Deltagarna får bygga Mötesplats Lycksele

7 mars, 2018
Den 30 – 31 maj 2018 arrangeras Mötesplats Lycksele för sjätte året i rad. Regionens stora kraftsamling ges en uppdaterad utformning och ett mer dynamiskt program än tidigare år. Bland annat ges deltagarna i år möjlighet att delvis skapa sitt eget program. Årets tema, som 2018 är ”Smart tillväxt”, sätter sin prägel på programmet. – Samverkan, kunskap och innovation är nycklar till en smart och hållbar tillväxt i vår region, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Den sjätte upplagan av Region Västerbottens framtidsdagar, Mötesplats Lycksele, ges ett stort lyft och nytt upplägg. Konferensen pågår 30 – 31 maj, där dag ett riktar fokus åt huvudtalare i plenum, prisutdelningar och socialisering. Dag två inleds med en arrangerad frukostdebatt, varpå kortare seminarier tar vid och deltagarna ges möjlighet att välja mellan fyra högaktuella huvudspår. – Ökat deltagarinflytande är ett kraftfullt sätt att förstärka dynamiken och samverkansmöjligheterna under Mötesplats Lycksele, där deltagare och aktörer kommer att dela innovationskraft, kunskap och erfarenheter med varandra, menar Anna Pettersson. Tanken är att mötesplatsen 2019 ska få en helt ny struktur och utformning där programmet blir ännu mer deltagarstyrt. Målsättningen är att bli ett starkare komplement till större mötesplatser som Almedalsveckan i Visby. Programmet för 2018 års mötesplats är under utformning och talare släpps allt eftersom under våren. Möjlighet finns också att komma med egna inspel till programmet. För mer information: Thomas Hartman, chef för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten 070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se Presskontakt: Olivia Collin, kommunikatör, Region Västerbotten 073-514 50 66, ​olivia.collin@regionvasterbotten.se

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbansstiftelsen Norrland

mpl_webb
19
mar
2024

Mötesplats Lycksele 2024 – anmälan har öppnat!

Patrik_Rickard
18
mar
2024

Välkommen till Mötesplats Lycksele 2024!

Rulla till toppen