Tio valbara seminarier

17 april, 2019
En del av konferensen innebär valfrihet och möjlighet till djupdykning. Dag två vid Mötesplats Lycksele inleds med valbara seminarier. Nedan kan du läsa mer om dess teman, innehåll och medverkande. Anmälan görs i samband med registrering den 22 maj.

Pass 1 09:00-09:45

1. Framtid Västerbotten
Tema: Regional utvecklingsstrategi

En sammanfattning av det pågående arbetet med Västerbottens nästa regionala utvecklingsstrategi. Presentation av de komponenter som arbetats fram för att beskriva Västerbotten år 2040.

Medverkande:
Niklas Gandal, processledare RUS 2020+, Region Västerbotten
Micaela Löwenhöök, strateg externa relationer, Region Västerbotten
Matilda Kjellmor, skådespelare

2. Tre goda exempel på samverkan för ökad konkurrenskraft
Tema: Besöksnäring

Besöksnäringen är en växande industri där lokala produkter utsätts för global konkurrens. För att överleva och utvecklas krävs produkter av hög kvalitet med platsspecifika värden. Västerbottens regionala turismorganisation Region Västerbotten Turism bygger därför sin strategiska verksamhet på att erbjuda insatser baserade på relevant, uppdaterad kunskap om besöksnäringens marknader och utveckling. Målet är att öka möjligheterna till avsättning för att därigenom stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Insatserna riktas till regionens producenter, förädlare och återförsäljare. Bland dessa blir det allt tydligare att samverkan med andra är ett sätt att effektivisera och stärka sitt eget företag.

Under detta seminarium presenteras tre goda exempel på samverkan mellan aktörer som direkt bidrar till ökad konkurrenskraft hos Västerbottens besöksnäring och livsmedelsproduktion.

Frågor som diskuteras:

  • Vilka fördelar och utmaningar uppstår genom samverkan mellan företag?
  • Hur kan en regional organisation stödja processen att skapa och bibehålla samverkan?

Medverkande:
Kajsa Åberg, Region Västerbotten Turism
Björn Norén, Restauranghögskolan
Peder Viklund, Hotell Toppen
Patrik Edin, Forsknäckarna

3. Kulturföretagen vill växa – vad finns att hämta i Bryssel?
Tema: H2020 projekt

En ögonöppnare om kulturens betydelse för den regionala utvecklingen och attraktionskraften. H2020 en unik möjlighet till utveckling och internationellt samarbete för Västerbotten. Vi går igenom vad H2020 är och vilka calls som kopplas till de kulturella och kreativa näringarna.

Seminariet genomförs på engelska.

Medverkande:
Slim Turki, Doctor, Lúxembourg Institute of Science and Technology
Marlene Johansson, vd eXpression
Oskar Njajta Östergren, filmproducent, Bautafilm
Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

4. Expansioner och etableringar: att rusta en kommun och region
Tema: Kompetensförsörjning

Intresset för Västerbotten är stort. Det märks genom att nya verksamheter väljer att etablera sig i regionen och genom att befintliga växer och utvecklas. Det här är en positiv utveckling som ställer krav på allt från bostäder, tillgång till service och tillgång till människor. Samtidigt är utmaningen med att hitta rätt kompetenser mer aktuellt än någonsin. För att möta upp detta krävs kunskap och samsyn!

Välkomna på ett seminarium för att ta del om information och kunskapsutbyte kring hur vi gemensamt stärker Västerbotten och arbetet med kompetensförsörjning för att även fortsättningsvis vara regionen som fler företag och myndigheter vill etablera sig i.

Medverkande:
Tobias Thomson, strateg utbildning och näringsliv, Region Västerbotten
Jan Midlert, sakkunnig näringsliv och utbildning, Region Västerbotten

5. Företagsstöd för jämställdhetsarbete
Tema: Företagsstöd

Hur företag kan jobba med jämställdhet och vilka stödmöjligheter finns?

Som företag har man skyldighet att bedriva jämställdhetsarbete inom flera områden för att motverka skillnader i mäns och kvinnors villkor. Det kan gälla allt från arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor till utbildning och kompetensutveckling. Att ett aktivt jämställdhetsarbete lönar sig finns det flera exempel på så varför vänta? Hos oss på Region Västerbotten har du som företagare möjligheten att få stöd till just detta. I samband med Mötesplats Lycksele samlar vi företag och konsulter och handläggare av företagsstöd för att ge vägledning och en snabb väg in med ansökan.

Medverkande:
Charlotta Wikman, strateg Företagsstöd, Region Västerbotten
Erik Dahlberg, strateg Företagsstöd, Region Västerbotten
Tobias Bergström, strateg Företagsstöd, Region Västerbotten
Thomas Jonsson, strateg Företagsstöd, Region Västerbotten

 

Pass 2 10:00-10:45

 

6. Kors och tvärs i och genom Västerbotten
Tema: Trafikinfrastruktur

Följande frågor diskuteras och avslutas med en dialog mellan seminariets deltagare.

  • Skellefteå flygplats – gränslösa möjligheter med grönare möjligheter
  • På tvärsen till och genom Västerbotten, perspektiv från våra grannregioner
  • Tvärbanan Storuman-Hällnäs – kan den bli en nationell angelägenhet?
  • Annat gods på Tvärbanan än ved – NLC Storumanterminalen tar nästa steg

Medverkande:
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
Robert Lindberg, flygplatschef, Skellefteå
Mathias Lindström, direktör, Kvarkenrådet
Arne Lagnset, Indre Helgeland
Linda Algotsson, Lycksele kommun
Charlotta Walfridsson, Storumanterminalen

7. Artificiell intelligens – möjlighet eller nödvändighet?
Tema: Digitalisering

Användandet av Artificiell Intelligens (AI) i näringsliv och offentlig sektor kommer i hög grad att påverkar konkurrenskraften. Bedömare tror att så mycket som hälften av den framtida tillväxten beror på hur väl vi tar tillvara de möjligheter som Artificiell Intelligens kan ge.  Automation med hjälp av AI ses också som av en del av de lösningar som krävs för att minska effekterna av personalbristen inom offentlig sektor.

I detta spår introduceras Artificiell Intelligens på  en grundläggande nivå. Detta efterföljs av en redogörelse för hur man från ett kommunperspektiv kan resonera kring AI.

Medverkande:
Thomas Kvist, projektledare Region Västerbotten
Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå kommun
Heidi Kuusniemi, Director D.Sc.(Tech), Adj. Prof, University of Vaasa, Digital Economy

8. Från vision till verklighet
Tema: Innovation

Den svåraste fasen när det handlar om innovation är själva förverkligandet. Om att ta idén från ord till handling. Från vision till verklighet. Så många krafter jobbar nämligen EMOT förändring. Vi är alla vanemänniskor som gärna följer invanda mönster. Det är en inbyggd tröghet i alla system och massor av hinder på vägen mot det nya, okända. Men, lyckligtvis finns det strategier och verktyg för att lyckas skapa riktig förändring, och få den att bli permanent.

Under rubriken ”Från vision till verklighet” talar två erfarna kreatörer om hur vi gör för att genomföra.

Medverkande:
Nico Allergren, Nicke & Nico,
Paul Alvarado Mendoza, Tensaii,
Victor Hillebjörk, a tiny project

9. Kultur som drivkraft och attraktionskraft för näringsliv och samhälle
Tema: Kultur

Välkommen till ett seminarium om Årets Kulturkommun – hur man med lokala krafter kan lyfta och driva samhällsutveckling. Kulturen är en av de starkaste attraktionskrafterna av en plats, ort, kommun. Genom samverkan skapas långsiktiga effekter som kan stärka hur en kommun ser på sin egen förmåga till utveckling och en stark framtid. Kom och lyssna på hur skapandet av Årets Kulturkommun stärkte utvecklingen i Sorsele kommun och hur man med hjälp av kultur kan skapa nya samverkansformer mellan näringsliv, regionala kulturinstitutioner, föreningar och kulturarskapare.

Vi presenterar hur arbetsmodellen för Årets kulturkommun växt fram och vilken effekt den generat på kort tid.  Vi visar hur kultur kan ge ett starkt varumärke för kommunen och befolkningen, hur framväxten av kulturella- och kreativa näringar kan skapa tillväxt, hur kultur kan fungera som en integrationsplattform för mångfalden i samhället och näringslivet. Vi bjuder in till ett gemensamt samtal!

Medverkande:
Pär Röckner
, fritid- och kulturchef, Sorsele kommun
Ulrica Grubbström, vd Västerbottens museum
Clara West, Danskonsulent, Dans i Västerbotten på Norrlandsoperan
Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef, Region Västerbotten
Erika Hjukström, näringslivsutvecklare Sorsele Kommun

10. Värdeskapande innovation i partnerskap i hälso- och sjukvården – en modell för hur offentlig sektor och näringsliv kan möta framtidens utmaningar tillsammans
Tema: Framtidens hälso- och sjukvård

En inspiration i hur nya samarbetsformer mellan offentlig sektor och näringsliv kan bidra till ökad innovationskraft – och konkurrenskraft – för att möta samhällets utmaningar. Region Västerbotten – som Sveriges första innovationsmotor i hälso- och sjukvården – har sedan 2016 arbetat med värdeskapande innovation i partnerskap. Visionen är att bättre kunna matcha behov och lösningar som skapar mervärde för länets invånare, för medarbetare och verksamheter i vården, för samhället i stort men också för samarbetspartners från näringslivet. Tillsammans med det svenska storbolaget Getinge driver man sedan 2018 en pilotsatsning för att testa och utvärdera medicintekniska lösningar som ska bidra till ökad digitalisering och nya arbetssätt i vården, samtidigt som nya affärsmodeller som bygger på mer kollaborativa partnerskap utforskas och utvecklas. Precis som Västerbotten har Getinge påbörjat ett eget internt arbete för ”Value Creation Partnership” som en del av företagets strategiska arbete globalt.   

Passet inleds med en gemensam presentation av konceptet värdeskapande innovation i partnerskap, med konkreta exempel samt erfarenheter och lärdomar från Region Västerbotten och Getinge. Detta följs av en öppen diskussion med deltagare och frågor kring utmaningarna och möjligheterna med nya former av partnerskap – bortom den traditionella kund-leverantör-relationen – mellan offentlig sektor och näringsliv.

Medverkande:
Örjan Norberg, Enhetschef FOU-Innovation samt VD VLL Innovation AB, Region Västerbotten
Elham Pourazar, Strateg Innovation & Partnerskap, FOU-Innovation, Region Västerbotten
Johan Mälsjö, General manager, Getinge

 

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

selfie
14
jun
2024

Se föreläsningarna från årets mötesplats 2024

Skärmavbild 2024-05-27 kl. 10.32.27
27
maj
2024

Träffa företagarna som är föregångare på plats vid Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen