Fem valbara spår kompletterar konferensen

9 maj, 2018
I samarbete med aktörer som bland andra Västerbottens Handelskammare, SISU Västerbotten och Business Sweden arrangeras valbara seminarier under Mötesplats Lycksele 2018. Fem block lyfter högaktuella frågor rörande trafikinfrastruktur, internationalisering, idrott, innovationer och jämställdhet.

Inför 2018 har Region Västerbottens kraftsamling Mötesplats Lycksele en ny utformning. Tanken är att mötesplatsen 2019 ska få en helt ny struktur där programmet blir ännu mer deltagarstyrt. Målsättningen är att bli ett starkare komplement till större mötesplatser som Almedalsveckan i Visby.

Under konferensens andra dag, den 31 maj, får deltagarna möjligheten att välja mellan seminarier i fem olika block. Blocken lyfter spår som är högaktuella både för Västerbotten och nationellt.

Idrott, ledarskap och utvecklingsmiljöer
Med en omvärld i snabb förändring krävs nya tag inom idrottens värld. Idrotten, som till största del vilar på ideella insatser, behöver nya förutsättningar och tankesätt för att kunna bemöta samhällsutmaningarna. I samarbete med SISU Västerbotten.

Trafikinfrastruktur
En trafikodyssé av aktuella infrastrukturprojekt i Västerbotten. Trafikprojekten tycker till om förutsättningarna för trafikutbyggnaden i Västerbotten. Och hur skapar vi egentligen sen smartaste trafiklösningen i Västerbotten?

Näringsliv och internationalisering
Med växande företag ges den regionala utvecklingen och välfärden bättre förutsättningar att utvecklas. I Västerbotten satsas det just nu stort på export, internationalisering, men det finns en ännu större potential och mycket mer kan göras. I samarbete med Regional exportsamverkan Västerbotten (Almi Nord, Västerbottens Handelskammare, Business Sweden, EKN, Enterprise Europe Network, Länsstyrelsen Västerbotten).

Innovationer och digitalisering
Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället – det är en demokratisk rättighet! Digital kompetens, digitala utmaningar och framtidens innovatörer diskuteras. I samarbete med Digitala Västerbotten.

Jämställdhet och smart tillväxt
Genusmedvetenhet är en nyckel till ökad innovationsförmåga, lönsamhet och tillväxt. Men det måste börja på ledningsnivå. Konkreta exempel ges och goda förebilder för jämställdhet visas. I samarbete med Jämställd regional tillväxt Västerbotten.

Program och mer information om seminarierna hittar du här
https://motesplatslycksele.se/2018/05/07/program-for-valbara-seminarier/

 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen