Tillväxtforum – valbara seminarier

18 maj, 2017

Under eftermiddagen den 31 maj har samtliga deltagare i konferensen möjligheten att fördjupa sig i valbara seminarier under Tillväxtforum. Nedan följer en beskrivning av seminarierna. Vilket vill du delta i? Det väljer du i din anmälan till konferensen.

 

Nytänkande vägar till jämställd tillväxt

Vems behov, värderingar och kompetenser får forma framtidens region? Vid detta seminarium presenteras den senaste forskningen om hur hållbar regional utveckling kan uppnås genom inkluderande innovation, med nytänkande insatser för jämställdhet och mångfald, inte minst i mansdominerade näringar.

 

Medverkande: Malin Lindberg, forskare och företagare, Monica Forsman, Jämställdhetsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten

och Terese Bergbom, projektledare Jämställd regional tillväxt Västerbotten.

 

Långsiktig livskvalitet i svenska regioner

Ekonomiska mått följer bara en del av samhällsutvecklingen, för att få en bredare bild behöver måtten även säga något om människors livskvalitet och om hållbarhet i ett längre tidsperspektiv. Hur gott är livet hos oss idag? Hur påverkar vi livskvaliteten för kommande generationer? Har vi hälsosamma vanor, är vi rädda om luften och vattnet? BRP+ är ett mätsystem som utvecklats av de svenska regionerna för att kunna följa utvecklingen av långsiktig livskvalitet på kommunnivå. Vi presenterar mätsystemet och diskuterar tillsammans utfallet för Västerbottens kommuner.

 

Medverkande: Johanna Giorgi, Tillväxtverket och Anna Norin, Region Västerbotten.

 

Vilja, våga, växa genom internationalisering

Syftet är att tydliggöra hur västerbottniska företag kan motiveras till att vilja och våga gå ut på en internationell marknad. Här rapporterar Business Sweden om exportläget i Sverige och Västerbotten och Region Västerbottens internationaliseringsstudie. Aktörerna inom Regionalt Exportcentra presenteras och tre företag berättar om sin resa och vägen ut på en global marknad.

 

Medverkande: Aurora Pelli, Region Västerbotten, Katharina Saalo, Business Sweden, Rickard Lönneborg, VD Codemill AB och 

Anna-Carin Jonsson, VD Umlax.

 

Arbetskraft – en ödesfråga för Västerbotten

Bristen på arbetskraft är en utmaning för både företag och offentlig sektor i Västerbotten. Siffrorna är alarmerande inom många branscher och frågan har på några få år gått från snack till akut verklighet. Hur gör olika branscher och företag för att rekrytera ny personal? Hur kan utbildningssystemet anpassas efter behoven? Vilka samarbeten behövs för att lösa utmaningarna på bästa sätt? Vem bär ansvar och vad händer om vi inte gör något? Tillsammans tar vi oss an de frågeställningarna.

 

Medverkande: Tobias Thomson, Region Västerbotten, Lars Gavelin, rektor lärcentrum Vilhelmina, Peter Vigren, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Umeå, Lars Engman, träbransch norr, Agneta Tjärnström, prognoschef Arbetsförmedlingen, Anders Hahlin, chef arbetsförmedlingen södra Lappland samt representanter från Boliden mineral.

 

OECD:s rekommendationer för ökad tillväxt och välstånd
OECD släppte i mars en rapport om de 14 regioner i Sverige, Norge och Finland som ingår i NSPA, Northern Sparsely Populated Areas. Den mynnar ut i ett antal rekommendationer för ökad tillväxt och välstånd i dessa regioner. Seminariet fokuserar på vad rapporten säger om norra Sverige men främst Västerbotten.

 

Medverkande: Anders Sellström, Region Västerbotten

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen