Så kan civilsamhället bidra i omställningen

30 april, 2024

Under Mötesplats Lycksele får vi ta del av programpunkten Civilsamhället som innovationsmotor i omställningen, med Ylva Löwenborg, ordförande Samforma, och Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten. Här berättar Ylva Löwenborg mer om vad civilsamhället bidrar med, vad som behövs för ännu bättre resultat, och vilka som behöver lyssna på budskapet.

Hur kan civilsamhället bidra i samhällsomvandlingen?

– På så många plan och sätt. För att vi tillsammans ska kunna bygga ett hållbart samhälle behöver alla sektorer samverka. Ett samhälle där demokrati, rättigheter och delaktighet är starka skapar en trygg bas för fortsatt utveckling. Perspektiv som är centrala för att vi i samhandling ska klara utmaningarna med omställningen. Civilsamhället är centralt för att skapa förankring och mellanvalsdemokrati, för att bygga folkhälsa, för att bidra med innovativa lösningar, för att hantera rättighetskrockar i samband med omställningen. Civilsamhället behövs för att komma med praktiska servicelösningar, för att bygga en stark social hållbarhet tillsammans med de övriga hållbarhetsperspektiven.

Civilsamhället och samverkan är en nödvändighet för att uppfylla Agenda 2030 och de visioner som finns i den regionala utvecklingsstrategin. I Region Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS:en, beskrivs Västerbotten 2030 som en levande plats med stark demokrati där civilsamhällets egenvärde respekteras och olikheter skapar utvecklingskraft.

Attraktivitet skapas till stor del av socialt kapital, den tillit och trygghet vi människor känner till varandra och samhället. De drygt 7 000 idéburna organisationerna i Västerbotten med nästan 20 000 anställda och många, många, många ideella krafter är centrala för attraktivitet och tillit.

Vilket stöd behöver civilsamhället från övriga samhället för att lyckas?

– Jag skulle vilja vända på frågan och perspektivet. Vilket stöd behöver offentlig sektor från civilsamhället för att klara en långsiktigt hållbar omställning.

För att främja en hållbar omställning med hög tillit och gott socialt kapital behövs följande förutsättningar menar Samforma:

• Se civilsamhället som en självklar part i samhällsutvecklingsfrågor och bjud in sektorn till de strategiska samtalen som förs kopplat till samhällsomvandlingen i enlighet visionerna i RUS:en och vår avsiktsförklaring.

• Stärk kapacitet för samverkan genom att etablera och vidareutveckla sektorsöverskridande strukturer, arbetssätt och verktyg som främjar samverkan och partnerskap.

• Säkerställ långsiktiga villkor och finansieringsmodeller som tar hänsyn till civilsamhällets behov och särart.

•Höj kunskapen om civilsamhället. Det behövs mer kunskap och större förståelse om sektorns roll och villkor för att kunna mötas jämbördigt och skapa samhandling

Har Samforma några aktiviteter på gång, som kan främja omställning?

– Ja, vi har ett innovativt initiativ som vi kallar Samvandling. Det är ett missionsinriktat arbete som vi är i startgroparna med. Vi har gjort en förstudie och också tagit fram en rapport: Civilsamhället i omvandlingen. Rapporten visar att civilsamhällets organisationer kan och vill bidra ännu mer till samhällsomvandlingen i norr men organisationerna behöver få förutsättningar till det. Idag uppfattas civilsamhällets villkor och finansiering begränsa möjligheterna att bidra fullt ut.

Kan du säga något kort om vad du kommer att tala om på MPL?

– Jag kommer att prata på samma tema som ovan tillsammans med Niclas Bromark från idrotten där vi samtalar om civilsamhället som en innovativ kraft och resurs i omställningen.

Vem tycker du ska komma och lyssna?

– Makthavare, både tjänstepersoner och förtroendevalda med beslut över förutsättningsfrågorna från alla samhällets sektorer. Personer som arbetar i offentlig sektor som vill lära mer och förstå mer om civilsamhället. Personer som vill vara med och skapa samhandling i omställningen.

Något övrigt du vill ta upp?

– Jag ser fram emot en fin dag med viktiga dialoger i Lycksele!

Om Samforma

Samformas huvuduppdrag är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom att huvudsakligen arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning och omvärldsbevakning. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening och samlar i huvudsak regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten.

Rapporten Civilsamhället i omvandlingen:

Rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen

Läs mer om Samforma här:

https://www.samforma.se

Text: Jessica Larsson Svanlund

Foto: Viveka Österman

”När omställningen ökar takten behöver vi blir fler människor som väljer att leva i norra Sverige. Umeå har som största stad, och urban nod, mycket att erbjuda. Det gör att vi tar ledartröjan när vi flyttar fram positionerna för Västerbotten.”

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör Umeå kommun

”Sparbanksstiftelsen Norrland bär på en viktig uppgift: att främja sparande och bidra till en positiv utveckling i Västerbotten. Vi stödjer projekt och unga människor som gör vår region bättre och mer hållbar. Att delta i Mötesplats Lycksele ger oss möjligheten att visa hur vi kan göra skillnad tillsammans. Det handlar om att skapa starka och hållbara samhällen för framtiden. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och hitta nya vägar för samarbete, ser vi fram emot att tillsammans accelerera den gröna omställningen. Tillsammans kan vi bygga en ljusare framtid för vår region.”

Frida Anundsson, vd Sparbanksstiftelsen Norrland

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
13
maj
2024

Vi behöver ett mer jämställt företagande!

pressbild-jan-larsson169
7
maj
2024

”Jag vill se världens ledare här i Lycksele”

Rulla till toppen