Årets pristagare

30 maj, 2018
Under Mötesplats Lyckseles kvällsprogram den 30 maj delades flertalet utmärkelser ut, för att lyfta aktörer från länet som gjort något alldeles extra. Prisutdelarna är Coompanion, Västerbottens Idrottsförbund och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Vi vill med stipendierna visa på betydelsen av unga människors engagemang i stora och små samhällsfrågor, och vikten av att våga gå från tanke till handling, säger Anna Norberg, ledamot vid Sparbanksstiftelsen Norrland.

Vid Mötesplats Lycksele delas årligen stipendier och utmärkelser ut av organisationer, för att lyfta personer och organisationer som gjort något alldeles extra för länets utveckling. Följande utmärkelser delades ut under kvällsprogrammet den 30 maj:

Coompanion

Årets kooperativ
Tvärålund Byaförening Ekonomisk förening

Motiveringen lyder:
Med stort och brett förankrat engagemang har föreningen arbetat med att förbättra livsvillkoren för innevånarna i Tvärålundsbygden. Fokus har legat på att skapa bra service, bra kommunikationer och arbetstillfällen samtidigt som man kan erbjuda en miljö med många fritidsaktiviteter. För att nå framgång i sitt arbete har föreningen föredömligt samarbetat med näringsliv, kommun och andra föreningar i bygden. Kooperativet Tvärålunds byaförening har gjort Tvärålund till en plats att längta till och leva i.

Västerbottens idrottsförbund

Årets Idrottsförening i Västerbotten 2017
Rödåbygdens IK

Motiveringen lyder:
Rödåbygdens IK verkar för en levande och inkluderande landsbygd och möjliggör aktivitet i alla åldrar. Föreningen har bred verksamhet och ansvarar bland annat för den välbesökta badplatsen och för skidspåret i byn. RIK jobbar hårt för att sänka trösklarna för engagemang och deltagande och är en viktig drivkraft i bygden, även långt utanför idrottens traditionella verksamhet.

Årets Ledare i Västerbotten 2017
Staffan Norin, Sävar IK

Motiveringen lyder:
Årets Ledare får människor att trivas, hjälper andra att se möjligheter och leder genom att få med så många som möjligt. Han har drivit satsningar inom jämställdhet, barn- och ungdomsidrott och bidragit till ett ökat ideellt engagemang i föreningen. Årets Ledare ser till att föreningen går från idé till handling och är ledande i de viktiga vägval Sävar IK har stakat ut för framtiden.

Sparbankstiftelsen Norrland

Sparbankstiftelsen Norrlands stipendium till unga ideella krafter

Kajsa Forsberg, f 1992

Motiveringen lyder:
Kajsa Forsberg har jobbat ideellt i många år tillsammans med de andra i Storumans Musik-och Teaterförening och även engagerat sig i Inlandsbanefestivalen. Till och med när hon bodde i Umeå, så fortsatte Kajsa att vara aktiv. På ett kreativt, glatt och omtänksamt sätt får hon med sig människor och är med och gör föreningen till en av de mest levande i Sverige.

Stina Ärlemo, f 1992

Motiveringen lyder:
Stina Ärlemo har jobbat ideellt i många år tillsammans med de andra i Storumans Musik- och Teaterförening och även engagerat sig i Inlandsbanefestivalen. Hon är alltid pålitlig, vet vad hon vill och är drivande, men tänker samtidigt på hela kollektivet. Genom Stinas engagemang i föreningen bidrar hon till att göra den till en av de mest vitala i Sverige.

 

 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen