Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

19 maj, 2023

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson är en av huvudtalarna på Mötesplats Lycksele 2023. Vi fick ett samtal med henne om hur hon ser på länets utveckling och vad hon kommer att tala om när vi möts i Lycksele den 31 maj-1 juni.

Hur ser läget ut för den hållbara utvecklingen i Västerbotten?

– Det finns ljuspunkter, men också stora utmaningar. Det kommer inte att gå om vi inte jobbar hårt tillsammans, allihopa. Det är så viktigt att vi samlas och får till samsyn och samarbete för att möta de komplexa utmaningar vi ser. Vi måste lära av varandra och samskapa.

Vad kan Länsstyrelsen bidra med för att påverka i rätt riktning?

– Framför allt jobba med hållbarhet. Vi har ett statligt uppdrag att uppfylla de nationella målen inom jämställdhet, folkhälsa och klimat med mera, men vi klarar det inte själva. Vi behöver jobba tillsammans med företag, kommuner, regioner och myndigheter i samverkan. Bara så kan vi nå den hållbara utvecklingen.

Du har engagerat dig för jämställdhet för en hållbar samhällsomvandling. Hur kan vi jobba med det?

– Det är otroligt viktigt att skapa hållbara samhällen som är attraktiva för både män och kvinnor. Det är ett problem för norra Sverige att mycket upplevs som mansdominerat och att det är männens intressen som samhället fokuserar på, både inom fritid och arbete. Om inte hela familjer vill flytta hit eller stanna kvar, får vi problem. Då får vi ett fly in/fly out-samhälle som skapar stora risker för utsatthet för både män och kvinnor.  

– Vi kan göra jättemycket för att skapa bättre förutsättningar för jämställdheten, bland annat se till att kvinnor syns och kommer till tals. Nätverk för företagande kvinnor är ett sätt att jobba för att göra det mer attraktivt för kvinnor att komma hit och bidra med sina företag och idéer.

Vad ska du tala om på MPL?

– Jag kommer att tala om vår tids komplexa problem; wicked problems, bland annat inom kompetensförsörjningen, markanvändandet och energibehovet. Det här är stora och svåra problem, men det är viktigt att vi inte bara fokuserar på att hantera målkonflikter. Vi måste hitta målsynergier som uppfyller flera mål samtidigt.

Helene Hellmark Knutsson är Västerbottens landshövding. Hon har varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i näringsutskottet. Mellan åren 2014 och 2019 var Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning. 

Foto: Patrick Trägårdh

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
13
maj
2024

Vi behöver ett mer jämställt företagande!

pressbild-jan-larsson169
7
maj
2024

”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

Rulla till toppen