Brown bag lunch: Digitala kanaler och sociala möten för trovärdig information

10 maj, 2018
Inled Mötesplats Lycksele med att delta i Brown bag lunch.

Vi har oändliga möjligheter med digital information och kommunikation, men hur gör vi när förutsättningar och processer förändras? Vi behöver alla ta ansvar för att driva samhällsutvecklingen när nya beteenden, arbetssätt och verktyg förändrar sättet vi kommunicerar. Vi har nya vanor att skicka och ta emot budskap, nya arenor att mötas på, både digitalt och analogt. När är din målgrupp mottaglig för information?

I kölvattnet av Facebook-skandalen ökar behovet av transparens i datadrivna digitala kanaler, för att upprätthålla förtroendet för samhällsstrukturen. Använt på ett korrekt sätt kan vi bygga nytta,
men när digitala kanaler öppnas för fakenews kan det snabbt bli ett hot mot demokratin.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården forskar, utvecklar och förser samhället med läkemedel, vacciner och tjänster som förbättrar människors hälsa.

RISE är ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner.

Välkommen önskar MSD i samarbete med RISE

PROGRAM:

Nya arenor för att hitta och behandla hepatit C

Nya läkemedel har gjort det möjligt att bota de allra flesta patienter med Hepatit C. Den stora utmaningen är att hitta och etablera kontakt med hepatit C smittade individer. Många gånger återfinns dessa i utsatta grupper i samhället, och för att nå dem på ett framgångsrikt sätt krävs ofta alternativa arbetssätt, ofta i samverkan mellan olika aktörer.
Anders Nystedt, Smittskyddsläkare i region Norrbotten

Att nå invånare digitalt och att hitta rätt innevånare för budskapet

Överblick av några digitala kanaler, begrepp och vad Artificiell intelligens (AI) och big data kan bidra med.
Projektet: Att hitta Hepatit C patienter i populationen med hjälp av AI, big data och machine learning – ett exempel från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jens Bäck, Kulmed AB, datadriven digital kommunikation

Design av digitala tjänster

Hur designar vi digitala tjänster och kanaler som når ut, tilltalar och motiverar människor? Möjligheter, risker och regler. Resonemang kring design med avseende på interaktion, motivation och hälsa kopplat till teknisk innovation. Fredrik Nilbrink, RISE Interactive Umeå

Se hela programmet här: Inbjudan Brown bag lunch vid MPL 2018

Du anmäler dig till Brown bag lunch vid anmälan till Mötesplats Lycksele!

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen