Vi behöver ett mer jämställt företagande!

13 maj, 2024

Landshövding Helene Hellmark Knutsson gästar Mötesplats Lycksele och medverkar i programpunkten Hur kan Västerbotten bli en föregångare när det gäller kvinnors företagande?

Här berättar landshövdingen mer om varför frågan är viktig för jämställdheten, hållbarheten och kompetensförsörjningen.

Varför det är viktigt med kvinnors företagande i Västerbotten?

– Det behövs en mångfald av företag parallellt med de stora framtidssatsningarna inom industrin för att utvecklingen i norra Sverige ska bli hållbar. Hela befolkningens entreprenörskap och innovationsförmåga behövs och därför är det viktigt att fler kvinnor tar steget till företagandet, och att deras företag kan utvecklas och stärkas för att bidra till tillväxt och attraktionskraft.

– Idag är majoriteten av dem som flyttar till Västerbotten män, där många jobbar fly in, fly out. Vi behöver attrahera fler kvinnor till norra Sverige, men också fler män tillsammans med sina familjer, som vill bo och leva sina liv här. För att det ska kännas lockande för fler, behövs alternativ till en anställning inom industrin eller i offentlig sektor. Här kan egenföretagandet spela en avgörande roll. Att kvinnor vill etablera sina företag i Västerbotten är viktigt för vår fortsatta samhällsutveckling.

Hur kan Länsstyrelsen och andra aktörer främja kvinnors företagande?

– Inom länsstyrelsen arbetar vi med att underlätta möten och samarbeten mellan olika aktörer för att främja länets utveckling. Vi samlar en länsövergripande bild som vi tar vidare till nationell nivå.

Kvinnors företagande är en viktig fråga och därför tog jag initiativet till De 4K som jag har startat tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlandsriskkapitalsstiftelse. De 4K är en plattform för kvinnor som äger, driver eller investerar i företag i Västerbotten. Det är ett länsövergripande komplement till lokala nätverk och drivs i samverkan med flera näringslivsorganisationer.

– Genom De 4K synliggör vi kvinnors företag i Västerbotten. Vi skapar mötesplatser som utvecklar företagen och bygger nätverk som både stärker befintliga affärer och genererar nya kontakter. De 4K står för kapital, kompetens, kontakter och kunder – det som alla behöver för att driva framgångsrika företag, oavsett man eller kvinna.

– Vi har börjat utveckla ett investerarnätverk och bjuder in personer till De 4K:s mötesplatser som vill investera i kvinnors företag. Idag går endast en procent av allt riskkapital till företag som ägs av kvinnor. Här behövs en strukturförändring. Hela främjandesystemet måste öka sin kunskap om kvinnors entreprenörskap för att kunna erbjuda dem likvärdiga möjligheter att utvecklas som de mer traditionella företagen som drivs av män inom exempelvis tillverkningsindustrin.

– Under samma paraply som De 4K har vi även tagit initiativet till Kraftsamling Västerbotten. Det är ett kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, banker och organisationer, som handlar om att utveckla främjandearbetet kring kvinnors företagande, entreprenörskap och investeringar.

– Vi vill bredda bilden av en framgångsrik företagare genom att lyfta länets många kvinnor som är soloentreprenörer. Entreprenörer som skapar sysselsättning till sig själva men även jobbar i nätverk och kluster, och som framgångsrikt bidrar till utveckling och innovation i näringsliv och samhälle, både lokalt och globalt. 

Hur kommer frågan att tas upp under Mötesplats Lycksele?
– Under Mötesplats Lycksele kommer vi att tala om hur Västerbotten kan bli en föregångare när det gäller kvinnors företagande. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora bolag men i Västerbotten är det bara 15% av aktiebolagen som leds av kvinnor. För att vara en föregångare i omställning och möta såväl möjligheter som utmaningar är det avgörande att vi nyttjar hela samhällets potential. Faktum är att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa när det kommer till andelen kvinnor som driver företag. Hur kan det vara så i jämställda Sverige och framför allt, hur skapar vi förändring?

Foto: Patrick Trägårdh

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
13
maj
2024

Vi behöver ett mer jämställt företagande!

pressbild-jan-larsson169
7
maj
2024

”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

Rulla till toppen