Krönika: Så blir svensk sjukvård mer innovativ

25 april, 2015

Vården och omsorgen möter idag stora utmaningar genom större ekonomiskt tryck i kombination med ett ökande vårdbehov av en åldrande befolkning. Sverige har historiskt varit ett föregångsland när det gäller innovativa medicintekniska lösningar inom vård och omsorg. Dessa två beskrivningar av Sverige, vill vi ska övergå i en verklighet med en innovativ värdebaserad hälso- och sjukvård som uppnår jämlik hälsa och en stark medicinteknikbransch som fortsätter utveckla nya medicintekniska lösningar i Sverige.

 

I februari 2015 presenterade SCB en pilotundersökning med statistik om innovation i svensk hälso- och sjukvård. Statistiken visar på något mycket viktigt. Nämligen att innovationer på sjukhus ger förbättrad patientsäkerhet, kortare behandlingstid och effektivare behandling av patienter. SCB:s siffror visar också att den främsta drivkraften att använda innovationer på sjukhus finns hos personalen själva, men att även intern omorganisation, nya lagar och riktlinjer är centrala incitament.

Sjukhusekonomin däremot är enligt SCB inte en parameter som driver innovation. Detta resultat speglar antagligen hur budgetarbete idag inte tillräckligt inkluderar värde, kvalitet eller den långsiktighet som krävs för att bygga upp en hållbar sjukvård. Glädjande nog finns det flera initiativ som arbetar för att koppla ihop värde och kvalitet med hur budgetar utformas.

Ett sådant exempel är det nu Bostonbaserade institutet, ICHOM som arbetar med att utveckla verktyg för att mäta, och därmed ge möjlighet att skapa ersättningsmodeller för att belöna värdeskapande.

 

Att mäta, följa upp och jämföra utveckling över tid är centralt för att kunna driva utvecklingen i rätt riktning. Därför är uppdraget att utveckla innovationsstatistiken som SCB har så viktigt. Till detta behövs satsningar på implementeringsforskning som visar på hur innovativa behandlingsmetoder kan komma till användning och skapa värde.

Parallellt med statistik och forskning behövs också konkret handling. Det är därför som jag och innovationslandstingsrådet i Stockholm, Daniel Forslund, har tagit initiativ till att stärka samarbetet mellan Stockholms läns landsting och medicinteknikföretagen. Sedan vi presenterade vårt samarbete den 7 april har flera regioner signalerat att de vill vara med och utveckla detta samarbete tillsammans med oss.

Det är stora och små frågor som behöver diskuteras. Det handlar om samhällsnytta, att effektiva och bra vårdprocesser ska komma personer med vårdbehov till del, att vården snabbare ska tillgodogöra sig de intelligenta verktyg som ger patienterna den mest effektiva behandlingen, hur företagen blir bättre på att fånga upp vårdens behov och att lyfta in upphandlingsfrågorna i långsiktiga strategiska beslut.

 

Innovationer skapas när många olika aktörer och kompetenser möts. Då uppstår möjligheter, idéer kopplas ihop med kapital och nya lösningar kan spridas.

Jag ser därför med stor glädje fram mot resultatet av den idéverkstad om ”Digital hälsa” som arrangeras den 28 april av Innovationsloopen i Västerbotten. Det arbete som görs inför och under Mötesplats Lycksele är en viktig del av det gemensamma arbetet för en innovativ vård och omsorg av högsta kvalitet och en jämlik hälsa i hela landet.

 

Anna Lefevre Skjöldebrand

Vd Swedish Medtech

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
13
maj
2024

Vi behöver ett mer jämställt företagande!

pressbild-jan-larsson169
7
maj
2024

”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

Rulla till toppen