Innovationsloopen väcker intresse även utanför regionen

27 oktober, 2014

Region Västerbotten anordnade i samarbete med Tillväxtverket på tisdagen ett seminarium på Sliperiet i Umeå, som en del av den pågående konferensen ”Impact of Culture”. Temat var Innovationsloopen – Action-driven Co-Innovation for Growth.

 

– Viktiga aspekter för regional utveckling är hur vi ser på vår framtid och hur norra Sverige uppfattas av andra, sa Thomas Hartman, kommunikationschef vid Region Västerbotten.

 

Ett trettiotal åhörare, varav flera utländska, lyssnade och fick möjlighet att ställa frågor om hur Innovationsloopen är uppbyggd och fungerar.

 

– Det finns ett växande intresse för vårt sätt att arbeta även utanför Västerbotten och Sverige, sa Torbjörn Johansson, operativ projektledare och en av föreläsarna.

 

Utifrån succén med den första ”Mötesplats Lycksele” förra året har Region Västerbotten arbetat fram ett årligt strukturerat koncept för regional utveckling, med fasta och mobila mötesplatser inom ramen för Innovationsloopen.

 

– Det gäller att få med medborgarna och involvera dem aktivt i processen för att skapa den samhällsutveckling de vill ha, sa Torbjörn Johansson.

 

Innovationsloopen börjar med en sedvanlig sammankomst i januari under Västerbotten på Grand Hotel i Stockholm, där bland annat årets tema fastställs. Därefter genomförs ett antal idéverkstäder på olika geografiska platser där olika underteman inom huvudtemat lyfts fram och problematiseras. De starkaste bidragen skickas vidare till Utvecklingsverkstäderna vid ”Mötesplats Lycksele” i juni, där idéerna under två intensiva dygn utvecklas till prototyper.

 

– Det här unika arbetssättet går ut på att samla ett stort antal människor, i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter, i olika team för att kartlägga samhällsproblem och arbeta med långsiktiga lösningar, menade Torbjörn Johansson.

 

I nästa steg ställs prototyperna inför en expertpanel – ett rådgivande ”draknäste” som med konstruktiva metoder hjälper till att lyfta projekten till nästa nivå, mot produktutveckling och/eller nya företag. Inom Innovationsloopen ligger även Almedalsveckan i Visby och ett antal mobila mötesplatser som TedX och olika hackatons. Till Utvecklingsverkstäderna knyts även ett så kallat Maker’s Lab där idéer direkt kan utvecklas till smarta objekt.

 

Thomas Hartman från Region Västerbotten ser att styrkan i konceptet ligger i vissheten att ingen utifrån kan lösa de problem som finns i Västerbotten och norra Sverige.
– Fördelen med att jobba på det här sättet är att vi faktiskt får ut någonting och att vi kan visa omvärlden att vi är riktigt duktiga på att förädla idéer.

 

Innovationsloopen är ett sätt att undersöka vilka behov som finns i regionen men minst lika viktigt är att utveckla former för hur man förädlar och gör verklighet av de idéer som kommer fram. Normkritisk granskning ingår i Loopens innovationsprocess.

 

Olov Forsgren, professor vid Stockholms universitet och forskningsansvarig ser Innovationsloopen som en del av den långsiktiga samhällsutvecklingen:

 

– Utifrån mitt helikopterperspektiv försöker jag ta fram system som förbättrar och utvecklar hela företagsklimatet. Det behövs människor från olika områden som hjälper till att föda systemen.

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen