Nico som fungerade som processledare under dagen, liksom Innovationsloopens projektledare, Torbjörn Johansson från Innovation Impact, som gav en kort historiebeskrivning av processen och berättade för deltagarna om deras roll i utvecklingsarbetet.

 
– Det är fjärde året vi jobbar med här konceptet. Processen börjar verkligen hitta sin form men det kommer alltid att vara individerna i den som avgör hur framgångsrikt arbetet blir. Det finns ingen svart magi bakom kollektiv kreativitet av det här slaget. Man behöver information, kunskap, massor av olika erfarenheter och personligheter och därefter måste man jobba hårt. Det är det enkla receptet, sa Nicke Berglund.

 
– Det var väldigt roligt att vara med, och väldigt utmattande. Men, det var så spännande och intressant under dagen att man inte hann riktigt reflektera över det… men så här i efterhand känner man att det varit intensivt, sa Maria Wall, till vardags illustratör som deltog för första gången i en Idéverkstad.

 
Resultatet blev den här gången fem koncept, som alla på olika sätt försöker att höja digitaliseringsnivån, medvetenheten om möjligheterna, och sättet på vilka vi kan samarbeta kring de här frågorna. De starkaste förslagen från Idéverkstaden slussas nu vidare till den stora kraftsamlingen Mötesplats Lycksele, som arrangeras den 31 maj-2 juni. Där tar nya team idéerna vidare till prototyper – nästa naturliga steg på väg mot förverkligande och eventuell bolagisering.

 
Alla presentationer och filmade pitcher finns utlagda på www.motesplatslycksele.se – under fliken Idéverkstäder. Där finns även en sammanfattande film om Idéverkstaden ”Datadriven Hållbarhet 2020” från Umeå den 18:e maj 2016.

Här är de fem koncepten i komprimerad form.

 

Miniversitetet
Miniversitetet riktar sig mot de yngsta i samhället. Är ett komplement och en plug-in till den ordinarie skolan. Den kan även ske under sommarlovet eller på kvällar och helger. Miniversitetet ska väcka barns intresse för data, för programmering och för digital teknik. Allt för att profilera länet och förbereda nästa generation väl för den tid som kommer.
Med sin slogan ”Digga data – fixa framtiden” ökar den tillgången till kompetent arbetskraft som kan driva den framtida digitala tillväxten i Västerbotten.

 
P4 cruXmkr
P4 står för publikt, privat och personligt partnerskap och tillvaratar det potentiella värdet i data för samhällets och individens bästa. cruXmkr (crux maker) erbjuder plattformar som stöder innovation och förverkligandet av idéer – i synnerhet de som bygger på Big Data och Internet of Things. Verkar för spridning av digitala tjänster i hela regionen och bidrar till att alla medborgare får tillgång till samhällstjänsterna.
P4 cruXmkr erbjuder allt från idé- och prototyp-verkstäder till benchmarking och kompetensutveckling av medborgare och andra potentiella användare, vilket skapar behovsbaserade underlag för smarta produkter eller tjänster.
P4 cruXmkr – för urban och rural balans.

 

iTåg
iTåget ska göra det roligare att jobba med stora och öppna data. Ett rullande event – på tåg och buss – är å ena sidan ett rörligt hackaton men å andra sidan också en mobilisering mot en av två Mötesplatser, den i Lycksele och den i Östersund. Deltagare tar sig till dessa stora konferenser och löser kommunikations- och infrastrukturfrågor på vägen dit.
i-Tåget gör samskapande om öppen data roligt och annorlundaa. Det blir även en testbädd för distans-oberoende teknik som binder ihop och förenar samskapande Mötesplatser i Norra Sverige och sätter fokus på offentlig infrastruktur och behov av offentliga investeringar.

 

Wims
Vims är en regional marknadsplats med integritetsskydd för enskildas, företags offentlig sektors data i ett format som underlättar kommersiell och ideell innovation.
Inför varje form av beslut krävs rätt information och idag finns oerhörda mängder information, däremot inte verktyg för att finna och förstå den.
Vims erbjuder en marknadsplats för att sälja och köpa information som tillgodoser både säljare och köpares behov. Vims ger också en möjlighet att efterlysa information via forumet. Det kan i sin tur ge aktörer möjlighet att stärka sin service.

 

Dig & Dive
DD är ett ställe där individer och företag kan mötas för att snabbt gräva (DIG) sig in i, och få en inblick i, aktuella utmaningar och existerande samt framtida önskvärda digitala lösningar – och de behov av data och sensorer som dessa kräver.
Besökarna förväntas bidra med egna exempel samt intresse och identitet. Utifrån detta skapar DD förtätade förslag på intressekluster som kan tjäna som inkörsramp (DRIVE) för nya samskapandeprojekt mellan företag, organisationer och företag. Aktörerna kan inbjuda till klusterbildning, men DD kan även aktivt ”kalla på” saknad kompetens till en klusterbildning.
DD arbetar även för förtroendeskapande fysiska träffar i etablerade kluster.
DD blir en smart matchningstjänst mellan utmaningar och lösningar.
DD förväntas även kunna användas av forskning och i undervisning där ungdomar kan lära och själva formulera egna lösningsförslag.
DD drivs av en liten kompetent redaktörsgrupp

 

Faktaruta:
Vad: Idéverkstad inom ramen för Innovationsloopen
Var: Sliperiet, Konstnärligt Campus
När: 18 maj 2016
Arrangör: Region Västerbotten, Digitala Västerbotten
Med: 35 deltagare från samhällets alla delar
Varför: Idégenerering för att lösa samhällsutmaningar kring digitalisering

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen