Debatt: Var smart

12 april, 2016

Under våren arrangeras en rad idéverkstäder där de starkaste förslagen på nya innovationer går vidare till utvecklingsverkstäderna vid Mötesplats Lycksele där framtidens företag och produkter kan skapas. I Norran 12-04-2016 skriver en rad aktörer om varför man arrangerar en idéverkstad i Skellefteå med temat ”smarta samhällen”.

 

Det som kan digitaliseras bör digitaliseras. Det är vår fasta övertygelse och det är därför vi tillsammans vill satsa på att göra Skellefteå och Västerbotten till det smartaste samhället i Sverige, ja varför inte världen?

 

Smarta samhällen handlar om att bygga in ny teknik i vår vardag. Att låta det manuella övergå till det digitala. I hemmet kan det handla om att mäta och styra el, larm, vatten, maskiner etc. utan att behöva reflektera- det bara görs utifrån vad som passar dig bäst. Ute i det offentliga rummet kan gatubelysning, attraktioner och mycket mer anpassas efter den enskilde istället för kollektivet- fort är det gjort genom att ta till vara på öppen data.
Smarta samhällen är en fråga om ökad trygghet, en hållbar miljö och en bättre välfärd. Det är inte utan en viss oro vi tror att detta också är en nödvändighet. Vi blir snabbt färre som ska ta hand om fler. I det läge vi står med för lite personal inom bland annat omsorgssektorn blir det extra tydligt att vi måste ta ett rejält krafttag för att göra samhället smartare. Vi ska släppa in de digitala lösningarna för att istället kunna satsa mänskliga resurser på kontakten direkt mellan människor.
För att kunna ta till vara på möjligheterna behöver såväl offentlig som privat sektor våga satsa på smarta lösningar i sina verksamheter. I Skellefteå deltar allmännyttiga Skebo, Skellefteå Kraft och kommunen tillsammans i ett projekt som skapar smarta boendemiljöer. Mätinstrument och sensorer installeras i lägenheter för att underlätta vardagliga bestyr. Vi är ivriga att se fler kommuner, landsting, företag och organisationer följa efter med smarta satsningar. Bland Sveriges landsting leder Uppsala landsting ligan i att digitalisera vårdtjänster. Vilka tar upp kampen om att gå om Uppsala landsting och istället för att lägga resurser på administration låta personalen vara med patienterna?

Sveriges regering har varit tydlig. Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan har sagt att genom digitaliseringen kan invånare leva både trivsammare och mer miljövänligt. Vi tar honom på orden och är övertygade om att vi har förutsättningarna att vara ett föredöme i förverkligandet av dessa visioner. Västerbotten har kapaciteten att bära samhällsutvecklingen via nätet, så varför inte ta chansen och satsa stort? Utvecklingen av de smarta tjänsterna har kommit så pass långt att det snart är svårt att argumentera mot den här nödvändiga trenden.

Med anledning av detta samlar vi idag personer från hela samhället i en idéverkstad, i Skellefteå, för att tillsammans skapa förslag på produkter som kan vara en del av det smarta samhället. Med en bred representation kan vi enklare identifiera vad i vår vardag som kan digitaliseras. De bästa förslagen skickas vidare till Mötesplats Lycksele, länets stora framtidskonferens som hålls i juni. Där hoppas vi att våra idéer kan utvecklas till riktiga produkter och företag.
Om vi ska ha en hållbar vardag imorgon måste den vara smart.

Jonas Lundström, chef enheten näringsliv och samhällsbyggnd Region Västerbotten
Ann-Christine Schmith, koordinator forskning, utveckling och innovation Skellefteå Kraft
Hans Hentzell, Koncernchef Swedish ICT, RISE
Johnny Högberg, vd Skellefteå science city

 

Debattartikeln finns att läsa även på Norrans hemsida.

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen