Mårten Blix till Mötesplats Lycksele

22 april, 2016

Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och tidigare sekreterare i Framtidskommissionen föreläser vid Mötesplats Lycksele under rubriken ”Digitalisering och arbetsmarknaden”.

 

Den erkände digitaliseringsforskaren talar vid Mötesplats Lycksele om hur digitaliseringen påverkar ekonomin och arbetsmarknaden. Digitaliseringen innebär en bred förändring och många institutioner och företag behöver anpassa sig.

 

– Kraften i utvecklingen kommer bero på vad beslutsfattarna gör, säger Mårten Blix. Om reaktionerna underminerar digitaliseringens fördelar kommer jobb- och lönepolariseringen sannolikt att bli betydligt mer omfattande. Löneskillnaderna kan komma att öka, i synnerhet eftersom ökningen av antalet nya arbetstillfällen kommer att bli långsammare.

 

Mårten Blix menar att många länder inte tagit digitaliserings utmaningar på tillräckligt stort allvarligt och riskerna för negativa återverkningar på arbetsmarknaden därmed har ökat.

Bland hans förslag på åtgärder finns bland annat att ta ut lägre skatt på arbete, att minska osäkerheten kring de regler som påverkar delningsekonomin, att skapa större möjligheter för livslångt lärande och att minska skillnaderna i socialförsäkringsskydd.

Efter föredraget hålls en panel med branschföreträdare från länet om hur digitaliseringen påverkar deras vardag i arbetslivet.

 

Mårten Blix medverkan vid Mötesplats Lycksele är en del av Kompetenforum där kompetens- och arbetsmarknadsfrågor står i fokus för den regionala utvecklingen. Ansvarig för Kompetensforum är Kompetensplattform Västerbotten vid Region Västerbotten.

 

Om Mårten Blix

Mårten Blix jobbar just nu med digitaliseringen och strukturella förändringar i ekonomin. Han arbetar just nu en bok som undersöker vad digitalisering kan innebära för den moderna välfärdsstaten i form av utmaningar för att finansiera välfärd och funktion på arbetsmarknaden.

 

Han har jobbat vid flera politiska institutioner: Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Riksbanken. Mårten Blix har också varit utsänd till statsrådets kansli som sekreterare i kommissionen för Sveriges framtid samt varit chefsekonom på Näringsdepartementet.

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen