2021-Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet

18 maj, 2021
Mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten finns ett samverkansavtal om kompetensförsörjning.

För att konkretisera samverkan inom kompetensförsörjningsområdet planeras för tematiska dialogmöten under 2021 och 2022. Syftet med dessa möten är att stärka samverkan mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten inom området samt att öka kunskapen kring aktuell forskning och det operativa arbetet som sker inom kompetensförsörjning genom Region Västerbotten.

Bakgrund och fakta

Västerbotten står inför en enorm utmaning med kompetensförsörjning. Den redan stora efterfrågan på arbetskraft inom alla yrkesområden har blivit än större i och med tillväxten och etableringarna i vår region.

Samtidigt är den demografiska situationen i de flesta kommuner utmanande med allt färre personer i arbetsför ålder (20- 65) och en allt högre andel äldre. Under åren 2014-2019 minskade antalet personer i åldrarna 20-65 i alla kommuner i länet utom Umeå, i andel av befolkningen skedde en minskning i alla kommuner utom Umeå och Vännäs (källa: SCB)

I Västerbotten är arbetslösheten låg om man jämför med övriga landet och några av länets kommuner har bland den lägsta arbetslösheten i hela landet. I april 2021 var 6,1% av arbetskraften i Västerbotten arbetslösa, motsvarande siffra för riket var 8,2%. (källa: Arbetsförmedlingen)

Med ovanstående som grund samtidigt som för få människor flyttar till vår region blir det än viktigare att personer som idag inte har ett jobb kommer direkt till arbete eller till studier som leder till arbete. I denna målgrupp finns utrikes födda, personer som saknar gymnasieutbildning samt personer som av olika anledningar är långtidsarbetslösa. Under åren 2014- 2019 var befolkningstillväxten i Västerbotten 3,5 % att jämför med rikssnittet 5,9 % och egentligen så stod Umeå för hela tillväxten samtidigt som många kommuner har negativ befolkningstillväxt (källa: SCB)

Det första mötet, med temat Ökat arbetskraftsutbud hålls 17 juni 2021.

Kommande dialogmöten:
Inflyttning & Arbetspendling – 8 oktober 2021
Kompetensutveckling/livslångt lärande – 8 december 2021

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen