”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

7 maj, 2024

Jan Larsson, vd på Business Sweden, ser fram emot att komma till Mötesplats Lycksele.

– Jag skulle vilja visa upp hur vi i Sverige går före i omställningen till det hållbara. Sverige och svenska företag är förebilder och Västerbotten är en förebild, säger Jan Larsson

Här berättar han mer om hur vi kan tänka kring investeringar, tillväxt, hållbarhet och omställning.

Hur kan utländska investeringar i Västerbotten hjälpa till att skynda på arbetet med omställningen? 

– Värdet av exporten motsvarar ungefär 50 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och av detta värde står utlandsägda bolag för hälften. Västerbotten är duktiga på mycket, till och med ledande på vissa områden som batteriindustrin och för att fortsätta den starka utvecklingen är vi beroende av vår omvärld.  

– Att tillgodose sig av ny teknik, innovationer och kompetens både inom och utanför landets gränser är av största vikt för vår fortsatta tillväxt och Västerbotten är en del av den framgångssagan och vi kan göra ännu mer framåt för att utveckla regionen och vårt land, inte minst genom fler utländska investeringar som bidrar till omställningen. De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till rekordnoteringen 468 miljarder SEK 2022, vilket är närmare tre gånger så mycket som 2021 och resultatet för 2023 visar på en fortsatt hög nivå på 312 miljarder kronor. Sverige hamnar således högt upp på listan över länder som är attraktiva för utländska investeringar. Det är positivt och ger stora möjligheter både för oss som land och för enskilda regioner.

Vilka behöver vi i Västerbotten samverka med? 
– De som jobbar för ett växande Västerbotten gör ett fantastiskt arbete, man ser tydligt i alla mätningar att regionen växer så det knakar!   

– Samverkan på nationell, regional och lokal nivå är viktigt för att fortsätta bygga regional attraktionskraft, underlätta för företagen och de boende, lyckas med omställningen och internationaliseringsarbetet. För det export och investeringsfrämjande arbetet är Business Sweden såklart en viktig samverkanspartner. För oss är ett nära regionalt samarbete avgörande för att lyckas med våra uppdrag att öka de utländska investeringarna till hela Sverige och svensk export.  

– Regionen har framgångsrikt lyckas attrahera utländska företagsetableringar, vilket är imponerande och viktigt för framtiden. Den snabba tillväxten medför också utmaningar såsom kompetensbrist. 
Kompetensförsörjningen är en enormt viktig framtidsfråga där Business Sweden är en av ett flertal organisationer som fått i uppdrag att attrahera, landa och behålla internationell kompetens som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.  
 

Kan du säga några ord om vad du i övrigt kommer att ta upp i ditt tal? 

– Först och främst vill jag säga att det är en ära att få vara huvudtalare för Mötesplats Lycksele. Jag ser fram emot att träffa alla på plats. Jag kommer att göra en internationell utblick för att ge en bild av hur svenska företag påverkas av geopolitik och kriser för att slutligen landa i det nationella, regionala och lokala.  Jag hoppas förstås att fler får upp ögonen för Business Sweden och våra tjänster. Vi kan vara och vill vara en partner som bidrar till att få fler företag från Västerbotten att våga ta klivet ut i världen men också var den partner som bidrar till att utländska investeringar landar i just Västerbotten.  

– Business Sweden ägs av näringslivet och staten tillsammans. Vi har ett tydligt uppdrag att bidra till jobb, konkurrenskraft och hållbarhet genom att hjälpa svenska företag att nå ut till nya marknader och att hjälpa utländska bolag att investera och växa i Sverige. Vårt uppdrag blir mer utmanande ju mer komplex världen blir. Vi ska både förstå och kunna hjälpa svenska och utländska företag med tillväxtstrategier, analyser och stöda deras business case. Vår globala närvaro med kontor och duktiga medarbetare runt om i världen är en styrka. 

Vem tycker du bör komma till Mötesplats Lycksele och ta del av programpunkten? 

1. Spontant skulle jag vilja se världens ledare här tillsammans med er. Jag skulle vilja visa upp hur vi i Sverige går före i omställningen till det hållbara. Sverige och svenska företag är förebilder och Västerbotten är en förebild.  

2. Alla som är intresserade av att bidra till Västerbottens fortsatta utveckling. Det är enbart när alla relevanta aktörer som det lokala näringslivet med alla företag, kommunen, regionen och nationella aktörer som Business Sweden samarbetar som vi kan åstadkomma riktiga resultat. Jag hoppas personligen få träffa både företag, kommunala och regionala beslutsfattare för att se om vi gemensamt kan åstadkomma nya spännande saker här.  

3. Så är du en företagare som vill veta mer om hur just ditt företag kan få stöd att hitta nya utlandsmarknader eller jobbar du inom kommun eller region och vill veta hur på Business Sweden kan ge stöd för att attrahera utländska investeringar till regionen hoppas jag att du vill komma.  

Text: Jessica Larsson Svanlund

Foto: Business Sweden

Om programpunkten Hur ökar vi takten på omställningen i Västerbotten?

Västerbotten är föregångare i omställning men vi behöver öka takten. Vilka trender och samhällsförändringar sker ute världen som kan påverka vår region?
Västerbottens företag som går före i omställningen, vad är drivkraften och vad behöver de för att ta nästa steg? Hur kan vi inspireras och påskynda arbetet genom att vara en attraktiv region och på så sätt locka till fler utländska investeringar? Kan vi öka den gränsöverskridande samverkan?

Keynote: Jan Larsson, vd Business Sweden

Medverkande:
Jan Larsson, vd Business Sweden
Ole M. Kolstad, vd Rana Utvikling
Anders Hjalmarsson, vd Västerbottens Handelskammare
Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans Kommun och styrelseordförande Sparbanksstiftelsen Norrland

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
13
maj
2024

Vi behöver ett mer jämställt företagande!

pressbild-jan-larsson169
7
maj
2024

”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

Rulla till toppen