Människors förmågor är nyckeln till att klara den hållbara omställningen

24 maj, 2024

Dr. Fredrik Lindencrona, PhD, Head of Research Co-creation, Inner Development Goals talar under Mötesplats Lycksele på temat Hur transformerar vi tillsammans för en hållbar framtid. Här berättar han mer om vad det innebär, och vilka förhoppningar han har om Mötesplats Lycksele.

Kan du beskriva ditt uppdrag i Inner Development Goals i korthet?

– Inner Development Goals är en internationell stiftelse som fokuserar på de mänskliga förmågor som vi alla, och i synnerhet ledare i olika sammanhang, behöver för att kunna driva komplexa frågor såsom hållbar utveckling framgångsrikt. Jag var med och grundade detta arbete för fyra år sedan med ett par personer med olika bakgrunder inom ledarskaps- och organisationsutveckling, strategisk kommunikation med mera. Nu leder jag vårt arbete med forskare runt hela världen som alla på olika sätt och med olika bakgrunder intresserar sig för hur man kan stärka människors förmågor i alla möjliga olika sammanhang såsom organisationers ledning och samverkan, i utbildningssammanhang längs livet och i människors vardagsmiljöer.  


Vilka faktorer är de viktigaste att jobba med för att utveckla ledares förmågor att driva omställning för hållbar utveckling?

– Vi menar att människors grundläggande förmågor, individuellt och tillsammans är en avgörande och bortglömd nyckel för att de tekniska, finansiella och andra hävstängerna för omställning faktiskt ska kunna få komma till användning i den skala som behövs och få den utväxling som är nödvändig. Det ramverk vi nu använder för att beskriva dessa mänskliga förmågor samlar forskning och beprövad erfarenhet inom många olika relevanta fält och är utvecklat för att kommunicera de viktigaste förmågorna i de fem dimensioner som vi identifierat.

– De fem dimensionerna är relationen till sig själv, sina grundläggande värderingar (dimensionen: vara), vår förmåga att förstå komplexa situationer utifrån många olika perspektiv (dimensionen: tänka), vår relation till varandra, den plats och natur vi lever med (dimensionen: relatera), vår förmåga att samarbeta med andra kompetenser och perspektiv (dimensionen: samarbeta) och vår förmåga att driva förändring och hitta vägar för att leverera resultat (dimensionen: agera). Var och en av dessa innehåller ett par specifika förmågor. Ramverket ger oss alla ett samlat språk för att beskriva de viktigaste förmågorna och nu arbetar vi intensivt med en global dialogprocess med experter från alla kontinenter att tillsammans samla insikter från deras kulturella miljöer för att kunna uppdatera ramverket. Vi har hittills fått svar från fler än 12 000 personer från 100 länder. 


Vad kommer du att tala om på MPL?

– Jag har fått förmånen att både hålla en keynote och köra break-outsessioner med lite andra fantastiska personer så jag tänkte försöka maximera de olika formatens möjligheter. I korthet kommer det handla om hur människor, inte minst i ledarroller, i Västerbotten behöver värdesätta de fem IDG-dimensionerna, se dem i ljuset av Västerbottens unika historia, kultur och förutsättningar och stärka det som behövs för att kunna driva de många angelägna omställningsprocesserna man är igång med framgångsrikt. 

– FN:s och forskarvärldens budskap är tydligt: det är människors förmågor och beslutsamhet som avgör hur vi tillsammans kommer att lyckas med denna omställning, men hur det blir det till en verklighet utifrån de specifika förutsättningarna i Västerbotten med västerbottningarnas kraft hoppas jag vi kan börja reflektera, resonera om och utforska tillsammans på mötesplatsen. Självklart i min keynote, i våra break-outsessioner men också, inte minst, i alla andra samtal med varandra i pauser och på andra sätt under mötesplatsen. Jag ser fram emot att få länka det globala i världen med det lokala i Västerbotten och dess kommuner tillsammans med alla deltagare! 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen