Fem valbara spår kompletterar konferensen

9 maj, 2018
I samarbete med aktörer som bland andra Västerbottens Handelskammare, SISU Västerbotten och Business Sweden arrangeras valbara seminarier under Mötesplats Lycksele 2018. Fem block lyfter högaktuella frågor rörande trafikinfrastruktur, internationalisering, idrott, innovationer och jämställdhet.

Inför 2018 har Region Västerbottens kraftsamling Mötesplats Lycksele en ny utformning. Tanken är att mötesplatsen 2019 ska få en helt ny struktur där programmet blir ännu mer deltagarstyrt. Målsättningen är att bli ett starkare komplement till större mötesplatser som Almedalsveckan i Visby.

Under konferensens andra dag, den 31 maj, får deltagarna möjligheten att välja mellan seminarier i fem olika block. Blocken lyfter spår som är högaktuella både för Västerbotten och nationellt.

Idrott, ledarskap och utvecklingsmiljöer
Med en omvärld i snabb förändring krävs nya tag inom idrottens värld. Idrotten, som till största del vilar på ideella insatser, behöver nya förutsättningar och tankesätt för att kunna bemöta samhällsutmaningarna. I samarbete med SISU Västerbotten.

Trafikinfrastruktur
En trafikodyssé av aktuella infrastrukturprojekt i Västerbotten. Trafikprojekten tycker till om förutsättningarna för trafikutbyggnaden i Västerbotten. Och hur skapar vi egentligen sen smartaste trafiklösningen i Västerbotten?

Näringsliv och internationalisering
Med växande företag ges den regionala utvecklingen och välfärden bättre förutsättningar att utvecklas. I Västerbotten satsas det just nu stort på export, internationalisering, men det finns en ännu större potential och mycket mer kan göras. I samarbete med Regional exportsamverkan Västerbotten (Almi Nord, Västerbottens Handelskammare, Business Sweden, EKN, Enterprise Europe Network, Länsstyrelsen Västerbotten).

Innovationer och digitalisering
Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället – det är en demokratisk rättighet! Digital kompetens, digitala utmaningar och framtidens innovatörer diskuteras. I samarbete med Digitala Västerbotten.

Jämställdhet och smart tillväxt
Genusmedvetenhet är en nyckel till ökad innovationsförmåga, lönsamhet och tillväxt. Men det måste börja på ledningsnivå. Konkreta exempel ges och goda förebilder för jämställdhet visas. I samarbete med Jämställd regional tillväxt Västerbotten.

Program och mer information om seminarierna hittar du här
https://motesplatslycksele.se/2018/05/07/program-for-valbara-seminarier/

 

FB-MPL-2023-1920x1080-1
9
mar
2023

Nu kan du anmäla dig till Mötesplats Lycksele 2023

Nu är anmälan öppen till Mötesplats Lycksele 2023!
Sidhuvud MPL_2 2022
11
apr
2022

Samverkan om utveckling och framtid 

Nu är anmälan öppen! Årets Mötesplats har fokus på den gröna omställningen och en jämställd, hållbar region.
Rulla till toppen