Världen i Västerbotten – 1 juni

1 juni, 2017

Konferensens andra dag bjöd på ett minst lika spännande program som dag ett. Huvudtalaren Per Schlingmann talade om nutidens GUD och hur kvinnor får allt mer inflytande i samhället, Terese Begard släckte myten om introverta invånare på landsbygden och en intressant paneldebatt om Västerbottens export avslutade talarprogrammet.

Global attraktionskraft var temat som genomsyrade årets Mötesplats Lycksele. Konferensens två dagar ägnades år varsin vinkel under temat. Den 1 juni gick under rubriken “Världen i Västerbotten”  där frågeställningen Vad kan vi göra för att internationella aktörer ska öppna sina ögon och investera i länet?” höll den röda tråden.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva!, belyste landsbygdens betydelse ur ett framtidsperspektiv och ifrågasatte myterna om dess innevånare som introverta bakåtsträvare som inte gillar mångfald.

– Det är hög tid att uppgradera Landsbyden och dess invånare som en resurs, påpekade Terese Bengard.

Dagens andra talare, Annica Öhrn, representerade Region Östergötland och talade om hur arbetet med kvalitet varit en ledstjärna med satsningar som gett flera nationella framgångar och hur innovation kan användas som investering. Hon berättade också om hur Östergötlands bildande av region 2015 gett nya möjligheter till samverkan mellan regional utveckling och hälso- och sjukvård bland annat genom att identifiera samarbetsytor där näringsliv möter offentlig sektor.

Konferensens huvudtalare Per Schlingmann tog vid i mitten av dag två. Schlingmann som har lång erfarenhet både av politik och näringsliv talade om hur ledarskap och kommunikation kan användas för att skapa förändring men även hur den processen kan bibehållas över tid.

Nutidens GUD var den röda tråden under Schlingmanns föreläsning, dvs. digitalisering, urbanisering, digitalisering, och hur dessa faktorer påverkar samhällets utveckling. Både från ett politiskt- och invånarperspektiv. Betydelsen av det tredje rummet belystes, den offentliga mötesplatsen som nu är viktigare än någonsin när städer blir flekärniga och vidgas genom infrastrukturen.

– Det är enormt viktigt att hitta en form där Västerbotten tar ledarskap över platsen. Det innebär att samla, diskutera och definiera en målbild men också att hitta sina styrkor för att kunna uppnå global attraktionskraft. Rådde Per Schlingmann under sin föreläsning.

Sista talare på scenen var Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator Skellefteå Kraft och Patrik Öhlund, VD Node Pole. De presenter growth unlimited och talade om hur ökad digitalisering och ny teknik skapar möjligheter för nya tjänster och produkter. Viktig infrastruktur, tillgång till hållbar och stabil energiproduktion, hög kompetensnivå, politisk och geologisk stabilitet ger unika förutsättningar för Sverige och norra Sverige. Nya företag och industrisegment växer fram och leder under kommande år till flera industrietableringar och hur Skellefteå Kraft och Vattenfall tillsammans skapar unika fördelar för norra Sverige.

För att knyta ihop säcken avrundades talarprogrammet med en paneldiskussion ledd av Anna Olin Kardell. I panelen satt Anders Jonsson Rototilt, Katharina Saalo Business Sweden, Jenny Ferry Gate 88 och Peter Karlstén Gate 88. En intressant diskussion fördes kring Västerbottens export och internationalisering, med förankring i många av de tidigare talarnas föreläsningar.

Den absolut sista programpunkten bestod av finalen för utvecklingsverkstäderna som pågått parallellt med konferensen. Här presenterades fem vassa affärsidéer där publiken fick rösta fram tre vinnande team, vilka belönades med stipendium på 30.000 kr var för fortsatt utveckling av sina produkter.

– Fem riktigt starka idéer och tre mycket värdiga vinnare, bra och smarta lösningar på aktuella behov, säger Nicke Berglund, processledare i workshopen.

Mer om de vinnande teamen hittar du här.

Tillsammans avslutade Erik Bergkvist (S), Regionråd vid Region Västerbotten och moderatorn Anna Olin Kardell konferensen genom ett par tillbakablickar och varmt välkomnande till Mötesplats Lycksele 2018.

Stort tack för i år!

Bilder från konferensen hittar du här.

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen