Premiär för diskussionsforum om företagande och näringslivsutveckling

23 maj, 2016

För första gången vid Mötesplats Lycksele genomförs ett diskussionsforum för alla deltagare – i år med temat ”Att ta ner tillväxthinder och bygga bästa möjliga företagsklimat”. Deltagarna vid konferensen kommer under en del av eftermiddagen den 1 juni cirkulera i olika samtalsstationer där våra samarbetspartners från näringslivet försöker sätta fingret på några av de viktigaste frågorna för regionens fortsatta näringslivsutveckling. Resultaten från diskussionerna kommer användas i det fortsatta arbetet för att stärka företagandet och näringslivet i Västerbotten, bland annat vid en näringslivskonferens som anordnas av Region Västerbotten senare under 2016.

Samarbetspartners i diskussionsforumet är Företagarna Västerbotten, Ung Företagsamhet, patent- och registreringsverket, Connet Norr och Västerbottens Handelskammare. Läs mer om diskussionsforumet här.

 

Varje samarbetspartner har förbestämt en eller två frågeställningar som ska diskuteras i forumet. Frågeställningarna är:

 

Handelskammaren

Vilka hinder finns för våra företag att nå ut på en internationell marknad? Vad kan vi göra för att underlätta?

och

Hur ska vi skapa en nationell förståelse för vårt behov av trafikinfrastruktursatsningar?

 

Patent och registreringsverket (PRV)

Hur kan din organisation använda era kunskapstillgångar för att öka er konkurrenskraft och vilket stöd behöver ni för att göra detta på bästa sätt?

 

Connect Norr

Hur kan vi öka antalet privata investerare i regionen och tillgången till nytt tillväxtkapital för att skapa nya arbetstillfällen?

 

Företagarna Västerbotten

Hur kan vi bättre tillvarata arbetssökandes kompetenser?

och

Hur löser vi den kommande bristen på människor i arbetsför ålder?

 

Ung företagsamhet

Hur kan vi minska riskerna för att unga ska hamna i arbetslöshet? Vilka åtgärder och insatser behövs?

 

Hur går diskussionsforumet till?

Under ca en timma kommer alla deltagare vid Mötesplats Lycksele att få besöka två samtalsstationer, ca 25 minuter i varje. Vilken samtalsstation man ska gå till är angivet på den namnbricka man får när man anländer till Mötesplats Lycksele och registrerar sig. Vid varje samtalsstation finns en samtalsledare som fördelar ordet och stället frågor till personerna vid bordet. Ca 15 personer sitter tillsammans vid varje station.

Diskussionsforumet pågår mellan 16.30- 17.30 i Hotell Lapplands restaurang den 1 juni.’

 

För frågor om diskussionsforumet:

Micaela Löwenhöök, processledare

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen