Debatt: Digitalisera och förenkla vardagen för besöksnäringen

28 april, 2016

I Västerbottens folkblad 2016-04-28 skriver regionturismchef Annika Sandström tillsammans med länets destinationsbolag om turismsektorns utmaningar och möjliga utvecklingsområden.

 

Besöksnäringen är utan tvekan en av Västerbottens absolut viktigaste näringsgrenar. Vi har under lång tid talat om hur vi ska få fler att besöka och upptäcka vårt län, men nu är det hög tid att byta fokus. Vi behöver tala om grundförutsättningarna för att turismen ska kunna utvecklas över huvud taget. Det är dags att tala om förutsättningarna för våra turistföretag.

 

Vad är en modern besöksnäring? Vi tror att om tillvaron för turismföretagarna är hållbar blir upplevelsen bättre för de personer som besöker vår region. Vi vill sätta fingret på vad som bygger en modern besöksnäring på 10-talet. Vi tror att det finns två avgörande huvudfaktorer för att turismen ska vara hållbar – nämligen fysisk infrastruktur och digitalisering. Digitaliseringen skapar en ny nivå av tillgänglighet och tar oss bort från traditionell problematik som otillräcklig informationsspridning eller begränsad infrastruktur.

 

Givetvis finns det fortfarande mycket att önska inom flera områden, trafikinfrastrukturen för att nämna något. Västerbotten har ett stort behov av en utvecklad trafikinfrastruktur. Det måste bli lättare för våra besökare att ta sig från punkt a till punkt b. Begränsad kollektivtrafik försvårar, och ibland omöjliggör, företagens möjligheter att marknadsföra och tillgängliggöra sig. En förbättrad infrastruktur möjliggör en utveckling av besöksnäringen, som i sin tur skapar arbetstillfällen och förutsättningar för bibehållen samhällsservice på landsbygden. Här vilar ett stort ansvar på de regionala aktörerna själva, men också på staten och vår förmåga att påverka i Bryssel. Trafikens utmaningar är flera och varierande, från behovet av en Norrbotniabana till självklarheter som att regionbussar, tåg och flygavgångar ska kunna haka in i varandra. Utan ett generöst trafiksystem blir vardagen svårare, och likaså förutsättningen att driva företag runt om i vårt vackra län.

 

En nyckel till att förenkla vår vardag är digitala lösningar. Både trafiklösningar och information kan tillgängliggöras om vi på nya och effektiva sätt låter digitaliseringen bli en given del av Västerbottens besöksnäring. Men vi behöver bli bättre på att hitta nya kreativa lösningar på hur just detta ska gå till. Om vi lyckas med det så får vi också Sveriges bästa näringslivsklimat för turismsektorn. I Västerbotten har vi ett av världens bäst utbyggda bredband, men vi har inte lyckats fylla nätet med innehåll motsvarande dess kapacitet. Det kan delvis handla om att aktörer själva inte kunnat ta steget ut i det extremt tillgängliga informationsflöde som internet idag innebär. Det är svårt att veta vad som gör att man når fram i konkurrensen bland miljontals andra som också har möjligheten att förmedla sin destination, sitt hotell, sin upplevelse på det globala internetet. Här behöver en infrastruktur tillhandahållas som gör steget ut i det digitala lite kortare. Digitaliseringens möjligheter måste helt enkelt konkretiseras och exemplifieras inom en bransch där man av tradition vant sig vid att ordna det mesta själv med sina bara händer.

 

Med anledning av detta samlar vi idag personer från hela samhället till en idéverkstad i Lycksele, för att tillsammans skapa förslag på produkter och tjänster som kan vara en del av den moderna besöksnäringen på 10-talet. Med en bred representation kan vi enklare identifiera vad i vår vardag som kan digitaliseras. De bästa förslagen skickas vidare till Mötesplats Lycksele, länets stora framtidskonferens som hålls i juni. Där hoppas vi att våra idéer kan utvecklas till riktiga produkter, processer och företag. Vi vill ge besöksnäringens företag förtroende, tid och goda förutsättningar att genom digitalisering och nytänkande utveckla en bransch som, på grund av sin gräsrotsdemografi, inte alltid har resurser att var och en ska göra monetära satsningar.

 

Annika Sandström, Regionturismchef vid Region Västerbotten

Karin Fällman, verksamhetsledare Gold of Lapland

Maria Broman, vd Visit Skellefteå

Anna Wikholm Kjellberg, vd Visit Umeå

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen