Mycket energi om smart energi

26 mars, 2015

Vid årets andra idéverkstad grävde 35 deltagare från samhällets alla delar ner sig i innovationsskapande kopplat till smart energianvändning med mindre miljöpåverkan.

 

Idéverkstaden ”Smarta samhällen” är den andra av sex idéverkstäder som utförs under våren inom Innovationsloopen- Region Västerbottens innovationsskaparprocess. Som värd för dagen stod Skellefteå kraft.

– Morgondagens energilösningar är inget vi löser själva, det är just därför vi engagerar oss i innovationsloopen, sa Ann-Christine Schmidt, FoU-koordinator vid Skellefteå kraft. Att vi är med i den här innovationsprocessen kommer på sikt att löna sig för bolaget, Västerbotten och världen- så det är en win-win för alla.

 

Smarta samhällen

Smarta samhällen syftar till smart energianvändning med mindre miljöpåverkan och grundar sig på hur användarnas attityder och beteenden uppdateras och interagerar med varandra. Syftet är att stimulera människor, företag, organisationer och myndigheter att utvärdera sin miljöprofil och tillsammans med energiproducenter höja medvetenheten om effekterna och identifiera möjligheterna med en tillväxtdrivande inställning. Digital teknik, öppna data och sensorstyrda automatiserade mätningar ger nya förutsättningar till beteendeförändringar.

 

Inspirationsföreläsningar

Dagen inleddes med att ett antal inspirerande föreläsningar kopplade till temat.

Mattias Vesterberg, doktorand vid Umeå universitet, redogjorde kring den rapport som har skrivit för Energimarknadsinspektionen om efterfrågeflexibilitet. Rapporten pekar bland annat på korrelationen mellan elanvändning och inkomstökningar samt de efterfrågetoppar på el som hushållen har under dygnets timmar.

– En vanlig familj kan tjäna en krona på att förskjuta sin middag bort från timmarna då vi ser efterfrågetoppar, sa Mattias Vesterberg. Det innebär att de ekonomiska incitamenten för att en familj ska ändra sitt beteende är ganska små.

 

En annan av inspiratörerna var Claus Popp Larsen från ACREO Swedish ICT som talade om öppen data som förutsättning för innovationer i samhället. I digitala fastighets-, komfort-, säkerhets- och omsorgstjänster finns i dagsläget flera parallella system, vilket enligt Claus Popp skulle kunna effektiviseras genom öppna system.

– Genom att dela på infrastrukturen sparar vi mycket pengar, men genom att dela på data så delar vi också på innovationskraften, sa Claus Popp. Konsumenterna kommer inte acceptera länge till att ha massor av olika ”boxar” i hemmet, allt måste samordnas.

 

ACREO Swedish ICT samarbetar i dagsläget med allmännyttan Skebo i Skellefteå för att identifiera smartare lösningar i hemmen.

 

Nya idéer till Mötesplats Lycksele

Under dagen processade de fem grupperna fram fem nya idéer på verktyg, produkter och tjänster riktade mot smart energianvändning. Bland idéerna fanns förslag på hur energi ska kunna lagras och förbrukas vid ökat behov, smarta stadsdelar och upplysningssatsningar riktade mot skolbarn. Idéerna slussas vidare till Mötesplats Lycksele där utvecklingsverkstäder ska formatera riktiga produkt- och affärsförslag utifrån de förslag som kom fram under dagen i Skellefteå. Mötesplats Lycksele pågår den 3-4 juni på Hotell Lappland i Lycksele.

 

Nästa idéverkstad har temat ”socialt inkluderande” och hålls i Granö den 21 april.

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen