2021-Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet

18 maj, 2021
Mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten finns ett samverkansavtal om kompetensförsörjning.

För att konkretisera samverkan inom kompetensförsörjningsområdet planeras för tematiska dialogmöten under 2021 och 2022. Syftet med dessa möten är att stärka samverkan mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten inom området samt att öka kunskapen kring aktuell forskning och det operativa arbetet som sker inom kompetensförsörjning genom Region Västerbotten.

Bakgrund och fakta

Västerbotten står inför en enorm utmaning med kompetensförsörjning. Den redan stora efterfrågan på arbetskraft inom alla yrkesområden har blivit än större i och med tillväxten och etableringarna i vår region.

Samtidigt är den demografiska situationen i de flesta kommuner utmanande med allt färre personer i arbetsför ålder (20- 65) och en allt högre andel äldre. Under åren 2014-2019 minskade antalet personer i åldrarna 20-65 i alla kommuner i länet utom Umeå, i andel av befolkningen skedde en minskning i alla kommuner utom Umeå och Vännäs (källa: SCB)

I Västerbotten är arbetslösheten låg om man jämför med övriga landet och några av länets kommuner har bland den lägsta arbetslösheten i hela landet. I april 2021 var 6,1% av arbetskraften i Västerbotten arbetslösa, motsvarande siffra för riket var 8,2%. (källa: Arbetsförmedlingen)

Med ovanstående som grund samtidigt som för få människor flyttar till vår region blir det än viktigare att personer som idag inte har ett jobb kommer direkt till arbete eller till studier som leder till arbete. I denna målgrupp finns utrikes födda, personer som saknar gymnasieutbildning samt personer som av olika anledningar är långtidsarbetslösa. Under åren 2014- 2019 var befolkningstillväxten i Västerbotten 3,5 % att jämför med rikssnittet 5,9 % och egentligen så stod Umeå för hela tillväxten samtidigt som många kommuner har negativ befolkningstillväxt (källa: SCB)

Det första mötet, med temat Ökat arbetskraftsutbud hålls 17 juni 2021.

Kommande dialogmöten:
Inflyttning & Arbetspendling – 8 oktober 2021
Kompetensutveckling/livslångt lärande – 8 december 2021

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen