Debatt: Var smart

12 april, 2016

Under våren arrangeras en rad idéverkstäder där de starkaste förslagen på nya innovationer går vidare till utvecklingsverkstäderna vid Mötesplats Lycksele där framtidens företag och produkter kan skapas. I Norran 12-04-2016 skriver en rad aktörer om varför man arrangerar en idéverkstad i Skellefteå med temat ”smarta samhällen”.

 

Det som kan digitaliseras bör digitaliseras. Det är vår fasta övertygelse och det är därför vi tillsammans vill satsa på att göra Skellefteå och Västerbotten till det smartaste samhället i Sverige, ja varför inte världen?

 

Smarta samhällen handlar om att bygga in ny teknik i vår vardag. Att låta det manuella övergå till det digitala. I hemmet kan det handla om att mäta och styra el, larm, vatten, maskiner etc. utan att behöva reflektera- det bara görs utifrån vad som passar dig bäst. Ute i det offentliga rummet kan gatubelysning, attraktioner och mycket mer anpassas efter den enskilde istället för kollektivet- fort är det gjort genom att ta till vara på öppen data.
Smarta samhällen är en fråga om ökad trygghet, en hållbar miljö och en bättre välfärd. Det är inte utan en viss oro vi tror att detta också är en nödvändighet. Vi blir snabbt färre som ska ta hand om fler. I det läge vi står med för lite personal inom bland annat omsorgssektorn blir det extra tydligt att vi måste ta ett rejält krafttag för att göra samhället smartare. Vi ska släppa in de digitala lösningarna för att istället kunna satsa mänskliga resurser på kontakten direkt mellan människor.
För att kunna ta till vara på möjligheterna behöver såväl offentlig som privat sektor våga satsa på smarta lösningar i sina verksamheter. I Skellefteå deltar allmännyttiga Skebo, Skellefteå Kraft och kommunen tillsammans i ett projekt som skapar smarta boendemiljöer. Mätinstrument och sensorer installeras i lägenheter för att underlätta vardagliga bestyr. Vi är ivriga att se fler kommuner, landsting, företag och organisationer följa efter med smarta satsningar. Bland Sveriges landsting leder Uppsala landsting ligan i att digitalisera vårdtjänster. Vilka tar upp kampen om att gå om Uppsala landsting och istället för att lägga resurser på administration låta personalen vara med patienterna?

Sveriges regering har varit tydlig. Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan har sagt att genom digitaliseringen kan invånare leva både trivsammare och mer miljövänligt. Vi tar honom på orden och är övertygade om att vi har förutsättningarna att vara ett föredöme i förverkligandet av dessa visioner. Västerbotten har kapaciteten att bära samhällsutvecklingen via nätet, så varför inte ta chansen och satsa stort? Utvecklingen av de smarta tjänsterna har kommit så pass långt att det snart är svårt att argumentera mot den här nödvändiga trenden.

Med anledning av detta samlar vi idag personer från hela samhället i en idéverkstad, i Skellefteå, för att tillsammans skapa förslag på produkter som kan vara en del av det smarta samhället. Med en bred representation kan vi enklare identifiera vad i vår vardag som kan digitaliseras. De bästa förslagen skickas vidare till Mötesplats Lycksele, länets stora framtidskonferens som hålls i juni. Där hoppas vi att våra idéer kan utvecklas till riktiga produkter och företag.
Om vi ska ha en hållbar vardag imorgon måste den vara smart.

Jonas Lundström, chef enheten näringsliv och samhällsbyggnd Region Västerbotten
Ann-Christine Schmith, koordinator forskning, utveckling och innovation Skellefteå Kraft
Hans Hentzell, Koncernchef Swedish ICT, RISE
Johnny Högberg, vd Skellefteå science city

 

Debattartikeln finns att läsa även på Norrans hemsida.

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen